56 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Kymenlaakson varhaishistoriaa (Kymenlaakson kiinteät muinaisjäännökset) ja alueen kaikki museot.
http://www.kotka.fi/index.asp?link=1414

Näytä enemmän
Yliopiston opetusohjelma ja opintovaatimukset sekä henkilökunta, arkeologisen laboratorion toiminta sekä luettelo aiheeseen liittyvistä opinnäytetöistä.
Sivuston kieli: 
http://www.oulu.fi/taida/arkeologia/yleark.html

Näytä enemmän
Sivuilla esitellään Suomen esihistoriallista keramiikkaa kivikaudelta varhaiseen rautakauteen. Kutakin keramiikkatyyppiä käsittelevällä sivulla on tutkimushistorian ja sanallisen kuvauksen lisäksi kartta tyypin levinnästä ja lisäksi kirjallisuusluettelo. Eri keramiikkatyypeistä on runsaasti kuvia.
Sivuston kieli: 
http://www.helsinki.fi/hum/arla/keram

Näytä enemmän
Suomen arkeologisen seuran sivuilta löytyy tietoa seuran perustamisesta, tarkoituksesta ja päämääristä sekä seuran säännöt. Myös linkit omiin julkaisuihin.
Sivuston kieli: 
http://www.sarks.fi

Näytä enemmän
Artikkelissa kerrotaan Loimaan kunnan Kojonkulman alueella vuonna 1996 suoritetusta arkeologisesta inventoinnista ja sen tuloksista sekä Kojonkulman alueen arkeologisesta tutkimushistoriasta.
Sivuston kieli: 
http://users.utu.fi/vilaakso/Kojo.htm

Näytä enemmän
Virtuaalinen arkeologiapolku, jolla tutustutaan Liedon Vanhalinnan linnavuoreen, Vanhalinnan tilaan ja alueen muihin muinaisjäännöksiin. Mukana on myös tehtäviä koululaisille ja koululaisten tekemää materiaalia.
Sivuston kieli: 
http://vanhalinna.utu.fi/arkeologia/flash.htm

Näytä enemmän
Varggrottans forskningshistoria, Vargrottans geologi, De arkeologiska fynden i Varggrottan och Varggrottsprojektets organisation
Sivuston kieli: 
http://www.nba.fi/sv/varggrottan

Näytä enemmän
Sivuilla esitellään Satakunnan kiinteät muinaisjäännökset yleisesti ja luettelon muodossa.
Sivuston kieli: 
http://www.pori.fi/kirjasto/satakuntaliitto/a216.htm

Näytä enemmän
Artikkelit Vesilahden kivi- ja pronssikauden löydöistä sekä rautakauden asutuksesta ja löydöistä.
http://www.narva.sci.fi/museo/arkeologia

Näytä enemmän
Teuvan Lautamäestä löydettiin 1950-luvulla ristiretkiaikainen muinaishauta. Sivulla on tietoa haudan löydöksistä ja niiden pohjalta ennallistetuista koruista.
http://www.teuva.fi/kulttuuri/muinaiskorut

Näytä enemmän
Tietoa Turun museokeskuksen arkeologisesta toiminnasta, joka suuntautuu kolmelle taholle - kaupunkiarkeologiaan, maakunnalliseen arkeologiaan ja kokeelliseen arkeologiaan.
http://www.turku.fi/public/default.aspx?nodeid=4624&culture=fi-FI&contentlan=1

Näytä enemmän
Suomen kansallismuseon esihistorian perusnäyttelyyn perustuva oppimateriaali sisältää tietoa Suomen esihistoriasta kivi-, pronssi- ja rautakausilta. Materiaali käsittelee mm. eri aikakausien esineistöä, elinkeinoja ja asumista. Aineisto on suunnattu peruskoulujen ja lukioiden käyttöön. Opetuspaketti sisältää lisäksi tehtäviä ja niiden vastaukset. Sivuille sisältyy karttoja.
Sivuston kieli: 
http://www.nba.fi/fi/kansallismuseo/opetus/opetuspaketit/esihistoria

Näytä enemmän
Museosivuilla vieraillaan kahdessa keskiaikaisessa lappilaiskylässä, Ylikylässä ja Sompiossa. Sivuilla voi nähdä kylien rakennuksia, elinkeinoja, kotieläimiä ja esineitä. Tehtävänä on selvittää kylistä löydettyjen arkeologisten esineiden käyttötarkoitus. Lopuksi voi suorittaa huippuarkeologitestin ja tulostaa suorituksesta diplomin. Sivujen tutkiminen vaatii Flash-laajennuksen, diplomi on PDF-muodossa ja sen saa auki Acrobat Reader -ohjelmalla.
http://www.rovaniemi.fi/lastenmuseo

Näytä enemmän
Sivut esittelevät Lahden historiallisen museon, Hiihtomuseon, Radio- ja tv-museon, Lahden taidemuseon sekä taidemuseon yhteydessä olevan julistemuseon kokoelmia ja näyttelyitä.
http://www.lahti.fi/museot

Näytä enemmän
Pääkaupunkiseudulla toimivan yhdistyksen kotisivulla on muun muassa informaatiota harrastajia kiinnostavista tapahtumista.
http://www.arkeoango.net

Näytä enemmän
Luettelomainen Suomen jääkauden ja esihistorian hakemisto. Kartat jääkauden vaiheista Skandinaviassa.
http://www.kolumbus.fi/rastas/sec/suom_ynt.html

Näytä enemmän
Suomen kalliomaalaukset -artikkeli kuvailee, mitä on kalliotaide, esittelee Suomen kalliomaalausten löytöpaikat, kertoo niiden ajoituksesta, kuvista ja pohtii, mikä viesti kalliomaalauksissa piilee. Artikkeliin on liitetty kirjallisuusluettelo.
http://www.finnica.fi/keski-suomi/esihistoria/artikkelit/kivikas.htm

Näytä enemmän
Savitaipaleen Rovastinojan kivikautisen asuinpaikan kaivausta ajoittui heinäkuulle 1997. Sivulla on kohteen esittely selostukset tutkimuksen tavoitteista ja tekniikasta sekä kuvia löydöistä.
http://www.mikroliitti.fi/savitai1/savitaip.htm

Näytä enemmän
Helsingin Vanhassakaupungissa ja keskustassa tehtyjen arkeologisten löytöjen ja kaivausten esittely. Taustatietoa Helsingin historiasta Ruotsin vallan aikana sekä kaupunkiarkeologian tutkimusmenetelmistä.
Sivuston kieli: 
http://www.nba.fi/helsinginarkeologiaa

Näytä enemmän
Suomen Merimuseon sivuilla kerrotaan museon aukioloajat ja pääsymaksut sekä yhteystiedot. Sivuilta löytyy tietoa näyttelyiden, kokoelmien ja julkaisujen lisäksi kuuluisista hylyistä (Gustaf Adolf, S:t Mikael, Vrouw Maria), Luotsikutteri Pitkäpaadesta ja Majakkalaiva Kemistä. Lisäksi sivuilla on tietopaketti alusten konservoinnista ja perinnelaivarekisteristä.
Sivuston kieli: 
http://www.nba.fi/fi/smm

Näytä enemmän
Sivuilla käsitellään suomalaista kivikautta: kulttuurivaiheita, esineitä, kalliomaalauksia, asumuksia, pyyntielinkeinoja ja arkeologista tutkimusta. Esinekuvia on runsaasti. Sivujen tuottaja Arctinet-projekti on yliopistojen ja valtion tutkimuslaitosten sisältötuotannon kokeiluhanke. Yhteistyössä on mukana Museovirasto, Saarijärven museo, Turun yliopiston opetusteknologian yksikkö, Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuslaitos.
Sivuston kieli: 
http://www.csc.fi/sivut/arctinet/kivikausi

Näytä enemmän
Sivuilla käsitellään pronssikauden elämää Suomessa, esitellään tärkeimmät pronssikautiset asuinpaikat, röykkiöhaudat ja esinelöydöt. Sivuilla esitellään myös pronssikauden elinkeinoja, yhteisöjä, uskomuksia ja metallurgian varhaisvaiheita Suomessa sekä pronssikautta Keski-Euroopassa, Skandinaviassa ja Itä-Venäjällä.
Sivuston kieli: 
http://www.csc.fi/sivut/arctinet/pronssikausi

Näytä enemmän
Tietoa Saarijärvellä (Keski-Suomessa) sijaitsevasta kivikauden kylästä: aukioloajat, pääsymaksut, ohjelmapalvelut ja kartta. Mukana myös hieman tietoa itse näyttelykohteista, jotka ovat avoinna ainoastaan kesäisin. Saarijärven Eräpalvelut ky järjestää Kivikauden kylässä toimintaa ryhmille ympäri vuoden.
Sivuston kieli: 
http://www.kivikaudenkyla.fi

Näytä enemmän
Keski-Suomen esihistoriaa -kokonaisuus sisältää verkkonäyttelyn aiheesta sekä artikkelejä ja linkkejä käyntikohteisiin. Artikkeleissa kerrotaan kalliomaalauksista, luonnon historiasta sekä esihistoriallisista kaivauskohteista alueella.
Sivuston kieli: 
http://www.finnica.fi/keski-suomi/esihistoria

Näytä enemmän
Arkeologian osasto huolehtii esihistoriallisten muinaisjäännösten suojeluun, tutkimukseen ja hoitoon liittyvistä tehtävistä. Sivulla on tietoa mm. muinaisjäännösten hoidosta, vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä sekä arkeologisesta keskusarkistosta ja esihistoriallisesta esinekokoelmasta.
Sivuston kieli: 
http://www.nba.fi/fi/arkeologia

Näytä enemmän
Liedon Vanhalinnan kotisivuilla on tietoa kartanon omistussuhteista, Liedon Vanhalinna -säätiöstä, museosta, juhla- ja kokouspalveluista, näyttelyistä,Aurajokilaakson kansallismaiseman muinaisjäännösten kaivauksista ja kenttätöiden tuloksista.
Sivuston kieli: 
http://vanhalinna.utu.fi

Näytä enemmän
Tiedot seurasta, jäsenlehti Fossasta ja antiikintutkimuksen sähköpostilistasta.
Sivuston kieli: 
http://org.utu.fi/muut/sklas

Näytä enemmän

Sivut