55 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Helsingin Vanhassakaupungissa ja keskustassa tehtyjen arkeologisten löytöjen ja kaivausten esittely. Taustatietoa Helsingin historiasta Ruotsin vallan aikana sekä kaupunkiarkeologian tutkimusmenetelmistä.
Sivuston kieli: 
http://www.nba.fi/helsinginarkeologiaa

Näytä enemmän
Suomen Merimuseon sivuilla kerrotaan museon aukioloajat ja pääsymaksut sekä yhteystiedot. Sivuilta löytyy tietoa näyttelyiden, kokoelmien ja julkaisujen lisäksi kuuluisista hylyistä (Gustaf Adolf, S:t Mikael, Vrouw Maria), Luotsikutteri Pitkäpaadesta ja Majakkalaiva Kemistä. Lisäksi sivuilla on tietopaketti alusten konservoinnista ja perinnelaivarekisteristä.
Sivuston kieli: 
http://www.nba.fi/fi/smm

Näytä enemmän
Kymenlaakson varhaishistoriaa (Kymenlaakson kiinteät muinaisjäännökset) ja alueen kaikki museot.
http://www.kotka.fi/index.asp?link=1414

Näytä enemmän
Yliopiston opetusohjelma ja opintovaatimukset sekä henkilökunta, arkeologisen laboratorion toiminta sekä luettelo aiheeseen liittyvistä opinnäytetöistä.
Sivuston kieli: 
http://www.oulu.fi/taida/arkeologia/yleark.html

Näytä enemmän
Sivuilla esitellään Suomen esihistoriallista keramiikkaa kivikaudelta varhaiseen rautakauteen. Kutakin keramiikkatyyppiä käsittelevällä sivulla on tutkimushistorian ja sanallisen kuvauksen lisäksi kartta tyypin levinnästä ja lisäksi kirjallisuusluettelo. Eri keramiikkatyypeistä on runsaasti kuvia.
Sivuston kieli: 
http://www.helsinki.fi/hum/arla/keram

Näytä enemmän
Suomen arkeologisen seuran sivuilta löytyy tietoa seuran perustamisesta, tarkoituksesta ja päämääristä sekä seuran säännöt. Myös linkit omiin julkaisuihin.
Sivuston kieli: 
http://www.sarks.fi

Näytä enemmän
Artikkelissa kerrotaan Loimaan kunnan Kojonkulman alueella vuonna 1996 suoritetusta arkeologisesta inventoinnista ja sen tuloksista sekä Kojonkulman alueen arkeologisesta tutkimushistoriasta.
Sivuston kieli: 
http://users.utu.fi/vilaakso/Kojo.htm

Näytä enemmän
Virtuaalinen arkeologiapolku, jolla tutustutaan Liedon Vanhalinnan linnavuoreen, Vanhalinnan tilaan ja alueen muihin muinaisjäännöksiin. Mukana on myös tehtäviä koululaisille ja koululaisten tekemää materiaalia.
Sivuston kieli: 
http://vanhalinna.utu.fi/arkeologia/flash.htm

Näytä enemmän
Sivuilla käsitellään suomalaista kivikautta: kulttuurivaiheita, esineitä, kalliomaalauksia, asumuksia, pyyntielinkeinoja ja arkeologista tutkimusta. Esinekuvia on runsaasti. Sivujen tuottaja Arctinet-projekti on yliopistojen ja valtion tutkimuslaitosten sisältötuotannon kokeiluhanke. Yhteistyössä on mukana Museovirasto, Saarijärven museo, Turun yliopiston opetusteknologian yksikkö, Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuslaitos.
Sivuston kieli: 
http://www.csc.fi/sivut/arctinet/kivikausi

Näytä enemmän
Sivuilla käsitellään pronssikauden elämää Suomessa, esitellään tärkeimmät pronssikautiset asuinpaikat, röykkiöhaudat ja esinelöydöt. Sivuilla esitellään myös pronssikauden elinkeinoja, yhteisöjä, uskomuksia ja metallurgian varhaisvaiheita Suomessa sekä pronssikautta Keski-Euroopassa, Skandinaviassa ja Itä-Venäjällä.
Sivuston kieli: 
http://www.csc.fi/sivut/arctinet/pronssikausi

Näytä enemmän
Varggrottans forskningshistoria, Vargrottans geologi, De arkeologiska fynden i Varggrottan och Varggrottsprojektets organisation
Sivuston kieli: 
http://www.nba.fi/sv/varggrottan

Näytä enemmän
Sivuilla esitellään Satakunnan kiinteät muinaisjäännökset yleisesti ja luettelon muodossa.
Sivuston kieli: 
http://www.pori.fi/kirjasto/satakuntaliitto/a216.htm

Näytä enemmän
Tietoa Saarijärvellä (Keski-Suomessa) sijaitsevasta kivikauden kylästä: aukioloajat, pääsymaksut, ohjelmapalvelut ja kartta. Mukana myös hieman tietoa itse näyttelykohteista, jotka ovat avoinna ainoastaan kesäisin. Saarijärven Eräpalvelut ky järjestää Kivikauden kylässä toimintaa ryhmille ympäri vuoden.
Sivuston kieli: 
http://www.kivikaudenkyla.fi

Näytä enemmän
Keski-Suomen esihistoriaa -kokonaisuus sisältää verkkonäyttelyn aiheesta sekä artikkelejä ja linkkejä käyntikohteisiin. Artikkeleissa kerrotaan kalliomaalauksista, luonnon historiasta sekä esihistoriallisista kaivauskohteista alueella.
Sivuston kieli: 
http://www.finnica.fi/keski-suomi/esihistoria

Näytä enemmän
Arkeologian osasto huolehtii esihistoriallisten muinaisjäännösten suojeluun, tutkimukseen ja hoitoon liittyvistä tehtävistä. Sivulla on tietoa mm. muinaisjäännösten hoidosta, vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä sekä arkeologisesta keskusarkistosta ja esihistoriallisesta esinekokoelmasta.
Sivuston kieli: 
http://www.nba.fi/fi/arkeologia

Näytä enemmän
Artikkelit Vesilahden kivi- ja pronssikauden löydöistä sekä rautakauden asutuksesta ja löydöistä.
http://www.narva.sci.fi/museo/arkeologia

Näytä enemmän
Teuvan Lautamäestä löydettiin 1950-luvulla ristiretkiaikainen muinaishauta. Sivulla on tietoa haudan löydöksistä ja niiden pohjalta ennallistetuista koruista.
http://www.teuva.fi/kulttuuri/muinaiskorut

Näytä enemmän
Liedon Vanhalinnan kotisivuilla on tietoa kartanon omistussuhteista, Liedon Vanhalinna -säätiöstä, museosta, juhla- ja kokouspalveluista, näyttelyistä,Aurajokilaakson kansallismaiseman muinaisjäännösten kaivauksista ja kenttätöiden tuloksista.
Sivuston kieli: 
http://vanhalinna.utu.fi

Näytä enemmän
Tiedot seurasta, jäsenlehti Fossasta ja antiikintutkimuksen sähköpostilistasta.
Sivuston kieli: 
http://org.utu.fi/muut/sklas

Näytä enemmän
Raision Mullin alueen kaivauksia koskeva digitaalinen arkisto, joka on tehty osana tutkimushanketta : Illuminating History: Through the Eyes of Media. Sivuilla on näytteitä arkipäivän esineellisestä kulttuurista Lounais-Suomessa myöhäisrautakaudelta keskiajalle (990-1400-luvuilta. Sivujen sisällöstä voi tehdä hakuja tietokannasta, joka sisältää 408 dokumenttia ja 38,398 avainsanaa. Esineitä löytää myös sivun : Web-sivujen kartta, kautta. Mukana on myös kolmiulotteinen malli 1700-luvun maisemasta.
Sivuston kieli: 
http://www.mlab.uiah.fi/Mulli

Näytä enemmän
Kertoo arkeologiasta oppiaineena, sen opiskelusta, tutkimuksesta ja sekä opiskelijoiden työelämään sijoittumisesta. Sisältää myös luettelon projekteista ja opinnäytetöistä.
Sivuston kieli: 
http://www.helsinki.fi/arkeologia

Näytä enemmän
Sivut esittelevät Sammallahdenmäen pronssikautisen röykkiöalueen, joka on Suomen ensimmäinen arkeologinen maailmanperintökohde.
Sivuston kieli: 
http://www.nba.fi/fi/sammallahdenmaki

Näytä enemmän
Muinaistaiteen tutkimusta, koulutusta ja tunnetuksi tekemistä tukevan seuran kotisivulla on mm. toimintatietoja, jäsenkirje, matkakertomuksia, kuvagalleria ja linkkejä.
Sivuston kieli: 
http://www.suomenmuinaistaideseura.fi

Näytä enemmän
Tietoa Turun museokeskuksen arkeologisesta toiminnasta, joka suuntautuu kolmelle taholle - kaupunkiarkeologiaan, maakunnalliseen arkeologiaan ja kokeelliseen arkeologiaan.
http://www.turku.fi/public/default.aspx?nodeid=4624&culture=fi-FI&contentlan=1

Näytä enemmän
Suomen kivikauden esineistöä. Sivusto tehty oppimateriaaliksi arkeologian esineentunnistamiskurssille. Esineistä esiintymispaikkakartat ja aikajana, joka löytöjen ajallista ulottuvuutta. Esinehakemisto. Kirjallisuusviitteitä.
Sivuston kieli: 
http://www.helsinki.fi/hum/arla/esineisto_kivikausi

Näytä enemmän
Etelä-Karjalan museon tuottamasta sivustosta löytyy kattavasti tietoa Etelä-Karjalan esihistoriasta ja muinaisjäännöksistä. Sivustossa valaistaan myös yleisemmin, mitä esihistoria on. Käyntikohteista on annettu kuvaukset usein kartan kera. Täältä löytyy myös esihistoria-aiheinen opetuspaketti.
Sivuston kieli: 
http://www3.lappeenranta.fi/museot/museo/index.html

Näytä enemmän
Suomen kansallismuseon esihistorian perusnäyttelyyn perustuva oppimateriaali sisältää tietoa Suomen esihistoriasta kivi-, pronssi- ja rautakausilta. Materiaali käsittelee mm. eri aikakausien esineistöä, elinkeinoja ja asumista. Aineisto on suunnattu peruskoulujen ja lukioiden käyttöön. Opetuspaketti sisältää lisäksi tehtäviä ja niiden vastaukset. Sivuille sisältyy karttoja.
Sivuston kieli: 
http://www.nba.fi/fi/kansallismuseo/opetus/opetuspaketit/esihistoria

Näytä enemmän
Helsingin yliopiston arkeologian opiskelijoiden kotisivut.
Sivuston kieli: 
http://www.helsinki.fi/jarj/fibula

Näytä enemmän
Infopaket om finländsk sten-, järn- och bronsålder, avsett för såväl grundskolor och gymnasier, även som bredvidläsningsmaterial. Instuderingsfrågor, kartor över bosättning mm. samt tidsaxel ingår i paketet, som också lämpar sig inför besök vid Nationalmuseet i Helsingfors.
Sivuston kieli: 
http://www.nba.fi/NATMUS/MUSEUM/Undervisning

Näytä enemmän

Sivut