52 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Artikkelissa kerrotaan Alastarolla vuosina 1999-2000 suoritetusta arkeologisesta inventoinnista ja sen tuloksista sekä Alastaron arkeologisesta tutkimushistoriasta.
Sivuston kieli: 
http://users.utu.fi/vilaakso/Alastaro.htm

Näytä enemmän
Pääkaupunkiseudulla toimivan yhdistyksen kotisivulla on muun muassa informaatiota harrastajia kiinnostavista tapahtumista.
http://www.arkeoango.net

Näytä enemmän
Mm. lukuvuoden opinto-ohjelmat sekä arkeologisia tutkimuksia. Sivulla myös kuvitettu artikkeli Laboratiivisesta arkeologiasta, selostus eri kaivauksista sekä luettelo opinnäytteistä.
Sivuston kieli: 
http://www.hum.utu.fi/arkeologia

Näytä enemmän
Tietoa Turun museokeskuksen arkeologisesta toiminnasta, joka suuntautuu kolmelle taholle - kaupunkiarkeologiaan, maakunnalliseen arkeologiaan ja kokeelliseen arkeologiaan.
http://www.turku.fi/public/default.aspx?nodeid=4624&culture=fi-FI&contentlan=1

Näytä enemmän
Opas kertoo, mitä arkeologinen kulttuuriperintö tarkoittaa Suomessa ja millaisista kohteista se koostuu. Aihealueina ovat asuminen ja oleskelu, hautaaminen, elinkeinot, teollisuus, liikenne- ja tiedonkulku, uskonnon harjoittaminen, puolustus ja sodankäynti, taide ja muistomerkit sekä muut. Oppaassa ohjeistetaan myös muinaisjäännösten suojelua. Wikimuotoinen sivusto on toteutettu Museoviraston ja arkeologikunnan yhteistyönä.
Sivuston kieli: 
http://akp.nba.fi/start

Näytä enemmän
Sivuilla käsitellään suomalaista kivikautta: kulttuurivaiheita, esineitä, kalliomaalauksia, asumuksia, pyyntielinkeinoja ja arkeologista tutkimusta. Esinekuvia on runsaasti. Sivujen tuottaja Arctinet-projekti on yliopistojen ja valtion tutkimuslaitosten sisältötuotannon kokeiluhanke. Yhteistyössä on mukana Museovirasto, Saarijärven museo, Turun yliopiston opetusteknologian yksikkö, Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuslaitos.
Sivuston kieli: 
http://www.csc.fi/sivut/arctinet/kivikausi

Näytä enemmän
Sivuilla käsitellään pronssikauden elämää Suomessa, esitellään tärkeimmät pronssikautiset asuinpaikat, röykkiöhaudat ja esinelöydöt. Sivuilla esitellään myös pronssikauden elinkeinoja, yhteisöjä, uskomuksia ja metallurgian varhaisvaiheita Suomessa sekä pronssikautta Keski-Euroopassa, Skandinaviassa ja Itä-Venäjällä.
Sivuston kieli: 
http://www.csc.fi/sivut/arctinet/pronssikausi

Näytä enemmän
Osa Keski-Suomen kulttuuriportaalia. Keski-Suomen esihistorian sivustoston sisällöstä vastaavat keskisuomalaiset alan asiantuntijat. Esihistoriaa esitellään verkkonäyttelyn, Esihistorian aika Keski-Suomessa, ja artikkelien kautta. Artikkeleiden kirjoittajia ovat mm.Pekka Kivikäs ja Janne Vilkuna. Sivuilta selviää keskisuomalaiset muinaiskohteet, ja Keski-Suomen esihistoriasta kertova painettu kirjallisuus
Sivuston kieli: 
http://www.finnica.fi/suomi/keski-suomi/esihistoria/nayttely

Näytä enemmän
Suomen kansallismuseon esihistorian perusnäyttelyyn perustuva oppimateriaali sisältää tietoa Suomen esihistoriasta kivi-, pronssi- ja rautakausilta. Materiaali käsittelee mm. eri aikakausien esineistöä, elinkeinoja ja asumista. Aineisto on suunnattu peruskoulujen ja lukioiden käyttöön. Opetuspaketti sisältää lisäksi tehtäviä ja niiden vastaukset. Sivuille sisältyy karttoja.
Sivuston kieli: 
http://www.nba.fi/fi/kansallismuseo/opetus/opetuspaketit/esihistoria

Näytä enemmän
Etelä-Karjalan museon tuottamasta sivustosta löytyy kattavasti tietoa Etelä-Karjalan esihistoriasta ja muinaisjäännöksistä. Sivustossa valaistaan myös yleisemmin, mitä esihistoria on. Käyntikohteista on annettu kuvaukset usein kartan kera. Täältä löytyy myös esihistoria-aiheinen opetuspaketti.
Sivuston kieli: 
http://www3.lappeenranta.fi/museot/museo/index.html

Näytä enemmän
Helsingin yliopiston arkeologian opiskelijoiden kotisivut.
Sivuston kieli: 
http://www.helsinki.fi/jarj/fibula

Näytä enemmän
Kertoo arkeologiasta oppiaineena, sen opiskelusta, tutkimuksesta ja sekä opiskelijoiden työelämään sijoittumisesta. Sisältää myös luettelon projekteista ja opinnäytetöistä.
Sivuston kieli: 
http://www.helsinki.fi/arkeologia

Näytä enemmän
Vuonna 1997 järjestettyyn näyttelyyn liittyvällä verkkosivustolla on kirjoituksia rautakaudesta Savossa.
Sivuston kieli: 
http://rontti.pc.helsinki.fi/kenkavero

Näytä enemmän
Keski-Suomen esihistoriaa -kokonaisuus sisältää verkkonäyttelyn aiheesta sekä artikkelejä ja linkkejä käyntikohteisiin. Artikkeleissa kerrotaan kalliomaalauksista, luonnon historiasta sekä esihistoriallisista kaivauskohteista alueella.
Sivuston kieli: 
http://www.finnica.fi/keski-suomi/esihistoria

Näytä enemmän
Tietoa Saarijärvellä (Keski-Suomessa) sijaitsevasta kivikauden kylästä: aukioloajat, pääsymaksut, ohjelmapalvelut ja kartta. Mukana myös hieman tietoa itse näyttelykohteista, jotka ovat avoinna ainoastaan kesäisin. Saarijärven Eräpalvelut ky järjestää Kivikauden kylässä toimintaa ryhmille ympäri vuoden.
Sivuston kieli: 
http://www.kivikaudenkyla.fi

Näytä enemmän
Kristiinankaupungin ja Karijoen rajalla sijaitsevassa Susivuoren Susiluolassa vuonna 1997 käynnistyneen monitieteisen tutkimusprojektin sivut. Sisältää tutkimushistorian, tietoa Susiluolan geologiasta, projektin organisaatiosta ja arkeologisista löydöistä sekä kesän 1998 kenttätöistä. Paljon kuvia.
Sivuston kieli: 
http://www.nba.fi/fi/susiluola

Näytä enemmän
Nautelankosken muinaisten ihmisten elämästä kertova sivusto. Sivuilla kerrotaan elinkeinoista ja toimeentulosta, kaupasta, esineistä, taiteesta ja hautaustavoista.
Sivuston kieli: 
http://www.edu.lieto.fi/edulieto/nautela/kivikausi/index.htm

Näytä enemmän
Helsingin Vanhassakaupungissa ja keskustassa tehtyjen arkeologisten löytöjen ja kaivausten esittely. Taustatietoa Helsingin historiasta Ruotsin vallan aikana sekä kaupunkiarkeologian tutkimusmenetelmistä.
Sivuston kieli: 
http://www.nba.fi/helsinginarkeologiaa

Näytä enemmän
Artikkelissa kerrotaan Kuusjoen kunnassa vuonna 1997 suoritetusta arkeologisesta inventoinnista ja sen tuloksista sekä Kuusjoen arkeologisesta tutkimushistoriasta.
Sivuston kieli: 
http://users.utu.fi/vilaakso/Kuusjoki.htm

Näytä enemmän
Kymenlaakson varhaishistoriaa (Kymenlaakson kiinteät muinaisjäännökset) ja alueen kaikki museot.
http://www.kotka.fi/index.asp?link=1414

Näytä enemmän
Museosivuilla vieraillaan kahdessa keskiaikaisessa lappilaiskylässä, Ylikylässä ja Sompiossa. Sivuilla voi nähdä kylien rakennuksia, elinkeinoja, kotieläimiä ja esineitä. Tehtävänä on selvittää kylistä löydettyjen arkeologisten esineiden käyttötarkoitus. Lopuksi voi suorittaa huippuarkeologitestin ja tulostaa suorituksesta diplomin. Sivujen tutkiminen vaatii Flash-laajennuksen, diplomi on PDF-muodossa ja sen saa auki Acrobat Reader -ohjelmalla.
http://www.rovaniemi.fi/lastenmuseo

Näytä enemmän
Liedon Vanhalinnan kotisivuilla on tietoa kartanon omistussuhteista, Liedon Vanhalinna -säätiöstä, museosta, juhla- ja kokouspalveluista, näyttelyistä,Aurajokilaakson kansallismaiseman muinaisjäännösten kaivauksista ja kenttätöiden tuloksista.
Sivuston kieli: 
http://vanhalinna.utu.fi

Näytä enemmän
Virtuaalinen arkeologiapolku, jolla tutustutaan Liedon Vanhalinnan linnavuoreen, Vanhalinnan tilaan ja alueen muihin muinaisjäännöksiin. Mukana on myös tehtäviä koululaisille ja koululaisten tekemää materiaalia.
Sivuston kieli: 
http://vanhalinna.utu.fi/arkeologia/flash.htm

Näytä enemmän
Artikkelissa kerrotaan Loimaan kunnan Kojonkulman alueella vuonna 1996 suoritetusta arkeologisesta inventoinnista ja sen tuloksista sekä Kojonkulman alueen arkeologisesta tutkimushistoriasta.
Sivuston kieli: 
http://users.utu.fi/vilaakso/Kojo.htm

Näytä enemmän
Artikkelissa kerrotaan Loimaan kunnassa vuosina 1999-2000 suoritetusta arkeologisesta inventoinnista ja sen tuloksista sekä kunnan arkeologisesta tutkimushistoriasta.
Sivuston kieli: 
http://users.utu.fi/vilaakso/Loimaank.htm

Näytä enemmän
Viime vuosina Mikkelin seudun esihistoriasta on saatu uusia tietoja, jotka ovat muuttaneet käsityksiä alueen muinaisuudesta. Hyvin merkittäviä arkeologisia lyötöjä on tehty Mikkelin maalaiskunnassa Orijärven lähistöltä viimeisen kahden vuoden aikana.
Sivuston kieli: 
http://mikaeli.mikkeliamk.fi/mikaeli/arkisto/tutkimus/vanhamikkeli/sivu3.htm

Näytä enemmän
Arkeologian osasto huolehtii esihistoriallisten muinaisjäännösten suojeluun, tutkimukseen ja hoitoon liittyvistä tehtävistä. Sivulla on tietoa mm. muinaisjäännösten hoidosta, vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä sekä arkeologisesta keskusarkistosta ja esihistoriallisesta esinekokoelmasta.
Sivuston kieli: 
http://www.nba.fi/fi/arkeologia

Näytä enemmän
Yliopiston opetusohjelma ja opintovaatimukset sekä henkilökunta, arkeologisen laboratorion toiminta sekä luettelo aiheeseen liittyvistä opinnäytetöistä.
Sivuston kieli: 
http://www.oulu.fi/taida/arkeologia/yleark.html

Näytä enemmän
Sivulla on muun muassa kivikautisia kaivauslöytöjä.
Sivuston kieli: 
http://www.pyhajarvi.fi/historia/esihistoria

Näytä enemmän

Sivut