46 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
A Place in Cyberspace for Biology Teaching and Learning, tiedeuutisia, päivän puheenaiheet biologiassa, laaja aiheenmukainen linkkihakemisto.
http://www.accessexcellence.org

Näytä enemmän
Biologian eri osa-alueet kattava, kuvitettu, hypertekstimuotoinen tietopaketti: genetiikkaa, solubiologiaa, biokemiaa, sanasto...
http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookTOC.html

Näytä enemmän
WWW Virtual Library, linkkihakemisto
http://vlib.org/Biosciences.html

Näytä enemmän
Kommentoituja kuvia eläintieteen, kasvitieteen ja histologian alueilta.
Sivuston kieli: 
http://biodidac.bio.uottawa.ca

Näytä enemmän
Kuopion yliopiston kirjaston sivuilla on linkkejä eri tietokantoihin.
http://www.uku.fi/kirjasto/pikalinkit/sekvenssi.shtml

Näytä enemmän
Biologian ja maantieteen opiskelijoille sekä harrastajille hyödyllisiä linkkikokoelmia ja faktatietoa.
Sivuston kieli: 
http://sites.google.com/site/biologiajamaantiede

Näytä enemmän
Sivuilla on mm. linkkivinkkejä opetuksen tueksi ja tietoa ajankohtaisesta koulutuksesta.
Sivuston kieli: 
http://www.bmol.fi

Näytä enemmän
Linkkivalikoimaa ylläpitää kouvolalainen biologian ja maantieteen opettaja Jari Kolehmainen.
Sivuston kieli: 
http://biologia-maantiede.wikispaces.com/Biologia

Näytä enemmän
Kansantajuinen selvitys eliökunnan luokituksesta (kunta, pääjakso, luokka, lahko, heimo, suku, laji) eli taksonomiasta. Artikkelissa kerrotaan, mitä hyötyä tieteellisistä nimistä ja pikkutarkkuudesta biologiassa on, mikä on tieteellisten nimien esitystapa tekstissä ja neuvotaan www-julkaisun tekoa.
Sivuston kieli: 
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/takso.html

Näytä enemmän
Sisältää kymmenittäin lyhyitä videoluentoja biologian osa-alueista. Videoihin liittyy aina lyhyt käsitteen selitys ja tekstitiivistelmä luennosta. Taso sopii lähinnä lukiolaisille.
http://www.brightstorm.com/science/biology

Näytä enemmän
Julkaisija tarjoaa pääsyn yli 100 Open Access -julkaisuun biologian ja lääketieteen alalta. Kaikki artikkelit ovat luettavissa ilmaiseksi. Selaus ja hakumahdollisuus.
http://www.biomedcentral.com

Näytä enemmän
Biotekniikan neuvottelukunnan sivulta löytyy biosanasto, jossa on selitetään termejä sekä annetaan lisätietoja aiheista.
Sivuston kieli: 
http://www.btnk.fi/biosanasto.html

Näytä enemmän
FAO:n sivusto käsittelee bioteknologian roolia ja vaikutusta kehitysmaiden ruoantuotannossa ja maataloudessa. Sivuilla on FAO:n lausunto bioteknologiasta mukaan lukien geenimanipulaatio, katsaus FAO:n toimintatapoihin ja tietoa bioteknologian käytöstä maataloustuotteiden jatkojalostuksessa, viljelyssä ja kasvinsuojelussa sekä kala- ja metsätaloudessa.
Sivuston kieli: 
http://www.fao.org/biotech

Näytä enemmän
Biotekniikan neuvottelukunta on kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu valtioneuvoston asettama neuvoa-antava asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on seurata geenitekniikan kehitystä ja käytön turvallisuutta. Neuvottelukunta osallistuu geenitekniikkaa koskevan lainsäädännön ja ohjeistuksen valmisteluun. Kotisivuilla johdatus bio- ja geenitekniikkaan, näitä koskevaan lainsäädäntöön. Geenitekniikan turvallisuus, riskit ja etiikka, kotimaiset ja kansainväliset alan linkit.
Sivuston kieli: 
http://www.btnk.fi

Näytä enemmän
Bioteknologia-alan kokoava sivusto, joka kertoo bioteknologiasta eri kohderyhmille. Sivuilla on Kysy asiantuntija-palvelu, linkkejä, opetusmateriaalia ja uutisia.
Sivuston kieli: 
http://www.bioteknologia.info

Näytä enemmän
Hallitusten välinen organisaatio, joka ylläpitää mm. seuraavia tutkimuslaitoksia: International Institute of Entomology (IIE), International Institute of Parasitology (IIP), International Mycological Institute (IMI),International Institute of Biological Control (IIBC).
http://www.cabi.org

Näytä enemmän
Tarjoaa netissä luettavaksi lehdet: Cell, Immunity ja Neuron, lehtien sisällysluettelot ja artikkeleista tiivistelmät.
http://www.cell.com

Näytä enemmän
Kasvin, eläimen ja prokaryoottisen solun rakennetta ja niiden eroja havainnollistetaan animaatioin. Lopuksi voit itsekin rakentaa solun.
Sivuston kieli: 
http://www.wiley.com/legacy/college/boyer/0470003790/animations/cell_structure/cell_structure.htm

Näytä enemmän
Animoiduilla kuvilla ja elokuvilla elävöitetty sivu solubiologiasta ja siitä, miten kehon immuunijärjestelmä vastustaa bakteereita, viruksia ja esim. syöpäsoluja.
http://www.cellsalive.com

Näytä enemmän
Yli 7000 hakusanaa käsittävä tietokanta solubiologian ja molekyylibiologian alalta. Tietokanta käsittää lähes 6000 sisäistä linkkiä.
Sivuston kieli: 
http://www.mblab.gla.ac.uk/~julian/Dict.html

Näytä enemmän
Simulaatiomalli solun toiminnasta ja aineenvaihdunnasta (tarvittavan ohjelman voi asentaa sivulta) sekä aiheeseen liittyviä artikkeleita.
Sivuston kieli: 
http://www.e-cell.org/software/e-cell-system

Näytä enemmän
Elämän ensyklopedian sivuille tulee tiedot kaikista maapallon tunnetuista eliölajeista. Kyseessä on yhteistyöprojekti, johon osallistuu kymmeniä tuhansia asiantuntijoita eri puolilta maailmaa. Hanke valmistunee 2010-luvulla. Tällä hetkellä sivustolla on vasta demoja.
Sivuston kieli: 
http://www.eol.org

Näytä enemmän
Sisältää tehtäviä vastauksineen seuraavista aiheista: eliökunnan luokittelu, kasvifysiologia, solujen rakenne, ekologia, nukleiinihapot, valkuaisainesynteesi, lisääntyminen, perinnöllisyys, yksilönkehitys.
http://www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/biologia/index.html

Näytä enemmän
Geenitekniikan lautakunta (GTLK) toimi sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Sivuilta löytyy ajankohtaista asiaa, lautakunnan tehtävät ja kokoonpano, tietoa alan lainsäädännöstä, valvonnasta ja direktiiveistä sekä materiaalia toiminnanharjoittajille.
http://www.geenitekniikanlautakunta.fi

Näytä enemmän
QuickTime-elokuvia ja Flash-animaatioita soluista, solutason tapahtumista, alkionkehityksestä ja muista biologisista aiheista.
Sivuston kieli: 
http://www.bio.davidson.edu/courses/movies.html

Näytä enemmän
Geenimuuntelun riskeistä huolta kantavan kansalaisjärjestön sivuilla on keskusteluja, kannanottoja ja artikkeleita kansalaisten ja elollisen järjestelmän bioturvallisuudesta. Aiheina mm. geenimuunneltu ruoka, geenimuunnellut puut ja rokotusten ongelmat.
Sivuston kieli: 
http://www.bioturva.org

Näytä enemmän
Kaikkien eliölajien luettelo, jossa on lajien tieteelliset, suomalaiset ja englantilaiset nimet. Joistakin lajeista hyvätasoiset valokuvat.
Sivuston kieli: 
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/intro.html

Näytä enemmän
Kuopion yliopiston kirjaston weblinkki-kokoelma: ympäristötieteet, työterveys, fysiikka, kemia, biologiset tieteet, biokemia ja bioteknologia, myös tietokantoja.
http://www.uku.fi/kirjasto/pikalinkit/luonnon.shtml

Näytä enemmän
Eletään vuotta 2254. Kaksitoista vuotta aikaisemmin maapallolla riehunut rutto on tappanut miljoonia ihmisiä. Pelissä on kolme tehtävää, jotka selvittämällä pelaaja saa tietoa tartuntatautien leviämisestä. Peli vaatii paitsi Flash-playerin myös hieman aikaa ja paneutumista.
http://medmyst.rice.edu

Näytä enemmän
American Society for Microbiologyn ylläpitämiltä sivuilta löytyy tietoa mikro-organismeista ja mikrobiologiasta. Sivut jakaantuvat kolmeen osioon, joista yksi on suunnattu lapsille ja nuorille, yksi mikro-organismien ja mikrobiologian tutkimukseen sekä opetukseen ja yksi itse yhdistyksen esittelyyn.
http://www.microbeworld.org

Näytä enemmän

Sivut