55 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
QuickTime-elokuvia ja Flash-animaatioita soluista, solutason tapahtumista, alkionkehityksestä ja muista biologisista aiheista.
Sivuston kieli: 
http://www.bio.davidson.edu/courses/movies.html

Näytä enemmän
Molekyylibiologian resurssihakemisto.
http://www.horizonpress.com/gateway

Näytä enemmän
Kuopion yliopiston kirjaston sivuilla on linkkejä eri tietokantoihin.
http://www.uku.fi/kirjasto/pikalinkit/sekvenssi.shtml

Näytä enemmän
Eletään vuotta 2254. Kaksitoista vuotta aikaisemmin maapallolla riehunut rutto on tappanut miljoonia ihmisiä. Pelissä on kolme tehtävää, jotka selvittämällä pelaaja saa tietoa tartuntatautien leviämisestä. Peli vaatii paitsi Flash-playerin myös hieman aikaa ja paneutumista.
http://medmyst.rice.edu

Näytä enemmän
Mikrobiologian portaalissa on linkkihakemisto, artikkeleita, ajankohtaisia uutisia mm. tarttuvista taudeista sekä FAQ.
http://www.microbes.info

Näytä enemmän
American Society for Microbiologyn ylläpitämiltä sivuilta löytyy tietoa mikro-organismeista ja mikrobiologiasta. Sivut jakaantuvat kolmeen osioon, joista yksi on suunnattu lapsille ja nuorille, yksi mikro-organismien ja mikrobiologian tutkimukseen sekä opetukseen ja yksi itse yhdistyksen esittelyyn.
http://www.microbeworld.org

Näytä enemmän
Open access -lehdessä julkaistaan artikkeleita virologisen tutkimuksen eri osa-alueilta. Artikkeleita voi selata ilmestymisajan tai tyypin mukaan.
Sivuston kieli: 
http://www.virologyj.com

Näytä enemmän
Kuuden yliopiston yhteistyössä tuottama Solunetti sisältää histologian, patologian, solubiologian ja kehitysbiologian opiskelumateriaalia, tenttikysymyksiä ja sanaston.
Sivuston kieli: 
http://www.solunetti.fi

Näytä enemmän
Simulaatiomalli solun toiminnasta ja aineenvaihdunnasta (tarvittavan ohjelman voi asentaa sivulta) sekä aiheeseen liittyviä artikkeleita.
Sivuston kieli: 
http://www.e-cell.org/software/e-cell-system

Näytä enemmän
Sir Martin J. Evans, Oliver Smithies ja Mario R. Capecchi saivat lääketieteen Nobelin palkinnon hiirillä tehdystä kantasolututkimuksesta. Nobelin säätiön sivuilla on artikkeli aiheesta, kolmen tutkijan haastattelut äänitiedostoina (kuuntelu vaatii RealPlayerin tai Windows Media Playerin) ja jatkolinkkejä.
Sivuston kieli: 
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2007/index.html

Näytä enemmän
Animoiduilla kuvilla ja elokuvilla elävöitetty sivu solubiologiasta ja siitä, miten kehon immuunijärjestelmä vastustaa bakteereita, viruksia ja esim. syöpäsoluja.
http://www.cellsalive.com

Näytä enemmän
Kasvin, eläimen ja prokaryoottisen solun rakennetta ja niiden eroja havainnollistetaan animaatioin. Lopuksi voit itsekin rakentaa solun.
Sivuston kieli: 
http://www.wiley.com/legacy/college/boyer/0470003790/animations/cell_structure/cell_structure.htm

Näytä enemmän
Geenitekniikan lautakunta (GTLK) toimi sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Sivuilta löytyy ajankohtaista asiaa, lautakunnan tehtävät ja kokoonpano, tietoa alan lainsäädännöstä, valvonnasta ja direktiiveistä sekä materiaalia toiminnanharjoittajille.
http://www.geenitekniikanlautakunta.fi

Näytä enemmän
Geenimuuntelun riskeistä huolta kantavan kansalaisjärjestön sivuilla on keskusteluja, kannanottoja ja artikkeleita kansalaisten ja elollisen järjestelmän bioturvallisuudesta. Aiheina mm. geenimuunneltu ruoka, geenimuunnellut puut ja rokotusten ongelmat.
Sivuston kieli: 
http://www.bioturva.org

Näytä enemmän
Biotekniikan neuvottelukunnan sivulta löytyy biosanasto, jossa on selitetään termejä sekä annetaan lisätietoja aiheista.
Sivuston kieli: 
http://www.btnk.fi/biosanasto.html

Näytä enemmän
Pohjoismaisen geenivarakeskuksen perustehtävä on myötävaikuttaa ruokaan ja maatalouteen liittyvien varojen laajan geneettisen monimuotoisuuden turvaamiseen.
Sivuston kieli: 
http://www.nordgen.org/index.php/en

Näytä enemmän
FAO:n sivusto käsittelee bioteknologian roolia ja vaikutusta kehitysmaiden ruoantuotannossa ja maataloudessa. Sivuilla on FAO:n lausunto bioteknologiasta mukaan lukien geenimanipulaatio, katsaus FAO:n toimintatapoihin ja tietoa bioteknologian käytöstä maataloustuotteiden jatkojalostuksessa, viljelyssä ja kasvinsuojelussa sekä kala- ja metsätaloudessa.
Sivuston kieli: 
http://www.fao.org/biotech

Näytä enemmän
Turun Biotekniikan keskuksen toiminta, laitokset, henkilökunta sekä tutkimus.
Sivuston kieli: 
http://www.btk.fi

Näytä enemmän
Bioteknologia-alan kokoava sivusto, joka kertoo bioteknologiasta eri kohderyhmille. Sivuilla on Kysy asiantuntija-palvelu, linkkejä, opetusmateriaalia ja uutisia.
Sivuston kieli: 
http://www.bioteknologia.info

Näytä enemmän
Biotekniikan neuvottelukunta on kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu valtioneuvoston asettama neuvoa-antava asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on seurata geenitekniikan kehitystä ja käytön turvallisuutta. Neuvottelukunta osallistuu geenitekniikkaa koskevan lainsäädännön ja ohjeistuksen valmisteluun. Kotisivuilla johdatus bio- ja geenitekniikkaan, näitä koskevaan lainsäädäntöön. Geenitekniikan turvallisuus, riskit ja etiikka, kotimaiset ja kansainväliset alan linkit.
Sivuston kieli: 
http://www.btnk.fi

Näytä enemmän
Delegationen för bioteknik som tillsätts av statsrådet för tre år i sänder är ett rådgivande sakkunnigorgan i biotekniska och gentekniska frågor. Sidorna innehåller information om tillämpning av bioteknik inom jord- och skogsbruket och industrin och bioteknikens betydelse för människans hälsa och miljön.
Sivuston kieli: 
http://www.btnk.fi/sv/index.html

Näytä enemmän
Webbplatsen innehåller information om genetik och genteknik. Bland annat fakta om genmodifierade växter, djur och mikroorganismer, genetiska sjukdomar, genterapi, mutationer, kloning och lagstiftning (i EU och Sverige). Webbplatsen innehåller dessutom en ordlista med ord som används inom områdena genetik, genteknik och molekylärbiologi.
Sivuston kieli: 
http://genteknik.nu/

Näytä enemmän
Tuttavallisesti \Biobioseura\ edistää biokemiallista, fysiologista, mikrobiologista sekä muuta näitä lähellä olevaa biologista tutkimusta.
http://www.biobio.org

Näytä enemmän
Sanakirjassa on selitetty paleontologian ja biologian eri osa-alueisiin liittyviä termejä ja käsitteitä. Sanakirja on jaettu osiin tieteenaloittain.
Sivuston kieli: 
http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/glossary.html

Näytä enemmän
Kuopion yliopiston kirjaston weblinkki-kokoelma: ympäristötieteet, työterveys, fysiikka, kemia, biologiset tieteet, biokemia ja bioteknologia, myös tietokantoja.
http://www.uku.fi/kirjasto/pikalinkit/luonnon.shtml

Näytä enemmän
Tarjoaa netissä luettavaksi lehdet: Cell, Immunity ja Neuron, lehtien sisällysluettelot ja artikkeleista tiivistelmät.
http://www.cell.com

Näytä enemmän
Sivuilla on mm. linkkivinkkejä opetuksen tueksi ja tietoa ajankohtaisesta koulutuksesta.
Sivuston kieli: 
http://www.bmol.fi

Näytä enemmän
Hallitusten välinen organisaatio, joka ylläpitää mm. seuraavia tutkimuslaitoksia: International Institute of Entomology (IIE), International Institute of Parasitology (IIP), International Mycological Institute (IMI),International Institute of Biological Control (IIBC).
http://www.cabi.org

Näytä enemmän
Sisältää tehtäviä vastauksineen seuraavista aiheista: eliökunnan luokittelu, kasvifysiologia, solujen rakenne, ekologia, nukleiinihapot, valkuaisainesynteesi, lisääntyminen, perinnöllisyys, yksilönkehitys.
http://www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/biologia/index.html

Näytä enemmän
Arizonan yliopiston projekti tarjoaa mielenkiintoista ja informatiivista tietoa biologiasta. Sivulla interaktiivisia, havainnollisia kuvia ja diagrammoja. Sivut käsittelevät biokemiaa, biologiaa, solubiologiaa, sytologiaa, genetiikkaa, immunologiaa ja molekyylibiologiaa.
http://www.biology.arizona.edu

Näytä enemmän

Sivut