20 osumaa haulle. Näytetään 1 - 20 tulosta.
Alpo.fi on ammattiin opiskelevien hyvinvointiportaali. Sieltä löytyy tietoa työkyvyn ylläpitämisestä, liikunnasta, ravinnosta ja hyvinvoinnista sekä työkaluja omien tavoitteiden seurantaan.
Sivuston kieli: 
http://www.alpo.fi/www/index.php

Näytä enemmän
Oppaan perusajatuksena on hahmottaa, millainen on hyvä työelämä. Oppaassa tarkastellaan sellaisia työelämän hyvinvointia lisääviä asioita, joihin työyhteisöt voivat itse vaikuttaa. Lukijan tehtävänä on miettiä, mitä hän itse voi tehdä työntekijänä hyvän työelämän luomiseksi, mitä työyhteisö voi tehdä, mitä työnantaja voi tehdä ja sitä, tarvitaanko ehkä muutoksia lakiin.
Sivuston kieli: 
http://www.mielenterveysseura.fi/files/66/Henkinen_hyvinvointi_tyopaikalla.pdf

Näytä enemmän
Sivuilta löytyy tietoa asumistuesta, eläketurvasta, perhe-etuuksista, sairausvakuutuksesta, sotilasavustuksista, työttömyysturvasta ja vammaisetuuksista. Sivuilla on nähtävissä myös Kelan tilastotiedotteita ja tuoreimmat kuukausitilastot.
Sivuston kieli: 
http://www.kela.fi

Näytä enemmän
Sivuilla esitellään hauskoin piirroskuvin ja tekstein ratkaisukeskeistä lastenkasvatus- ja ongelmanratkontamenetelmää. Muksuoppi kuuluu Lyhytterapiainstituutin Reteaming -sivustoon.
http://www.kidsskills.org

Näytä enemmän
Opiskelijoiden oma mielen hyvinvointia edistävä yhteisö Nyyti ry, esittelee henkiseen hyvinvointiin liittyviä teemoja sekä lähinnä pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoille suunnattuja palvelujaan. Niitä ovat mm. erilaiset henkistä tukea tarjoavat ryhmät, tukikeskus ja sähköpostipäivystys Virtuaaliolkapää, jossa vapaaehtoiset opiskelijapäivystäjät vastaavat luottamuksellisesti kysymyksiin. Yhdistyksen taustalla on pääkaupunkiseudun opiskelijajärjestöjä, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö ja Suomen mielenterveysseura.
Sivuston kieli: 
http://www.nyyti.fi

Näytä enemmän
OSKU on verkkopalvelu, joka sisältää ohjeita ja malleja osatyökykyisten työssä jaksamiseen ja työhön paluuseen. Tarjolla on keinovalikoimia työelämässä ja työelämää kohti tähtäävien avuksi sekä työntekijälle tai työhön palaavalle että työpaikoille ja työyhteisöille.
Sivuston kieli: 
https://tietyoelamaan.fi/

Näytä enemmän
Pohjoismaiden työterveyslaitosten julkaisema lehti käsittelee työ- ja ympäristöterveydellisiä kysymyksiä.
http://www.sjweh.fi

Näytä enemmän
Työnäköseuran sivuille on koottu tietoa työnäöstä, erikoistyölaseista, silmäsairauksista ja eri ammatteja koskevista näkövaatimuksista.
Sivuston kieli: 
http://www.tyonako.fi

Näytä enemmän
Mannerheimin Lastensuojeluliitto tarjoaa tietoa tukioppilaille ja kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita tukioppilastoiminnasta.
http://www.mll.fi/nuortennetti/tukarit

Näytä enemmän
Työterveyslaitoksen TYKI-tietokanta sisältää viitetietoja työsuojelualan julkaisuista.
Sivuston kieli: 
http://pretty.ttl.fi/TYKI/search.htm

Näytä enemmän
TYKY-toiminta on työelämässä mukana olevien työ- ja toimintakykyä edistävää ja tukevaa toimintaa. Sivuilla selvitetään käsitettä: Mistä työkyky muodostuu? Mitä on TYKY-toiminta? Miten työkykyyn vaikutetaan yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan tasolla?
Sivuston kieli: 
http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/tykytoiminta/Sivut/default.aspx

Näytä enemmän
Työ, Terveys, Turvallisuus -lehden teemat käsittelevät keskeisiä työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.
Sivuston kieli: 
http://www.tttlehti.fi/

Näytä enemmän
Julkaisussa esitellään pääasiassa palkansaajille Suomessa sattuneita työvahinkoja. Aineistoon kuuluvat vuosina 1996-2007 sattuneet työtapaturmat ja ilmenneet ammattitaudit ja -tautiepäilyt.
Sivuston kieli: 
http://www.tyoturva.fi/files/680/Tyotapaturmat_ja_ammattitaudit_tilastojulkaisu_2009.pdf

Näytä enemmän
Yhdistyksen tarkoituksena on työterveyden- ja suojelun edistäminen sekä alan tutkimus ja koulutuksen tukeminen.Sivuilta löytyy yhdistyksen säännöt, alan tutkimustuloksia ja julkaisuja.
Sivuston kieli: 
http://www.ttl.fi/Internet/partner/teyhttp://www.ttl.fi/partner/tey/Sivut/default.aspx

Näytä enemmän
Erittäin laaja ja monipuolinen selvitys työterveyshuollon eri osa-alueista (Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1999:6)
http://pre20031103.stm.fi/suomi/eho/julkaisut/ehosisallys4.htm

Näytä enemmän
Työterveyslaitoksen sivuilla on laitoksen esittely sekä tietoa mm. ergonomiasta, henkisestä hyvinvoinnista, kemikaaliturvallisuudesta, rakennusterveydestä, työtapaturmista ja TYKY-toiminnasta.
Sivuston kieli: 
http://www.ttl.fi

Näytä enemmän
Työterveyslaitos julkaisemat teemasivut: Ergonomia, Kemikaaliturvallisuus, Muuttuva työelämä, Terveys ja työkyky, Työterveyshuolto, Työhyvinvointi, Työturvallisuus ja riskien hallinta, Työura, Työyhteisö ja esimiestyö, Työympäristö.
http://www.ttl.fi/fi/aihealueet/sivut/default.aspx

Näytä enemmän
Verkkoaineistossa esitellään Vastuunportaat-toimintamalli, jonka avulla oppilasta ohjataan ottamaan vastuu teoistaan. Sivuilla on myös vastuunportaita kuvaava esimerkkitapaus ja keskustelupalsta.
Sivuston kieli: 
http://www.kidsskills.org/fin/vastuunportaat

Näytä enemmän
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö vastaa yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoiden terveydenhuollosta. Sivuilta löytyvät terveydenhoitoasemien yhteystiedot, tietoa terveyden- ja sairaanhoitopalveluista sekä mielenterveys- ja hammashuoltopalveluista. Sivusto sisältää myös tietoa terveydestä ja yleisimmistä sairauksista sekä ajankohtaisia terveysvinkkejä.
Sivuston kieli: 
http://www.yths.fi

Näytä enemmän