45 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Helsingin Sanomien artikkelisarja esittelee yleistajuisesti alkuaineet raskaimmasta kevyimpään. Alkuaineista kerrotaan niiden löytämisaika ja nimen alkuperä. Alkuaineiden ominaisuuksia ja käyttöä kuvaillaan käytännönläheisin esimerkein. Sarja alkoi 16.8.2005 ja päättyy elokuussa 2007.
Sivuston kieli: 
http://www2.hs.fi/extrat/teemasivut/tiedeluonto/alkuaineet/00.html

Näytä enemmän
Helsingin Sanomien Verkkoliitteen sarjassa esitellään kaikki 116 alkuainetta. Mukana on myös artikkeli Materialla on kätketty järjestys sekä alkuaineiden löytämisvuodet ja kemiallisen ajattelun kehitys aikajanalla. Alkuaineiden jaksollinen järjestys esitetään taulukkona.
Sivuston kieli: 
http://www2.helsinginsanomat.fi/extrat/teemasivut/tiedeluonto/alkuaineet/00.html

Näytä enemmän
Opinnäyte analysoi alkuaineiden jaksollista järjestelmää sekä sen käyttöä kemian opetuksessa. Se sisältää kattavan kuvauksen jaksollisesta järjestelmästä.
Sivuston kieli: 
http://www.helsinki.fi/kemia/opettaja/ont/tuomisto-m-2005.pdf

Näytä enemmän
Analyyttisen kemian luentomateriaalia ja niihin liittyviä animaatioita.
Sivuston kieli: 
http://ull.chemistry.uakron.edu/analytical

Näytä enemmän
Verkko-oppimateriaali on tarkoitettu yläasteen orgaanisen kemian opiskelun tueksi. Tavoitteena on, että oppilas oppii rakentamaan ja nimeämään hiilivetyjä, ymmärtämään niiden merkityksen yhteiskunnassa ja tunnistamaan erilaisia arjen kulutushyödykkeitä. Sivustoon sisältyy teoriaa, interaktiivisia tehtäviä sekä laboratoriotöitä, joissa tutkitaan tuttuja esineitä, tunnistetaan erilaisia muoveja ja valmistetaan kaseeiinimuovia.
Sivuston kieli: 
http://www.tat.fi/tat/fi/www/koulut/verkko_oppimateriaalit/arjen_aarteita

Näytä enemmän
Teollisuuden sivusto yleisimmin käytetyistä ja puhutuimmista kemikaaleista.
Sivuston kieli: 
http://www.chemicalawareness.com

Näytä enemmän
Palvelimelta voi hakea verkossa olevaa tietoa kemiallisista aineista mm. nimen, kaavan ja CAS-numeron perusteella.
Sivuston kieli: 
http://chembiofinderbeta.cambridgesoft.com

Näytä enemmän
Hyvässä, selkeästi luokitellussa linkkihakemistossa on yli 4000 linkkiä. Hakemistoa ylläpidetään Sheffieldin yliopiston kemian laitoksella.
http://www.chemdex.org

Näytä enemmän
Arkipäivän kemiaa 13-15 -vuotiaille. Sivujen huoneesta löytyy monia tuttuja esineitä, joita klikkaamalla saa selville, mitä pitävät sisällään esim. deodorantit, hiustenhoitoaineet, kynttilä, vaatteet, aikakauslehti tai rihkamakorut. Kirjahyllystä löytyy mm. pieni kemian sanasto, pullojen ja pakkausten kirjainlyhenteiden ja symboleiden selitykset sekä tietoa kemiallisten aineiden vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Sivusto on tanskalaista tuotanto ja ainoastaan tanskaksi.
http://www.chemicaldays.com

Näytä enemmän
Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä esitetään klikattavan taulukon muodossa. Kustakin alkuaineesta on tarkat selvitykset.
Sivuston kieli: 
http://www.chemicool.com

Näytä enemmän
Lyhyitä videoluentoja kemian käsitteistä ja osa-alueista. Luentoihin liittyy käsitteen tai aiheen lyhyt selitys ja tekstitiivistelmä.
http://www.brightstorm.com/science/chemistry

Näytä enemmän
Portaali sisältää sivuja kemian alan ammattilaisille, opiskelijoille ja harrastajille. Mukana on mm. artikkeleita, uutisia ja linkkejä.
Sivuston kieli: 
http://www.chemistry.org

Näytä enemmän
Sivulla tutustutaan mielenkiintoisten molekyylien rakenteeseen.
Sivuston kieli: 
http://www.reciprocalnet.org/common/index.html

Näytä enemmän
Sivuston sisältö on suunniteltu sekä oppilasta että opettajaa ajatellen. Sivulla on mm. valmiita tehtäväpapereita sekä pelejä, pähkinöitä ja tietokilpailuja.
http://www.creative-chemistry.org.uk

Näytä enemmän
Lukion kemian tason harjoitustehtäviä vastauksineen.
Sivuston kieli: 
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/kemia2.html

Näytä enemmän
EnvironmentalChemistry.com on englanninkielinen ympäristökemian elektroninen sanakirja. Sanakirjan ohella sivulta löytyy myös linkkejä ympäristöalan elektronisiin lehtiartikkeleihin sekä kemian ja ympäristöalan tunnetuinpiin lyhenteisiin.
Sivuston kieli: 
http://environmentalchemistry.com/yogi/chemistry/dictionary

Näytä enemmän
Tietosanakirjan tapaan koostettu kokonaisuus kemiasta. Tieto löytyy joko aihepiireittäin selaamalla tai aakkosellisesta hakemistosta.
Sivuston kieli: 
http://scienceworld.wolfram.com/chemistry

Näytä enemmän
Charles E. Mortimerin Kemia-kirjaan liittyvä tehtäväkokoelma
Sivuston kieli: 
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/ammattikemia/index.html

Näytä enemmän
Opetushallituksen etälukion sivuilla käsitellään lukion kemiankurssin keskeisiä sisältöjä.
Sivuston kieli: 
http://www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/kemia

Näytä enemmän
Kurssit ovat: Kemia - kokeellinen luonnontiede, Elämän kemia, Kemian elementit, Tutkimus, teknologia ja ympäristö, Orgaaninen kemia.
Sivuston kieli: 
http://www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/kemia/index.html

Näytä enemmän
Vihreä kemia tarkoittaa vaarallisten tai haitallisten aineiden käytön vähentämistä kemiallisissa tuotteissa tai prosesseissa. Sivuilla on lista vihreän kemian periaatteista, kirjallisuusluettelo ja linkkejä.
Sivuston kieli: 
http://www.chemistryguide.org/environmental-chemistry.html

Näytä enemmän
Sivustolla selostetaan mitä moninaisimpien tuotteiden valmistusprosesseja. Listalta löytyvät kynttilä, juusto, ilotulitteet, helikopteri, jääkaappi, farkut, käsiraudat ja paljon muuta. Artikkeleissa on vähintäänkin perusasiat ja useimmiten niihin liittyy kirjallisuusviitteitä ja linkkejä.
Sivuston kieli: 
http://www.madehow.com

Näytä enemmän
Kansainvälinen tieteellinen järjestö on kemian terminologian auktoriteetti ja standardisoi kemian alan mittausmenetelmiä. Sivuston sisällöstä mainittakoon sähköiset aineistot, joihin kuuluu muun muassa nomenklatuureja, oppimateriaalia ja tietokantoja.
http://www.iupac.org

Näytä enemmän
Helsingin yliopiston kemian opetuksen keskuksessa on laadittu opetuspaketteja Kemia yhteiskunnassa -kurssin projektitöinä. Oppimateriaalit on tarkoitettu opetuksen tueksi peruskouluun ja lukioon. Monia eri aiheita käsittelevät aineistot sisältävät tehtäviä, linkkejä ja testattuja kokeellisia töitä.
Sivuston kieli: 
http://luma.fi/materiaalit/1142/kemiaa-elinympaeristoessaemme

Näytä enemmän
Kirjaan on koottu kokeellisia töitä neljästä aihealueesta: vesi, maa, ilma sekä kodin elintarvikkeet. Aineisto on suunnattu 7—12 -vuotiaille lapsille, heidän vanhemmilleen, opettajilleen sekä harrastustoiminnan ohjaajille. Kirja on PDF-muodossa, ja se perustuu vuosina 2003-2008 toimineeseen Ksenonit-virtuaalikerhoon.
Sivuston kieli: 
http://www.helsinki.fi/kemma/data/KsenonitKemiaaTutkienJaIhmetellen.pdf

Näytä enemmän
Laaja akateeminen linkkihakemisto on osa The WWW Virtual Librarya. Toimittamisesta vastaa Liverpoolin yliopiston kemian laitos.
http://www.liv.ac.uk/Chemistry/Links/links.html

Näytä enemmän
Nobelin kemian- ja rauhanpalkinnon saaneen tiedemiehen ja asevarustelun vastustajan elämän ja uran vaiheet ja tietoa hänen tutkimustyöstään.
http://pauling.library.oregonstate.edu

Näytä enemmän
Laaja hakemisto sisältää tuhansia taulukkolaskentaohjelmia, laskimia, kursseja, käsikirjoja, videoita, animaatioita jne. Jim Martindale on ylläpitänyt hakemistoa vuodesta 1994 lähtien.
Sivuston kieli: 
http://www.martindalecenter.com/GradChemistry.html

Näytä enemmän
MathMol on tehty molekyylien mallintamisesta kiinnostuneille.
http://www.nyu.edu/pages/mathmol

Näytä enemmän
Noin 1400 molekyylimallin hakutietotietokannasta haetaan joko selailemalla tai hakukoneella. Kokonaisuudessa on myös muuta aineistoa kemian opiskelijoille.
Sivuston kieli: 
http://www.molecularmodels.ca

Näytä enemmän

Sivut