38 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Teollisuuden kemikaaleja tutkiva elin, joka tutkii turvallisempia vaihtoehtoja ja ohjaa luontoa suojelevaan suuntaan.
Sivuston kieli: 
https://www.americanchemistry.com/default.aspx

Näytä enemmän
Pohjan pitäjään 1600-luvun alussa perustetun Antskogin rautaruukin historiikki kuvineen.
Sivuston kieli: 
http://www.antskog.fi

Näytä enemmän
Designmuseon kokoelmiin perustuvassa verkkonäyttelyssä voi tutustua Arabian tehtaan historiaan, tuotteisiin ja valmistus- ja koristelutekniikoihin. Tietoa esineistä voi hakea leiman, koristelun ja suunnittelijan mukaan.
Sivuston kieli: 
http://arabia.kokoelma.fi

Näytä enemmän
Tietoa portlandsementin ja betonin valmistuksesta sekä USA:n sementtiteollisuudesta. Virtuaalikierros sementtitehtaalle on toteutettu Flash-animaationa.
Sivuston kieli: 
http://www.cement.org/basics

Näytä enemmän
Euroopan kemianteollisuuden kattojärjestön CEFIC:n kotisivulta löytyy tietoa mm. alan ympäristöohjelmista, logistiikkaan liittyvistä ohjelmista ja ohjeista, energiakysymyksistä ja kemianteollisuutta koskevista säädöksistä. Tietoa myös tutkimuksesta, tuotteista ja koulutuksesta. Facts & figures -osastossa erilaisia tilastoja. Luettelo jäsenyrityksistä ja linkit niiden kotisivuille.
Sivuston kieli: 
http://www.cefic.be

Näytä enemmän
Saksalainen Feuerwerk.net-sivusto sisältää paljon ja perusteellista tietoa ilotulituksista. Kuvia ja videoita ilotulitteista ja ilotulituksista. Ilotulitteiden tekniikka, rakenne ja kemia. Laaja ilotulitussanasto, alan ihmisten ja organisaatioiden sisältävä tietokanta. Samoin tietoa turvallisuudesta, ilotulituksen historiasta, kirjallisuusluettelo alan teoksista sekä keskustelupalsta ja tapahtumakalenteri.
Sivuston kieli: 
http://home.feuerwerk.net

Näytä enemmän
Fiskarsin ruukkikylän historiaa ja sen rakennusten arkkitehtuuria selvittävä sivusto.
Sivuston kieli: 
http://www.fiskarsvillage.fi/fi/miljoo/historia

Näytä enemmän
Geologian tutkimuskeskuksen julkaisemassa kartassa ovat Suomen kultaesiintymät.
Sivuston kieli: 
http://en.gtk.fi/ExplorationFinland/Commodities/Gold/gtk_gold_map.html

Näytä enemmän
Geologian tutkimuslaitoksen malmiaiheiden ja valtausalueiden hakupalvelin, jossa kuvataan millainen on kallioperä, miten vanhaa se on ja millaista on maankamaran magneettisuus. Hakuja voi tehdä kartan avulla.
Sivuston kieli: 
http://maps.gsf.fi/gtk/eexpert.asp

Näytä enemmän
Yhdistys vaalii Jokelan vanhaa tiiliperinnettä. Jokelassa lyötiin tiiliä vuodesta 1874 vuoteen 1986. Sivulla on Jokelan tiilitehtaiden historiaa ja luettelo 1885—1978 Suomessa toimineista tiilitehtaista.
Sivuston kieli: 
http://www.tiilitehdasperinne.com

Näytä enemmän
Kaiva.fi tarjoaa tietoa mineraalialasta, kaivannaisten hyödyntämisestä ja niiden käyttökohteista. Sivusto esittelee myös alan koulutusta ja ammatteja sekä lainsäädäntöä ja tilastoja.
Sivuston kieli: 
http://kaiva.fi/

Näytä enemmän
Työterveyslaitoksen suomentamat kemikaalikortit sisältävät tietoja aineen vaarallisista ominaisuuksista ja turvallisesta käytöstä. Niistä löytyvät aineen fysikaaliset ominaisuudet, kemialliset vaarat, lyhyt- ja pitkäaikaisen altistumisen vaikutukset, altistumisen oireet, sen ehkäisy ja ensiapu, palo- ja räjähdysvaara ja sen torjunta, vuotojen käsittely, varastointi, pakkaus ja luokitus. Työterveyslaitos on lisännyt kortteihin aineen HTP-arvot, biomonitoroinnin toimenpiderajat, välittömän myrkyllisyyden LD50- ja LC50-arvoja koe-eläimillä ja vesieliöillä, tietoja aineen syöpävaarallisuudesta, suositeltavia suojakäsinemateriaaleja sekä kuljetusluokat maa-, meri- ja ilmakuljetuksissa. Hakuja voi tehdä mm. kemikaalin nimellä ja molekyylikaavalla.
Sivuston kieli: 
http://kappa.ttl.fi/kemikaalikortit

Näytä enemmän
Sivusto sisältää tietoa kotimaisesta kemianteollisuudesta. Sivuilla esitellään alan omaehtoinen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelma Responsible Care. Alan tutkimuksesta ja koulutuksesta kerrotaan. Ajankohtaista-osastosta löytyy mm. lehdistötiedotteita. Tietoa myös kouluille tarkoitetusta Tiedeopetuskilpailusta.
Sivuston kieli: 
http://www.chemind.fi

Näytä enemmän
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston neuvontasivusto palvelee yrityksiä, jotka tarvitsevat tietoa REACH-, CLP- ja biosidiasetuksen velvoitteista. Sivustolla on tietoa kemikaaleista niiden valmistajille, maahantuojille ja myyjille.
Sivuston kieli: 
http://www.kemikaalineuvonta.fi/

Näytä enemmän
Euroopan kemikaaliviraston sivusto tarjoaa tietoa kemikaaleista 23 kielellä. Sivuilla on tietoa kemikaalien terveys- ja ympäristövaikutuksista ja työturvallisuudesta sekä neuvoja kuluttajille.
Sivuston kieli: 
https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/fi/home

Näytä enemmän
Sivusto on tehty täydentämään Kiviteknologia-kirjasarjaa. Se sisältää esimerkkejä kohteista, joissa on käytetty luonnonkivituotteita sekä harjoituksia ja tietoa kivialan ammattitutkinnoista. Materiaali on myös PDF-muotoisena.
Sivuston kieli: 
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/kiviteknologia

Näytä enemmän
Sivustolla on tietoa kosmetiikkatuotteista, kosmetiikan turvallisuudesta, lainsäädännöstä ja markkinoinnista. Kosmetiikan puheenaiheissa on ajankohtaista asiaa ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Sanastosta löytyy tietoa kosmetiikan ainesosista.
Sivuston kieli: 
http://www.teknokemia.fi/fin/kosmetiikka/

Näytä enemmän
Kullan kimallius -sivustoon on koottu kultatietoutta eri näkökulmista. Täältä löytyvät kulta- ja malmikartat, valmiita hakuja eri tietokannoista, tietoa valtausraporteista sekä vanhoja valokuvia.
Sivuston kieli: 
http://www.gsf.fi/aineistot/kulta/index.htm

Näytä enemmän
Yhdistys vaalii kullanhuuhdonnan perinteitä ja tekee tunnetuksi suomalaisia kultahippuja, jalo- ja korukiviä sekä ajaa kullankaivajaveteraanien asiaa.
http://www.kultaperinne.fi

Näytä enemmän
Kotisivulla on toimintatietojen lisäksi mm. tietoa konekaivuusta, kirjoituksia kullankaivajista sekä kaivoslaki pdf-muodossa.
Sivuston kieli: 
http://www.kullankaivajat.fi

Näytä enemmän
Sivuilta löytyy kaivosalan uutisia ja tietoa kaivoshankkeista, tutkimusorganisaatioista ja alan koulutuksesta.
Sivuston kieli: 
http://www.mine.kpakk.fi

Näytä enemmän
Muoviteollisuus-sivuilla on tietoa muoveista ja niiden tuotannosta, alan koulutuksesta ja tuotekehityksestä.
Sivuston kieli: 
http://www.plastics.fi/

Näytä enemmän
Mätäsvaaran molybdeenikaivoksen historia. Vuosina 1939-1947 toiminut kaivos oli sodan aikana Suomen toiseksi suurin. Talvisodan alla syntyi yhdyskunta, kaivoksen asunnot, palvelut ja rakenteet. Vuosina 1939-1947 toiminut kaivos oli sodan aikana Suomen toiseksi suurin. Kuvaus kaivoksen toiminnasta, työnteosta, välineistöstä, yhdyskunnasta ja sen elämästä sekä kaivosyhtiö Vuoksenniska Oy:stä. Kaivosmiesten kertomuksia.
Sivuston kieli: 
http://www.ekopolttoaine.fi/matasvaarankaivos_start.htm

Näytä enemmän
Outokummun kaivosmuseon sivuilla on mittava tieto- ja oppimateriaalipaketti kaivostoiminnan historiasta, kaivostyöstä, työmenetelmistä ja malminetsinnästä. Erilaisia tehtäviä ja hakemisto. Lisäksi kaivosmuseon aukioloajat ym. käytännön tiedot.
Sivuston kieli: 
http://www.kaivosmuseo.net

Näytä enemmän
Kaivosalan verkkopalvelu tarjoaa tietoa kaivostoiminnasta ja alalla toimivista yrityksistä. Sivuille on koottu yleistietoa kaivosalan koulutuksesta ja linkkejä verkkoaineistoihin.
Sivuston kieli: 
http://www.prokaivos.fi

Näytä enemmän
Kemikaaliaiheisessa Riskipelissä rakennetaan korttitaloa. Pelikorttien aiheet liittyvät kaikki ympäristön kemikalisoitumiseen. Pelaajan tehtävä on löytää toisiaan hyvin tukevat parit ja niiden päälle vaakakortti. Tavoitteena on saada talo valmiiksi, mutta helposti se kyllä romahtaa.
Sivuston kieli: 
http://www.finenvi.org/riskipeli/riskipeli.html

Näytä enemmän
Yleistietoa lasinpuhalluksesta, työkaluja siihen, vinkkejä sekä perusopas.
Sivuston kieli: 
http://www.ilpi.com/glassblowing/

Näytä enemmän
Kuparin ja pronssin historia ulottuu sumerilaisen kulttuurin ajoista nykypäiviin. Erittäin hyvällä ja perusteellisesti laadittulla sivustolla on asiaa kirjan verran.
Sivuston kieli: 
http://60centuries.copper.org

Näytä enemmän
Suomalainen kivi esittelee suomalaista kivirakentamista, sen suunnittelua, pihan kivien suunnittelua sekä kiviteollisuutta. Mukana on myös tietoa hautakivista ja niiden valinnasta sekä kivilajien esittely ja haku. Kiviteollisuusliiton yhteystietojen lisäksi tietoa liiton tavoitteista ja toiminnasta.
Sivuston kieli: 
http://kiviteollisuusliitto.gsf.fi

Näytä enemmän

Sivut