41 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Designmuseon kokoelmiin perustuvassa verkkonäyttelyssä voi tutustua Arabian tehtaan historiaan, tuotteisiin ja valmistus- ja koristelutekniikoihin. Tietoa esineistä voi hakea leiman, koristelun ja suunnittelijan mukaan.
Sivuston kieli: 
http://arabia.kokoelma.fi

Näytä enemmän
Muoviteollisuus-sivuilla on tietoa muoveista ja niiden tuotannosta, alan koulutuksesta ja tuotekehityksestä.
Sivuston kieli: 
http://www.plastics.fi/

Näytä enemmän
Suomalainen kivi esittelee suomalaista kivirakentamista, sen suunnittelua, pihan kivien suunnittelua sekä kiviteollisuutta. Mukana on myös tietoa hautakivista ja niiden valinnasta sekä kivilajien esittely ja haku. Kiviteollisuusliiton yhteystietojen lisäksi tietoa liiton tavoitteista ja toiminnasta.
Sivuston kieli: 
http://kiviteollisuusliitto.gsf.fi

Näytä enemmän
Sivusto sisältää tietoa kotimaisesta kemianteollisuudesta. Sivuilla esitellään alan omaehtoinen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelma Responsible Care. Alan tutkimuksesta ja koulutuksesta kerrotaan. Ajankohtaista-osastosta löytyy mm. lehdistötiedotteita. Tietoa myös kouluille tarkoitetusta Tiedeopetuskilpailusta.
Sivuston kieli: 
http://www.chemind.fi

Näytä enemmän
Euroopan kemianteollisuuden kattojärjestön CEFIC:n kotisivulta löytyy tietoa mm. alan ympäristöohjelmista, logistiikkaan liittyvistä ohjelmista ja ohjeista, energiakysymyksistä ja kemianteollisuutta koskevista säädöksistä. Tietoa myös tutkimuksesta, tuotteista ja koulutuksesta. Facts & figures -osastossa erilaisia tilastoja. Luettelo jäsenyrityksistä ja linkit niiden kotisivuille.
Sivuston kieli: 
http://www.cefic.be

Näytä enemmän
Yleistietoa lasinpuhalluksesta, työkaluja siihen, vinkkejä sekä perusopas.
Sivuston kieli: 
http://www.ilpi.com/glassblowing/

Näytä enemmän
Fiskarsin ruukkikylän historiaa ja sen rakennusten arkkitehtuuria selvittävä sivusto.
Sivuston kieli: 
http://www.fiskarsvillage.fi/fi/miljoo/historia

Näytä enemmän
Pohjan pitäjään 1600-luvun alussa perustetun Antskogin rautaruukin historiikki kuvineen.
Sivuston kieli: 
http://www.antskog.fi

Näytä enemmän
Sivuille on koottu tietoa tiilen käytön historiasta, tiilen valmistuksesta ja tiilirakenteista. Sivuilla esitellään tiilirakennusten arkkitehtuuria 1600-luvulta 1900-luvulle. Lisäksi on sanasto.
Sivuston kieli: 
http://www.nba.fi/tiili

Näytä enemmän
Om plast: tillverkning, användning, återvinning, historia. Ordlista, FAQ och infopaket särskilt för skolans behov. Från PlastInformationsRådet, intresseförening för svensk plastindustri.
Sivuston kieli: 
http://www.plastinformation.com

Näytä enemmän
Kaivosalan verkkopalvelu tarjoaa tietoa kaivostoiminnasta ja alalla toimivista yrityksistä. Sivuille on koottu yleistietoa kaivosalan koulutuksesta ja linkkejä verkkoaineistoihin.
http://www.prokaivos.fi

Näytä enemmän
Kullan kimallius -sivustoon on koottu kultatietoutta eri näkökulmista. Täältä löytyvät kulta- ja malmikartat, valmiita hakuja eri tietokannoista, tietoa valtausraporteista sekä vanhoja valokuvia.
http://www.gsf.fi/aineistot/kulta/index.htm

Näytä enemmän
Sivuilta löytyy kaivosalan uutisia ja tietoa kaivoshankkeista, tutkimusorganisaatioista ja alan koulutuksesta.
http://www.mine.kpakk.fi

Näytä enemmän
Outokummun kaivosmuseon sivuilla on mittava tieto- ja oppimateriaalipaketti kaivostoiminnan historiasta, kaivostyöstä, työmenetelmistä ja malminetsinnästä. Erilaisia tehtäviä ja hakemisto. Lisäksi kaivosmuseon aukioloajat ym. käytännön tiedot.
http://www.kaivosmuseo.net

Näytä enemmän
Kaiva.fi tarjoaa tietoa mineraalialasta, kaivannaisten hyödyntämisestä ja niiden käyttökohteista. Sivusto esittelee myös alan koulutusta ja ammatteja sekä lainsäädäntöä ja tilastoja.
Sivuston kieli: 
http://kaiva.fi/

Näytä enemmän
Geologian tutkimuslaitoksen malmiaiheiden ja valtausalueiden hakupalvelin, jossa kuvataan millainen on kallioperä, miten vanhaa se on ja millaista on maankamaran magneettisuus. Hakuja voi tehdä kartan avulla.
Sivuston kieli: 
http://maps.gsf.fi/gtk/eexpert.asp

Näytä enemmän
Mätäsvaaran molybdeenikaivoksen historia. Vuosina 1939-1947 toiminut kaivos oli sodan aikana Suomen toiseksi suurin. Talvisodan alla syntyi yhdyskunta, kaivoksen asunnot, palvelut ja rakenteet. Vuosina 1939-1947 toiminut kaivos oli sodan aikana Suomen toiseksi suurin. Kuvaus kaivoksen toiminnasta, työnteosta, välineistöstä, yhdyskunnasta ja sen elämästä sekä kaivosyhtiö Vuoksenniska Oy:stä. Kaivosmiesten kertomuksia.
Sivuston kieli: 
http://www.ekopolttoaine.fi/matasvaarankaivos_start.htm

Näytä enemmän
Geologian tutkimuskeskuksen julkaisemassa kartassa ovat Suomen kultaesiintymät.
Sivuston kieli: 
http://en.gtk.fi/ExplorationFinland/Commodities/Gold/gtk_gold_map.html

Näytä enemmän
Kauko Puustisen Suomen kaivosteollisuus tutkii Suomen kaivosteollisuuden historiaa, kaivosten historiaa, kaivosteollisuuden hallintoa ja tuotannon merkitystä kauppaan.
Sivuston kieli: 
http://www.gsf.fi/aineistot/kaivosteollisuus/index.htm

Näytä enemmän
Tietoa portlandsementin ja betonin valmistuksesta sekä USA:n sementtiteollisuudesta. Virtuaalikierros sementtitehtaalle on toteutettu Flash-animaationa.
Sivuston kieli: 
http://www.cement.org/basics

Näytä enemmän
Yhdistys vaalii kullanhuuhdonnan perinteitä ja tekee tunnetuksi suomalaisia kultahippuja, jalo- ja korukiviä sekä ajaa kullankaivajaveteraanien asiaa.
http://www.kultaperinne.fi

Näytä enemmän
Kuparin ja pronssin historia ulottuu sumerilaisen kulttuurin ajoista nykypäiviin. Erittäin hyvällä ja perusteellisesti laadittulla sivustolla on asiaa kirjan verran.
Sivuston kieli: 
http://60centuries.copper.org

Näytä enemmän
Museon sivulla on lyhyt Suomen kullankaivun historia ja yleistietoa kullasta.
Sivuston kieli: 
http://www.kultamuseo.fi

Näytä enemmän
Yhdistys vaalii Jokelan vanhaa tiiliperinnettä. Jokelassa lyötiin tiiliä vuodesta 1874 vuoteen 1986. Sivulla on Jokelan tiilitehtaiden historiaa ja luettelo 1885—1978 Suomessa toimineista tiilitehtaista.
Sivuston kieli: 
http://www.tiilitehdasperinne.com

Näytä enemmän
Kotisivulla on toimintatietojen lisäksi mm. tietoa konekaivuusta, kirjoituksia kullankaivajista sekä kaivoslaki pdf-muodossa.
Sivuston kieli: 
http://www.kullankaivajat.fi

Näytä enemmän
Sivusto on perustettu ajatellen erityisesti niitä pohjoiskarjalaisia, jotka haluavat tietoa uraanin etsinnästä ja louhinnasta. Sivuilla on uutisia, tiedotteita, linkkejä keskeisiin lähteisiin sekä keskustelupalsta. Sisältää sekä paikallista ja yleistä tietoa.
Sivuston kieli: 
http://www.uraanitieto.net

Näytä enemmän
Riihimäellä sijaitsevan museon sivulla on näyttely- ja aukiolotietojen ohella museokasvatukseen liittyvä tieto- ja tehtäväpaketti, jossa kerrotaan lasin historiasta ja valmistuksesta Suomessa.
Sivuston kieli: 
http://www.suomenlasimuseo.fi

Näytä enemmän
Sivusto on tehty täydentämään Kiviteknologia-kirjasarjaa. Se sisältää esimerkkejä kohteista, joissa on käytetty luonnonkivituotteita sekä harjoituksia ja tietoa kivialan ammattitutkinnoista. Materiaali on myös PDF-muotoisena.
Sivuston kieli: 
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/kiviteknologia

Näytä enemmän
TV-ohjelman oheissivustolla kerrotaan kotien kestohitin ja suoramyynnin klassikon Tupperwaren menestystarina.
Sivuston kieli: 
http://www.pbs.org/wgbh/amex/tupperware

Näytä enemmän
Sivusto sisältää tietoa teknokemian alasta Suomessa. Sivuilla on mm. luettelo jäsenyrityksistä, tilastoja ja kuluttajainformaatiota. Tuote- ja yritystietokannasta löytyy suurin osa Teknokemian Yhdistyksen jäsenten markkinoimista sarjakosmetiikka- ja päivittäistavaratuotteista.
Sivuston kieli: 
http://www.teknokem.fi

Näytä enemmän

Sivut