9 osumaa haulle. Näytetään 1 - 9 tulosta.
Verkko-oppimateriaalissa esitellään tilastollisen tiedonhaun perusteet ja ohjataan tärkeimmille suomalaisille ja kansainvälisille tilastoalan lähteille. Aihealueet on valittu ammattikorkeakoulujen opettajia kiinnostavista aihepiireistä. Materiaali soveltuu myös itseopiskeluun.
http://www.tilastokeskus.fi/virsta/thaku

Näytä enemmän
Perustietoa tilastoista ja tilastollisesta ajattelusta. Tilastokoulussa opetetaan ymmärtämään ja tulkitsemaan tilastoinformaatiota sekä tehdää tilastolliset peruskäsitteet tutuiksi. Oppimateriaali sisältää itseopiskeluun tarkoitettuja harjoitustehtäviä sekä linkkejä kurssien sisältöön liittyvään muuhun materiaaliin.
http://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoulu_v2.xql

Näytä enemmän
Världsbankens databank är fri för allmänheten. Databanken innehåller mängder av statistisk information om hur länder och befolkningar utvecklas ekonomiskt, socialt och hälsomässigt.
Sivuston kieli: 
http://data.worldbank.org

Näytä enemmän
Väestötieteen perusteet -kurssi antaa perustiedot, joiden avulla pystyy hahmottamaan väestönkehitykseen vaikuttavia tekijöitä.
Sivuston kieli: 
http://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoulu_v2.xql?page_type=ketusivu&course_id=tkoulu_vaesto

Näytä enemmän
DataMarket är en webbplats var man kan hitta, jämföra, visualisera och förstå data samt statistik. Statistiken kan laddas ner från organisationer som bland annat FN, Världsbanken, Eurostat. Största delen av statistiken är avgiftsfri och kan även laddas ner för användning i andra program (Excel etc)
http://datamarket.com/

Näytä enemmän
Tilastokeskuksen Working Papers -sarjassa julkaistaan tilastointiin ja tilastojen laatuun, käsitteisiin ja menetelmiin liittyviä selvityksiä, tutkimuksia ja raportteja. Julkaisusarja on suunnattu suomalaisille ja kansainvälisille tilasto- ja tiedeyhteisöille ja tilastotiedon käyttäjille.
Sivuston kieli: 
http://www.stat.fi/tup/julkaisut/workingpapers.html

Näytä enemmän
Suomalaisen tilastotuotannon kehitystä esittelevässä näyttelyssä voi tutustua mm. väestölaskennan alkuvaiheisiin sekä keskivertosuomalaiseen vuosilta 1900, 1956 ja 2014.
Sivuston kieli: 
http://www.rahamuseo.fi/vaihtuvat_nayttelyt/kansakunnan-kuva/fi/

Näytä enemmän
Tilastotiedon haku -kurssi opastaa tilastojen etsimisessä. Sen avulla saa kokonaiskuvan tilastotiedon keskeisistä lähteistä ja siitä, miten löytää tilastotietoja verkosta. Painetuista lähteistä esitellään tärkeimmät.
Sivuston kieli: 
http://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoulu_v2.xql?page_type=ketusivu&course_id=tkoulu_thaku

Näytä enemmän
Oppimateriaalissa käydään läpi tilastotieteen perusteet: taulukointi, luokittelu, kuviot, tunnusluvut ja riippuvuus. Sisältää sanaston.
Sivuston kieli: 
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/tilastomatikka

Näytä enemmän