41 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Ilmatieteen laitoksen sivun värikoodatussa kartassa näkyvät päivän ylimmät UV-indeksit Euroopan alueella. Tarkan paikan voi valita kartalta tai pudotusvalikosta.
http://www.fmi.fi/saa/varoituk_7.html

Näytä enemmän
Sivusto on tehty tiedottamaan Eurooppaa paikallisesti ja kansallisesti vaivaavista ilmansaasteista. Se sisältää tietoiskut ilmansaasteista ja niiden terveysvaikutuksista ja vaikutuksilta suojautumisesta sekä ilman laatuun liittyvää lainsäädäntöä. Maiden kohdalla on linkkejä ilman laadusta kertoville sekä hengityselinsairauksiin liittyville sivuille.
Sivuston kieli: 
http://www.knowyourairforhealth.eu

Näytä enemmän
Pohjoisnavan seudulla ilmastonmuutoksen jäljet näkyvät selvimmin. Miten se vaikuttaa alueen kasveihin, ihmisiin ja eläimiin? Missä muualla tapahtuu samanlaisia muutoksia? Koululaisille sopivassa sivustossa tutkitaan ilmastonmuutosta ja sen ehkäisemistä. Materiaalia myös opettajille.
http://www.nature.ca/sila/hm_e.cfm

Näytä enemmän
Hiukkaskäsikirjaan on koottu tietoa hiukkasista ja niiden vaikutuksista ympäristöön ja terveyteen. Myös hiukkasten hyötykäyttöä ja erilaisia sovelluksia käydään läpi. HiukkasFAQ sisältää pienhiukkasiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä.
Sivuston kieli: 
http://www.hiukkastieto.fi

Näytä enemmän
YK:n ympäristökokousten sivuilta löytyvät mm. kaikkien ilmastokokousten viralliset dokumentit.
http://www.unfccc.int

Näytä enemmän
Mitä otsonikato on ja mitkä ovat sen vaikutukset.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=99&lan=FI

Näytä enemmän
The Environmental Protection Agencyn raportti kasvihuoneilmiöstä ja sen vaikutuksista kuolintilastoihin, vesivarastoihin, maanviljelyyn... Sisältää kuvia, slideshown, sanaston ja tilastoja.
http://www.epa.gov/climatechange

Näytä enemmän
Ilmanlaatu ja siihen vaikuttavat tekijät, ilmanlaatutilanne pääkaupunkiseudulla, terveysvaikutukset
http://www.hsy.fi/seututieto/ilmanlaatu

Näytä enemmän
NASAn sivuilla on lyhyesti perustiedot sekä hyvästä että haitallisesta otsonista. Sen lisäksi ne sisältävät aineistoa, myös multimediaa, NASAn tekemästä otsonitutkimuksesta.
http://www.nasa.gov/vision/earth/environment/ozone_resource_page.html

Näytä enemmän
Ilmastolaskurin avulla voi arvioida sähkön- ja lämmönkulutuksesta, liikkumisesta, kuljetuksista ja paperinkulutuksesta syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Laskuri on suunniteltu ensisijaisesti toimistojen ja tapahtumienjärjestäjien käyttöön. Käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Palvelusta löytyy myös käytännön vinkkejä päästöjen vähentämiseen.
http://www.ilmastolaskuri.fi

Näytä enemmän
Ilmatieteen laitoksen sivuilla olevaa tietoutta otsonista ja ultraviolettisäteilystä. Sivulla kerrotaan miten suojautua oikein auringon UV-säteiltä ja miten vaikuttaa freonipäästöihin. Lisäksi listataan ajantasaisia mittaustietoja otsoni ja UV-säteilystä.
http://ilmatieteenlaitos.fi/otsoni

Näytä enemmän
Evankelisluterilainen kirkon ja Suomen ympäristökeskuksen verkkopalvelun tavoitteena on edistää ekologista elämäntapaa. Sivuilla kerrotaan paastoperinteestä ja arjen valintojen ympäristövaikutuksista.
http://www.ekopaasto.fi/fi/etusivu

Näytä enemmän
HINKU-mappi on Suomen ympäristökeskuksen palvelu, jonne on koottu kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä toimenpiteitä. Toimenpiteet liittyvät energiantuotantoon sekä rakennusten ja liikkumisen energiatehokkuuteen. Palvelu on avoin kaikille. Osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä.
https://wwwp5.ymparisto.fi/hinku/Aloitus.aspx

Näytä enemmän
Ilmasto-opas.fi kokoaa tutkimustietoa ilmastonmuutoksesta yhtenäiseen muotoon. Se tuottaa myös työkaluja kunta- ja aluetason suunnitteluun ja päätöksentekoon. Portaalin kautta on mahdollista tarkastella ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia paikallisella tasolla.
http://ilmasto-opas.fi/

Näytä enemmän
Säätiö on perustettu edistämään Euroopan kasvihuonekaasujen vähentämiseen tähtäävää ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Sivustolla on informaatiota säätiön ohjelmista ja sen tukemista hankkeista, uutisia ja julkaisuja.
Sivuston kieli: 
http://www.europeanclimate.org

Näytä enemmän
HSY:n ilmanlaatu-sivusto sisältää tietoja ilmanlaadusta, siihen vaikuttavista tekijöistä ja seurausvaikutuksista ihmisen ja luonnon kannalta. Ajankohtaiset tiedot pääkaupunkiseudun ilmanlaatutilanteesta.
Sivuston kieli: 
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/ilmanlaatu/Sivut/default.aspx

Näytä enemmän
Tietoa Helsingin kaupungin ilmastotyön tavoitteista ja keinoista sekä vinkkejä asukkaille ja yrityksille.
Sivuston kieli: 
http://www.stadinilmasto.fi/

Näytä enemmän
Tee muutos -video on kouluille suunnattu tietopaketti kasvihuoneilmiöstä ja ilmaston lämpenemisestä.
Sivuston kieli: 
http://www.fmi.fi/img/video/ohjaus.html

Näytä enemmän
Sitoutumattomassa uutislehdessä on valikoituja artikkeleita ilmastosta ja energiasta vuodesta 2005, asiantuntijoiden blogeja ja mielipidekirjoituksia. Ilmastovinkit on suunnattu tavalliselle kuluttajalle. Sivuilla julkaistaan myös. kasvihuonekaasujen viikkotilastoa. Uutisia ja päästöraportteja voi lukea koko Suomen tasolla tai lääneittäin.
Sivuston kieli: 
http://www.co2-raportti.fi

Näytä enemmän
Ilmasto-oppaan ravinto-osassa kerrotaan, millainen elintarviketuotanto ja millaiset kuluttajan valinnat vaikuttavat ilmastonmuutokseen.
Sivuston kieli: 
https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/ab196e68-c632-4bef-86f3-18b5ce91d655/...

Näytä enemmän
Tee kiertomatka bionauttien maailmaan Tucsonin autiomaassa sijaitsevaan lasiseen Noakin arkkiin! Projektin tarkoituksena on luoda suljettu maailma ja simuloida erilaisia tulevaisuuden ympäristöongelmia.
Sivuston kieli: 
http://www.bio2.com

Näytä enemmän
YLEn uutisten sivulla on toimittaja Mika Mäkeläisen kolumnin lisäksi kuunneltavia ja katseltavia juttuja Alaskasta, mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksesta alueella.
Sivuston kieli: 
http://www.yle.fi/uutiset/taustat/id64148.html

Näytä enemmän
USAn hallituksen ympäristönsuojeluosaston ylläpitämä sivusto kuvaa ilmaston muutoksen suuntia ja syitä, ilman saastumisen ja päästöjen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen ja kasvihuoneilmiön syntyyn kansainvälisellä ja USAn kansallisella tasolla.
Sivuston kieli: 
http://www.epa.gov/climatechange/index.html

Näytä enemmän
Palvelun avulla voi seurata koko maan ilmanlaatutilannetta reaaliajassa. Sivuilla on myös monipuolista tietoa ilmanlaadun mittaamisesta ja ilmansaasteista.
Sivuston kieli: 
http://www.ilmanlaatu.fi

Näytä enemmän
Ilmastotieto sisältää ilmastotiedettä, ilmastonmuutoksen seurauksia ja ilmaston tutkimista käsitteleviä artikkeleita.
Sivuston kieli: 
http://ilmastotieto.wordpress.com

Näytä enemmän
Otsonin ominaisuudet ja synty, UV-säteilyn ominaisuuksia, otsoniaukko, otsonikadon syitä ja CFC-yhdisteiden rajoittaminen ovat ympäristökemian oppimateriaaliin kuuluvan luvun aiheita.
Sivuston kieli: 
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/ymparistokemia/otsoni.html

Näytä enemmän
Med hjälp av tjänsten kan man följa med luftkvaliteten i hela Finland i realtid. . Webbplatsen innehåller också en prognos för spridning av rök från skogsbränder.
Sivuston kieli: 
http://www.ilmanlaatu.fi/index.php

Näytä enemmän
Palvelusta voi tarkistaa osoitteen perusteella ilmanlaadun tilanteen. Päästöistä ja hiukkasista sekä niiden terveysvaikutuksista saa tietoa esille tulevasta katunäkymästä.
https://airview.blueair.com/

Näytä enemmän
Peruspaketti ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista. Kansalaisjärjestöjen toteuttama sivusto, jota Ympäristöministeriö tukee. Linkkejä tiedejärjestöjen, kansalaisjärjestöjen, viranomaisten ja yritysten sivuille. Uutis- ja keskustelupalstat, online-ilmastopeli ja päästömalli. Uusiutuvat energialähteet ja energiansäästöraportti päästöjen vähentämisen keinoista ja kustannuksista.
Sivuston kieli: 
http://www.ilmasto.org

Näytä enemmän
Riippumaton kansainvälinen organisaatio pyrkii sitouttamaan yritysmaailman ja poliittisia päättäjiä ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Sivuilla kerrotaan järjestön missiosta ja toimintatavoista. Teemaosioissa on mm. graafeja ilmaston muuttumisesta ja tiukkaa asiaa muutoksen vaikutuksista sekä esimerkkejä yritysten ja valtioiden toiminnasta kasvihuonekaasujen vähentämiseksi.
Sivuston kieli: 
http://www.theclimategroup.org

Näytä enemmän

Sivut