20 osumaa haulle. Näytetään 1 - 20 tulosta.
Ajankohtaistietoa Ruotsin energiahuollosta, erityisesti ydinvoimasta, tietoa säteilystä, maailman maiden ydinenergiatilanteesta sekä ydinenergian ympäristövaikutuksista.
http://www.analys.se

Näytä enemmän
Sivuilla tehdään selkoa Fennovoiman hankkeesta, jossa rakennetaan ydinvoimalaitos joko Pyhäjoelle tai Simoon.
http://www.fennovoima.fi/hanke

Näytä enemmän
Ydinvoimaa ja ydinvoimalahankkeita vastustava järjestö kertoo sivuillaan ydinvoiman riskeistä, tulevaisuuden energiaratkaisuista ja ydinvoimasta Suomessa.
http://www.greenpeace.org/finland/fi/ydinvoima

Näytä enemmän
Energiateollisuuden julkaisussa käsitellään uraania energialähteenä, kerrotaan uraanin jalostuksesta, kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista, ydinpolttoaineen kuljetuksesta, käytetystä ydinpolttoaineesta ja ydinmateriaalin valvonnasta. Julkaisu on PDF-muodossa.
Sivuston kieli: 
http://www.energia.fi/fi/julkaisut/hyvatietaa-sarja/hyvatietaauraanista.pdf

Näytä enemmän
Liettuassa sijaitseva Ignalinan ydinvoimalan sivut tarjoavat tietoa voimalan toiminnasta, projekteista ja ympäristöä saastuttavasta vaikutuksesta. Kielet: englanti, venäjä ja liettua.
http://www.iae.lt

Näytä enemmän
Kansainvälinen atomienergiajärjestö kertoo sivuillaan toiminnastaan turvallisen, varman ja rauhanomaisen ydinteknologian kehittämisen ja käytön edistämiseksi.
http://www.iaea.org

Näytä enemmän
Ydinvoimaloiden turvallisuutta ja riskejä arvioiva tietokanta. Lisäksi kartta ydinvoimareaktoreista ja maakohtaista ajankohtaista tietoa ydinvoimaloista.
Sivuston kieli: 
http://www.insc.anl.gov

Näytä enemmän
Palvelu sisältää kartat, joilta näkee, missä ja kuinka paljon maailmassa on ydinvoimaloita.
Sivuston kieli: 
http://www.insc.anl.gov/pwrmaps

Näytä enemmän
Norjalaisen kansalaisjärjestön Bellona Foundationin sivusto keskittyy pääasiassa Venäjän ydinenergiaan liittyviin asioihin. Tietoa löytyy ydinjätteestä, ydinaseista, ydinvoimaloista, ydinvoimaan liittyviä ympäristöasioita ja varsinkin niistä vaaroista joita ydinenergiaan ja -aseisiin liittyy. Vaihtoehtona tarjotaan ekoenergiaa josta myös löytyy paljon tietoa.
Sivuston kieli: 
http://bellona.org/

Näytä enemmän
Pelissä opitaan, miten pieni ydinvoimala toimii. Ohjeistuksen jälkeen pelaaja yrittää tuottaa sähköä niin paljon kuin on mahdollista ilman että reaktorin ydin sulaa.
http://esa21.kennesaw.edu/activities/nukeenergy/nuke.htm

Näytä enemmän
Tietoa Euran Olkiluotoon suunnitellusta neljännestä ydinvoimalaitosyksiköstä, jolle TVO on hakenut rakentamislupaa.
http://www.olkiluoto4.fi

Näytä enemmän
Ydinjätehuollon yhteiskunnan päätösten toteuttamisesta käytännössä vataavan Posiva Oy:n kotisivut. Sivuilla kerrotaan ydinjätteestä sen säilyttämisestä ja sijoittamista kallioperään. Ympäristövaikutusten arviointiprosessin esittely. Mukana myös koululaissivut tehtävineen.
Sivuston kieli: 
http://www.posiva.fi

Näytä enemmän
Säteilyturvakeskuksen sivuilla on tietoa ydin- ja säteilyturvallisuudesta. Erilaiset ympäristöstä tulevat säteilyt sekä niiden vaikutukset terveyteen on selvitetty. Tietoa on myös säteilyn käytöstä lääketieteessä. Lomakkeella voi tilata radonmittauspurkin, jolla mitataan asunnon radonsäteilyn määrä. Sivuilta löytyy alan sanasto.
Sivuston kieli: 
http://www.stuk.fi

Näytä enemmän
Tietoa mm. ydinenergiasta, ydinvoimalla tuotetusta sähköstä ja TVO:n voimalaitoksista.
http://www.tvo.fi

Näytä enemmän
Sivusto on perustettu ajatellen erityisesti niitä pohjoiskarjalaisia, jotka haluavat tietoa uraanin etsinnästä ja louhinnasta. Sivuilla on uutisia, tiedotteita, linkkejä keskeisiin lähteisiin sekä keskustelupalsta. Sisältää sekä paikallista ja yleistä tietoa.
Sivuston kieli: 
http://www.uraanitieto.net

Näytä enemmän
Verkkopalvelussa on ydinvoimateollisuuden uutisia sekä asiaa energian ja ympäristön suhteesta, ydinturvallisuudesta ja ydinjätteestä.
http://www.world-nuclear.org

Näytä enemmän
Oppimateriaali ydinsähköstä ja säteilystä peruskoulun yläasteen ja lukion oppilaille.
Sivuston kieli: 
http://yasiaa.tat.fi

Näytä enemmän
Sivuilla tietoa ja mielipiteitä ydinenergian käytön puolesta. Linkkiluettelon kautta pääsy myös kotimaisten ydinvoimana vastustavien järjestöjen sivuille.
Sivuston kieli: 
http://www.ydinenergianuoret.fi

Näytä enemmän
Energiateollisuuden ylläpitämään blogiin kirjoittavat järjestön oma väki sekä vierailijat. Blogijuttuja täydentävät pieni ydinvoimasanasto ja linkkivalikoima.
Sivuston kieli: 
http://www.ydinreaktioita.fi

Näytä enemmän
Yle seuraa TVO:n ja Fennovoiman ydinvoimalaprojektien etenemistä.
Sivuston kieli: 
http://www.yle.fi/alueet/ydinvoimaa

Näytä enemmän