19 osumaa haulle. Näytetään 1 - 19 tulosta.
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen sivuilla olevalla laskurilla voit laskea riskisi sairastua sydäninfarktiin tai vakavaan aivoverenkiertohäiriöön seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Sivuston kieli: 
http://www.thl.fi/fi/web/kansantaudit/sydan-ja-verisuonitaudit/finriski-laskuri

Näytä enemmän
Sivusto sisältää tietoa hemofiliasta, arkielämästä taudin kanssa sekä taudin hoidosta eri ikäryhmiin kuuluville potilaille sekä heidän omaisilleen.
http://www.hemofiliabayer.fi

Näytä enemmän
Sivulla annetaan tietoa verestä ja luuytimestä, niiden luovuttamisen ehdoista ja menetelmistä, verituotteista sekä niiden eri käyttötarkoituksista.
Sivuston kieli: 
http://www.veripalvelu.fi

Näytä enemmän
Lähes verenpunaisilla sivuilla on perustietoa verestä, mm. mitä veri sisältää ja miten sitä muodostuu ja mitä ovat veriryhmät. Lisäksi kerrotaan veren käytöstä hoitomenetelmänä, esim. suoneniskennästä ja verensiirrosta, verenluovutuksesta, ihmisen verenkierrosta pienen animaation kera sekä veritutkimuksen historiasta.
http://www.pbs.org/wnet/redgold

Näytä enemmän
Suomen lääkärilehdessä (13/2006) julkaistu potilaan sivu auttaa ammattihenkilöstöä potilaan informoinnissa ja antaa potilaalle itselleen tärkeää tietoa hänen sairautensa hoidosta. Sivu on pdf-muodossa.
Sivuston kieli: 
http://www.laakarilehti.fi/files/potilaansivu/SLL132006-1552.pdf

Näytä enemmän
Testin avulla voi etukäteen tarkistaa, täyttyvätkö verenluovutuksen edellytykset.
Sivuston kieli: 
http://www.sovinkoluovuttajaksi.fi

Näytä enemmän
Suomen hemofiliayhdistyksen sivulle on koottu tietoa sairaudesta, sen hoidosta ja sen kanssa elämisestä sekä yhdistyksen yhteystiedot.
Sivuston kieli: 
http://www.shyry.org

Näytä enemmän
Suomen kardiologinen seura on sydänsairauksien hoidon ja tieteellisen tutkimuksen ammattilaisten yhdistys. Sivuilla on yhdistyksen yhteystiedot, tietoa jäsenyydestä ja toiminnasta sekä jäsensivut.
Sivuston kieli: 
http://www.fincardio.fi/

Näytä enemmän
Sydänliiton sivut antavat tietoa terveellisistä elintavoista, järjestön toiminnasta, sydäntutkimussäätiöstä, varainhankinnasta ym. kampanjoinnista.
Sivuston kieli: 
http://www.sydanliitto.fi

Näytä enemmän
Valtakunnallinen sydänsairaiden lasten ja heidän perheittensä asioita ajavan yhdistyksen kotisivu. Sisältää tietoa sydänsairauksista yleensä ja alan julkaisuista. Alueosastojen linkit ja tietoa ry:n järjestämistä kursseista sekä tapahtumista.
Sivuston kieli: 
http://www.sydanlapset.fi

Näytä enemmän
Käypä hoito -suosituksen potilasversiossa käydään läpi diagnoosi, eri hoitovaihtoehdot ja akuuttivaiheen jälkeiset elämäntapamuutokset.
http://www.kaypahoito.fi/kh/kaypahoito?suositus=khp00029

Näytä enemmän
Tohtori.fi:n sydänklinikka opastaa sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä. Sieltä löytyy informaatiota sydäntaudeista, kolesterolista ja verenpaineesta. Sydänklinikassa neuvotaan oikeaa ruokavaliota, kerrotaan painonhallinnasta, ohjataan liikunnan pariin ja varoitetaan tupakoinnista.
Sivuston kieli: 
http://www.tohtori.fi/sydanklinikka

Näytä enemmän
Perustietoa verenpaineesta, keskeiset verenpaineeseen vaikuttavat tekijät, lääkitys sekä seurannan ohjeistus. Ekstrana on mm. Käypä hoito -suositus ja testejä.
http://www.tohtori.fi/verenpaineklinikka/

Näytä enemmän