48 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Sivuille on koottu tietoa vesistöistä ja kunnostustoimista, joilla niiden tilaa voidaan parantaa.
Sivuston kieli: 
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Vesistojen_kunnostus

Näytä enemmän
Ympäristöinstituutin ylläpitämällä sivustolle kootaan Perämereen ja Perämerenkaareen liittyviä valokuvia, tutkimustietoa, artikkeleita ja linkkejä.
http://www.ymparistoinstituutti.fi

Näytä enemmän
Itämeriportaalin levätiedotus kertoo, millainen Itämeren levätilanne kulloinkin on. Palvelusta löytyvät tämänhetkinen levätilanne, aikaisemmat levätilanteet ja leväkartat. Sinne voi myös jättää havaintoilmoituksen. Sivustossa on lisäksi tietoa Alg
Sivuston kieli: 
http://www.fimr.fi/fi/palvelut/levatiedotus/fi_FI/levatiedotus

Näytä enemmän
Puhdas Itämeri -hankkeessa pyritään saamaan kemiallinen fosforinpoisto Pietarin suurimmille jätevedenpuhdistamoille. Sivulla selostetaan, mistä Itämeren rehevöityminen johtuu ja miten jätevesien puhdistamisen tehostaminen vaikuttaisi meren tilaan. Myös rahaston säännöt ja kansalaiskeräykseen lahjoittamiseen tarvittavat tiedot kerrotaan.
http://www.puhdasitameri.fi

Näytä enemmän
Suomenlahden Uistelijat ry:n ylläpitämä sivusto sisältää merialueen tilaa käsitteleviä artikkeleita, tietoa näkyvyysmittauksista ja lohikaloista sekä usein kysyttyjen kysymysten palstan.
Sivuston kieli: 
http://www.suomenlahti.fi

Näytä enemmän
Vuonna 1999 aloitetun Pro Saaristomeren kotisivulla on hankkeen ohjelma ja työryhmät, tietoa Saaristomeren tilasta ja kehityksestä, tutkimuslaitoksia ja ajankohtaisia asioita, esim levätilanne.
http://www.ymparisto.fi/prosaaristomeri

Näytä enemmän
Suomessa on 187 888 yli viiden aarin suuruista vedenkokoumaa eli järveä, joista noin 56 000 on pinta-alaltaan yli hehtaarin. Sivulla tietoa järvistä ja järvirekisteristä (ei itse rekisteriä).
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=48455&lan=FI

Näytä enemmän
Itämeriportaalissa julkaistu Itämeri-sanakirja sisältää termejä, jotka liittyvät Itämeren olemukseen ja tilaan. Termien merkitykset on selitetty lyhyesti.
Sivuston kieli: 
http://www.fimr.fi/fi/tietoa/sanakirja/fi_FI

Näytä enemmän
Täyteläisillä sivuilla NOAA kertoo tutkijoidensa retkistä valtamerien syvyyksiin, tutkimuksissa käytettävistä välineistä ja valtameritutkimuksen historiasta Yhdysvalloissa. Olennainen osa sivustoa on monipuolinen kuvamateriaali.
http://oceanexplorer.noaa.gov

Näytä enemmän
Kymmenen Itämeren kaupungin historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta vesiensuojelullisesta näkökulmasta, projektin tuottamat artikkelit luettavissa pdf- tai html-tiedostoina. Helsingin yliopiston Yhteiskuntahistorian laitoksen toteuttamat sivut soveltuvat sekä tutkimus- että opetuskäyttöön.
http://www.valt.helsinki.fi/projects/enviro

Näytä enemmän
Unescon vesiportaali tarjoaa pääsyn makean veden lähteille. Portaalissa on linkkejä mm. Unescon omien tai sen vetämien ohjelmien sivuille, erilaisten organisaatioiden kotisivuille ja muihin internetin vettä ja vesitaloutta käsitteleville sivuille.
http://www.unesco.org/water

Näytä enemmän
Tiiviissä Päijänne-paketissa kerrotaan järven kehityksen neljästä aikakaudesta, ihmisen vaikutuksesta järven tilaan sekä vesiluonnon Euroopan laajuisesta kunto-ohjelmasta.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=112109&lan=fi

Näytä enemmän
UNESCOn Itämeri-projektin kansainväliset sivut.
http://www.b-s-p.org

Näytä enemmän
Lue professori Himasen piraattifilosofiaa, katso Mike Monroen musiikkivideo ja osallistu Itämeren suojeluun. Sivuston toteutus on hauskan poikkeava.
http://www.piratesofthebalticsea.fi

Näytä enemmän
Amerikan jokia suojelevan järjestön sivuilla on artikkeleita jokien elämään liittyvistä aiheista, yleistietoa joista, tietoa suojelukampanjoista ja yksittäisten jokien tilanteesta. Lisäksi pieni jokisanasto.
http://www.americanrivers.org

Näytä enemmän
Life-luontoprojekti 1995-1998: luonnonsuojelu, rantojen hoito, ympäristötietoisuuden edistäminen.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=61524&lan=FI

Näytä enemmän
Monikielinen hydrologian sanasto
http://www.cig.ensmp.fr/~hubert/glu/HINDEN.HTM

Näytä enemmän

Näytä enemmän
Sivusto sisältää kuvailut yksittäisistä uhanalaisista järvistä ja artikkeleita järvien kuntoa uhkaavista tekijöistä.
http://www.livinglakes.org/top.htm

Näytä enemmän
Keskuksen toiminta ensisijaisesti Vanajaveden alueen järvien ja jokien kuntoon saamiseen ja samalla Hämeenlinnan seudun vetovoimaisuuden kasvattamiseen. Sivuilla on tietoa keskuksesta ja sen vesien suojelun, tutkimuksen, kunnostuksen ja hoidon toimintalinjasta.
http://www.vanajavesi.fi

Näytä enemmän
Suomenlahti-vuosi 2014 kokoaa Suomen, Viron ja Venäjän asiantuntijat kehittämään yhteistyötä ja tuottamaan uutta tutkimustietoa Suomenlahden meriympäristön tilasta.
Sivuston kieli: 
http://www.gof2014.fi/fi/

Näytä enemmän
Oppimateriaali tarjoaa tietoa vesistöjen kunnostamisesta. Kunnosta järvesi! -pelin avulla voi tutustua järvikunnostuksen perusteisiin, valuma-alue -käsitteeseen ja menetelmiin, joiden avulla järven tilaa voi parantaa. Sivusto on suunnattu lukiolaisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Sivuston kieli: 
http://www.pelastajarvi.fi/

Näytä enemmän
Tietoa Itämeren fyysikaalis-kemiallisista ja biologisista ominaispiirteistä ja Itämeren suojelusta.
Sivuston kieli: 
http://www.syke.fi/fi-FI/Julkaisut/Esitteet/Itameri__ymparisto_ja_ekologia_tietopake(28801)

Näytä enemmän
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen verkkopalveluun on koottu tutkismustietoa Suomenlahdesta. Tietoa löytyy kaloista ja kalastuksesta, merilinnuista, hylkeistä ja kalankasvatuksesta.
Sivuston kieli: 
http://www.suomenlahti.info/

Näytä enemmän
Merentutkimuslaitoksen Itämeriportaali sisältää ajankohtaista tietoa Itämerestä ja perustietoa sen erikoispiirteistä. Raportteja Itämeren ja sen osien tilasta eri vuosina, linkkejä Itämeren suojelusta ja sitä koskevasta kansallisesta ja kansainvälisestä lainsäädännöstä, tietoa Merentutkimuslaitoksen yhteistyötahoista ja laitoksen tuottamat ympäristökasvatussivut. Lisäksi sivuilla on Itämeriaiheinen sanasto ja kuvagalleria.
Sivuston kieli: 
http://www.fimr.fi

Näytä enemmän
Puolueetonta tietoa vuonna 2004 voimaan tulleista jätevesien käsittelyä koskevista määräyksistä. Sivustossa on jäteveden käsittelyä koskevien määräysten, ohjeiden ja tiedon lisäksi alan sanastoa, suomi-ruotsi -sanasto sekä lomakkeita.
Sivuston kieli: 
http://www.jatevesi.fi

Näytä enemmän
Sisältää tietoa neuvoston projekteista ja vesifoorumeista, mutta myös puhtaasta vedestä ja maapallon isoista vesikysymyksistä.
Sivuston kieli: 
http://www.worldwatercouncil.org

Näytä enemmän
VTT:n ylläpitämä tietokanta sisältää viitteitä Itämeren reunavaltioiden alueelle ja muuallakin julkaisuithin tutkimusraportteihin, lehtiartikkeleihin ja kokouspöytäkirjoihin. Pääpaino on Itämeren suojelua käsittelevässä kirjallisuudessa.
Sivuston kieli: 
http://www.baltic.vtt.fi

Näytä enemmän
Monipuoliset sivut luonnosuojelusta kiinnostuneelle. Lajeista ja eri suojelualueista helppotajuiset esittelyt. Valokuvat tarkkoja ja korkeatasoisia. Sivuilta löytyy myös tietoa WWF:stä ja sen kampanjoista sekä uutisarkisto. Sivuilta voi tulostaa diplomeja tai tehdä erilaisia testejä. Myös WWF:n tuotteet esitellään. Hakemistosta löytyvät helpoimmin eri lajien kuvaukset. Palaute-osiossa on myös usein kysyttyjä (lasten) kysymyksiä.
Sivuston kieli: 
http://www.wwf.fi

Näytä enemmän

Sivut