85 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Tietoa opetusministeriöltä haettavista avustuksista ja minsteriön jakamista palkinnoista
Sivuston kieli: 
http://www.minedu.fi/OPM/Avustukset/?lang=fi

Näytä enemmän
Tilastokeskuksen tarjoamat koulutustilastoja eri asteiden ja ikäryhmien koulutuksesta.
Sivuston kieli: 
http://www.stat.fi/til/kou.html#kou

Näytä enemmän
Tietokanta Euroopan komission Sokrates-ohjelmassa tukemista projekteista.
http://www.isoc.siu.no

Näytä enemmän
Kohtaamispaikka verkostolle, joka toimii kehittääkseen internetin teknologiaa, infrastruktuuria ja palveluja tutkimus- ja koulutusyhteisön hyödyksi.
Sivuston kieli: 
http://www.terena.nl

Näytä enemmän
Lääketieteen opiskelijoiden järjestön kautta on mahdollista lähteä harjoittelu- tai tutkimusvaihtoon ympäri maailmaa. Sivulla on tietoa mm. kohteista ja sisällöstä.
http://www.fimsic.org/fi/tietoa-vaihdoista

Näytä enemmän
Tiedotusverkosto nuorille (ikähaitari noin 13—30), joita kiinnostaa Eurooppa ja erilaiset rahoitusohjelmat, joista voisi olla heille hyötyä.
http://www.eurodesk.org.uk

Näytä enemmän
Monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulu, joka on suunnattu kouluikäisten lasten opettajille ja heidän vanhemmilleen. Mopedista löytyy monenlaista tietoa koulun arkipäivästä. Poissaoloilmoituskaavakkeet sekä muita kaavakkeita eri kielillä: suomi, englanti, thai, mandariinikiina, espanja, somali, ranska, japani, arabia, venäjä, albania, kurdi, persia, vietnam.
Sivuston kieli: 
http://www.moped.fi/

Näytä enemmän
Opetushallituksen sivuilla on tietoa Suomen koulutusjärjestelmästä, eri koulutusmuodoista sekä tutkinnoista. Sivuilla julkaistaan myös ajankohtaista tietoa opetustoimen alalta sekä opettajien työhön liittyvää aineistoa.
Sivuston kieli: 
http://www.oph.fi

Näytä enemmän
Kelan opintotukisivuilla tietoa opintotuesta, tuloista, tuen hakemisesta. Lisäksi opastetaan koulumatkatuen, opintolainavähennysten, korkoavustuksen ja ateriatuen hakemisessa.
Sivuston kieli: 
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/300608102024HO?OpenDocument

Näytä enemmän
Opintoluotsi luotsaa myös ulkomaille opiskelemaan aikovia. Esiteltäviä vaihtoehtoja ovat vaihto-opiskelu osana tutkintoa, koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla, vaihto-oppilasvuosi tai lyhyempi jakso lukioissa, peruskoulussa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä työharjoittelu, kielikurssit ja muut vaihtoehdot. Sivulla on myös linkkejä lisätietoon.
http://www.opintoluotsi.fi/Page/ce49d6ea-346b-4a31-8de6-d8a3258d88b2.aspx

Näytä enemmän
Kasvatus-lehden verkkosivuilla on kuvaukset lehdessä julkaistuista artikkeleista vuodesta 1999 lähtien.
Sivuston kieli: 
http://ktl.jyu.fi/ktl/palvelut/julkaisemis/kasvatus

Näytä enemmän
Kasvatuksen historiaan suuntautunut verkkolehti sisältää tieteellisiä artikkeleita, katsauksia, kirja-arvioita ja uutisia.
Sivuston kieli: 
http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=1

Näytä enemmän
British Councilin perusteellinen opas Iso-Britanniaan opiskelemaan aikoville kansainvälisille opiskelijoille. Sivustolla on tietoa paitsi Iso-Britannian koulutusjärjestelmästä, oppilaitoksista ja kursseista myös käytännön asioista kuten majoituksesta, kustannuksista ja jopa ruokakulttuurista.
http://www.educationuk.org

Näytä enemmän
Suomen koulutuspolitiikka, koulutusjärjestelmä, kehityslinjat ja tavoitteet
Sivuston kieli: 
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus

Näytä enemmän
Cimon verkkopalvelu tarjoaa tietoa kansainvälisestä opiskelija-, harjoittelija- ja virkailijavaihdosta, apurahoista sekä EU:n kulttuuri-, koulutus- ja nuoriso-ohjelmista. Sivuilla esitellään Cimon tieto- ja neuvontapalvelut yhteystietoineen ja annetaan ohjeita ulkomaille lähtijälle. Lisäksi aiheeseen liittyviä uutisia ja tiedotteita.
Sivuston kieli: 
http://www.cimo.fi

Näytä enemmän
EU:n Ploteus-portaali auttaa niitä, jotka ovat kiinnostuneita opiskelusta Euroopassa. Portaali tarjoaa tietoa alueen maiden eriasteisista oppilaitoksista ja kursseista, kansallisista koulutusjärjestelmistä, mahdollisuuksista päästä mukaan eurooppalaisiin vaihto-ohjelmiin sekä sekä yhteystietoja ja käytännön tietoa toiseen maahan muuttavalle.
http://ec.europa.eu/ploteus

Näytä enemmän
Opintopolku tarjoaa tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi löytää koulutusvaihtoehtoja ja hakea niihin.
Sivuston kieli: 
https://opintopolku.fi/static/

Näytä enemmän
Tutkimus käsittelee monikulttuurista ohjausta ja neuvontaa Euroopassa. Siinä analysoidaan muuttoliikettä ja uusien väestöryhmien sopeutumista uusille asuinsijoille. Tutkimuksessa annetaan myös käytännön neuvoja uuden väestön opastamisessa ja ohjauksessa.
Sivuston kieli: 
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/15622_multicultu...

Näytä enemmän
Sivulla on Opetushallituksen maksullisten julkaisujen verkkokauppa että maksuttomia julkaisuja.
http://www.oph.fi/SubPage.asp?path=1,436,22200

Näytä enemmän
Haku perustuu opetusviranomaisten ja lääninhallituksien ylläpitämään OPTI-tietokantaan. Kantaa päivitetään vuodenajasta riippuen n. 1 - 4 kertaa kuukaudessa. Haku mm. koulun nimen mukaan, lisäksi useita rajausmahdollisuuksia.
http://haku.koulutusnetti.fi/koulutusnetti/schoolSearchPage.do

Näytä enemmän
Keskus tarjoaa maksuttomia neuvontapalveluja ulkomaan opinnoista kiinnostuneille. Kohdemaita ovat Australia, Uusi-Seelanti, Englanti, Singapore, Irlanti, Hong Kong, Sveitsi ja Dubai. Sivulla on tietoa opiskelusta ulkomailla ja keskuksen edustamien yliopistojen opiskelutarjonnasta ja hakuprosessista.
http://www.kilroyeducation.fi

Näytä enemmän
Hakemistossa on tuhansia opiskeluohjelmia ja muita mahdollisuuksia yli sadassa maassa.
http://www.studyabroad.com

Näytä enemmän
eTwinning on Euroopan komission elinikäisen oppimisen ohjelman hanke, jolla pyritään edistämään opettajia ja oppilaita yhteiseen työskentelyyn verkon välityksellä. Sivuilla on tietoa mukana olevista kouluista ja projekteista sekä ideoita ja työkaluja projektien toteuttamiseen.
http://www.etwinning.net/fi/pub/index.htm

Näytä enemmän
Sivuston EU-asiat -osiossa kerrotaan EU-asioiden valmistelusta Suomessa ja EU:n toimielimissä sekä siihen liittyvästä päätöksenteosta ja esitellään opetusministeriön toimialaan liittyvät EU-ohjelmat ja rakennerahastotoiminta.
Sivuston kieli: 
http://www.minedu.fi/OPM/EU-asiat/?lang=fi

Näytä enemmän
Opintotukea voidaan myöntää myös ulkomailla opiskeluun, jos opinnot vastaavat tuettavia opintoja Suomessa tai sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkintoon. Kelan sivulla on myös opintotuen määrät ja hakuohjeet.
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/041102113121IL?openDocument

Näytä enemmän
Suomen kasvatustieteellinen seura pyrkii edistämään kasvatustieteen tutkimusta ja julkaisutoimintaa. Sivuilla on tietoa seurasta, sen jäsenyydestä, Kasvatus-lehdestä sekä muista julkaisuista.
Sivuston kieli: 
http://www.kasvatus.net

Näytä enemmän
Leonardo da Vinci -ohjelman kautta tuetaan projekteja, joissa kehitetään eurooppalaisessa yhteistyössä ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta mukaan lukien ammatillinen aikuiskoulutus. Kansallisesta toteutuksesta vastaavan CIMOn sivuilla on tietoa Leonardosta.
http://www.cimo.fi/ohjelmat/leonardo_da_vinci

Näytä enemmän
eTwinning är ett program för IT-understött, parvis samarbete mellan skolor i Europa. Under portalen finns t.ex. pedagogiska modeller och ideer, stöd för lärarna och i fortsättningen också nätbaserade pedagogiska verktyg samt en databas där skolorna kan hitta samarbetspartner.
Sivuston kieli: 
http://www.etwinning.net/sv/pub/index.htm

Näytä enemmän
Nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelma elinikäisen oppimisen tukemiseksi ja se on suunnattu eri asteen oppilaitoksille. Sivuilla on informaatiota ohjelmaan hakemisesta ja esimerkkejä ohjelmista.
http://www.nordplusonline.org

Näytä enemmän
Verkko-opas niille, jotka haluavat lähteä Espanjaan töihin tai opiskelemaan. Opas sisältää tietoa mm. Espanjan koulutusjärjestelmästä, oppilaitoksiin hakemisesta, kielikursseista, työnhausta ja työntekijänä olemisesta Espanjassa.
Sivuston kieli: 
http://www.maatieto.net/espanja

Näytä enemmän

Sivut