86 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Tietoa opetusministeriöltä haettavista avustuksista ja minsteriön jakamista palkinnoista
Sivuston kieli: 
http://www.minedu.fi/OPM/Avustukset/?lang=fi

Näytä enemmän
CIMO:n opas on tehty erityisesti Japaniin opiskelemaan haluaville, mutta siinä kerrotaan myös muista mahdollisuuksista. Opas sisältää tietoa mm. Japanin koulutusjärjestelmästä, hakemisesta oppilaitoksiin ja opiskelijavaihdosta sekä työn hakemisesta ja tekemisestä Japanissa.
Sivuston kieli: 
http://www.maatieto.net/japani

Näytä enemmän
Sivuilla esitellään Luovuus ja innovointi -teemavuoden 2009 tavoitteita, hankkeita ja tapahtumia.
Sivuston kieli: 
http://www.minedu.fi/euteemavuosi/?lang=fi

Näytä enemmän
Tilastokeskuksen tarjoamat koulutustilastoja eri asteiden ja ikäryhmien koulutuksesta.
Sivuston kieli: 
http://www.stat.fi/til/kou.html#kou

Näytä enemmän
Tietokanta Euroopan komission Sokrates-ohjelmassa tukemista projekteista.
http://www.isoc.siu.no

Näytä enemmän
Koulutusnetti tarjoaa tietoa erilaisista opiskeluvaihtoehdoista ja siitä, miten eri oppilaitoksiin haetaan. Lisäksi on tietoa valintaperusteista. Hakupalvelusta voi etsiä koulutuksia, tutkintoja, alojen kuvauksia ja oppilaitosten yhteystietoja.
Sivuston kieli: 
http://www.koulutusnetti.fi

Näytä enemmän
Tutkielmassa pohditaan merkityksen ongelmaa kasvatustieteessä sekä kasvatuksen merkitystä. Siinä käsitellään merkityksen ontologiaa sekä luodataan kasvatustieteen merkityksen tutkimusta myös tieteenhistorialliselta kannalta. Tekijä keskittyy erityisesti Greimasin näkemyksiin.
Sivuston kieli: 
http://herkules.oulu.fi/isbn9514273214/isbn9514273214.pdf

Näytä enemmän
Kohtaamispaikka verkostolle, joka toimii kehittääkseen internetin teknologiaa, infrastruktuuria ja palveluja tutkimus- ja koulutusyhteisön hyödyksi.
Sivuston kieli: 
http://www.terena.nl

Näytä enemmän
Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete, CIMO, planerar och verkställer internationell praktik på riksnivå. På webbplatsen finns information om internationellt utbyte inom utbildnings-, arbetslivs- och ungdomssektorn. Information om internationell praktik, stipendieprogram, EU:s utbildningsprogram, EU:s kulturprogram, studier i finska, ungdomsprogram. Vidare finns uppgifter om CIMO:s informations- och rådgivningstjänster samt praktiska råd för den som deltar i ett utbytesprogram.
Sivuston kieli: 
http://www.cimo.fi/forstasidan

Näytä enemmän
Lääketieteen opiskelijoiden järjestön kautta on mahdollista lähteä harjoittelu- tai tutkimusvaihtoon ympäri maailmaa. Sivulla on tietoa mm. kohteista ja sisällöstä.
http://www.fimsic.org/fi/tietoa-vaihdoista

Näytä enemmän
Tiedotusverkosto nuorille (ikähaitari noin 13—30), joita kiinnostaa Eurooppa ja erilaiset rahoitusohjelmat, joista voisi olla heille hyötyä.
http://www.eurodesk.org.uk

Näytä enemmän
Monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulu, joka on suunnattu kouluikäisten lasten opettajille ja heidän vanhemmilleen. Mopedista löytyy monenlaista tietoa koulun arkipäivästä. Poissaoloilmoituskaavakkeet sekä muita kaavakkeita eri kielillä: suomi, englanti, thai, mandariinikiina, espanja, somali, ranska, japani, arabia, venäjä, albania, kurdi, persia, vietnam.
Sivuston kieli: 
http://www.moped.fi/

Näytä enemmän
Opetushallituksen sivuilla on tietoa Suomen koulutusjärjestelmästä, eri koulutusmuodoista sekä tutkinnoista. Sivuilla julkaistaan myös ajankohtaista tietoa opetustoimen alalta sekä opettajien työhön liittyvää aineistoa.
Sivuston kieli: 
http://www.oph.fi

Näytä enemmän
Kelan opintotukisivuilla tietoa opintotuesta, tuloista, tuen hakemisesta. Lisäksi opastetaan koulumatkatuen, opintolainavähennysten, korkoavustuksen ja ateriatuen hakemisessa.
Sivuston kieli: 
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/300608102024HO?OpenDocument

Näytä enemmän
Opintoluotsi luotsaa myös ulkomaille opiskelemaan aikovia. Esiteltäviä vaihtoehtoja ovat vaihto-opiskelu osana tutkintoa, koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla, vaihto-oppilasvuosi tai lyhyempi jakso lukioissa, peruskoulussa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä työharjoittelu, kielikurssit ja muut vaihtoehdot. Sivulla on myös linkkejä lisätietoon.
http://www.opintoluotsi.fi/Page/ce49d6ea-346b-4a31-8de6-d8a3258d88b2.aspx

Näytä enemmän
Julkishallinnon portaalissa on tietoa mm. opintotukimuodoista ja apurahoista.
Sivuston kieli: 
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/opetus-ja-koulutus/opiskelijan-toimeentulo-ja-sosiaalinen-tuki

Näytä enemmän
Kasvatuksen historiaan suuntautunut verkkolehti sisältää tieteellisiä artikkeleita, katsauksia, kirja-arvioita ja uutisia.
Sivuston kieli: 
http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=1

Näytä enemmän
British Councilin perusteellinen opas Iso-Britanniaan opiskelemaan aikoville kansainvälisille opiskelijoille. Sivustolla on tietoa paitsi Iso-Britannian koulutusjärjestelmästä, oppilaitoksista ja kursseista myös käytännön asioista kuten majoituksesta, kustannuksista ja jopa ruokakulttuurista.
http://www.educationuk.org

Näytä enemmän
Suomen koulutuspolitiikka, koulutusjärjestelmä, kehityslinjat ja tavoitteet
Sivuston kieli: 
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus

Näytä enemmän
Cimon verkkopalvelu tarjoaa tietoa kansainvälisestä opiskelija-, harjoittelija- ja virkailijavaihdosta, apurahoista sekä EU:n kulttuuri-, koulutus- ja nuoriso-ohjelmista. Sivuilla esitellään Cimon tieto- ja neuvontapalvelut yhteystietoineen ja annetaan ohjeita ulkomaille lähtijälle. Lisäksi aiheeseen liittyviä uutisia ja tiedotteita.
Sivuston kieli: 
http://www.cimo.fi

Näytä enemmän
Opas sisältää tietoa elämisestä Britanniassa, maan koulutusjärjestelmästä, opiskeluun liittyvistä asioista, tutkintojen tunnustamisesta, työskentelystä sekä harjoittelusta saarivaltakunnassa. Oppaan ovat tuottaneet CIMO, British Council sekä Työ- ja elinkeinotoimisto.
Sivuston kieli: 
http://www.maatieto.net/britannia

Näytä enemmän
Ungdomsakademin erbjuder information, handledning och normkritisk fortbildning på svenska. På webbplatsen finns information om studier, arbete, fritid etc. Webbplatsen innehåller också en tjänst där ungdomar kan få svar på anonyma frågor och läsa andra ungdomars frågor.
Sivuston kieli: 
http://ungdomsakademin.fi/

Näytä enemmän
EU:n Ploteus-portaali auttaa niitä, jotka ovat kiinnostuneita opiskelusta Euroopassa. Portaali tarjoaa tietoa alueen maiden eriasteisista oppilaitoksista ja kursseista, kansallisista koulutusjärjestelmistä, mahdollisuuksista päästä mukaan eurooppalaisiin vaihto-ohjelmiin sekä sekä yhteystietoja ja käytännön tietoa toiseen maahan muuttavalle.
http://ec.europa.eu/ploteus

Näytä enemmän
Opintopolku tarjoaa tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi löytää koulutusvaihtoehtoja ja hakea niihin.
Sivuston kieli: 
https://opintopolku.fi/static/

Näytä enemmän
Introduktion, basuppgifter, tjänster, produkter, nyheter, aktuellt och projekt inom utbildningssektorn i Finland och länkar till motsvarande internationella instanser.
Sivuston kieli: 
http://www.oph.fi/svenska

Näytä enemmän
Tutkimus käsittelee monikulttuurista ohjausta ja neuvontaa Euroopassa. Siinä analysoidaan muuttoliikettä ja uusien väestöryhmien sopeutumista uusille asuinsijoille. Tutkimuksessa annetaan myös käytännön neuvoja uuden väestön opastamisessa ja ohjauksessa.
Sivuston kieli: 
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/15622_multicultu...

Näytä enemmän
Opintopolku on koulutusportaali, joka antaa ohjeita ja neuvoja koulutustiedon etsijöille. Sivusto on tarkoitettu koulutuksesta ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille. Tietoa koulutusaloilta, työhön ja harrastuksiin liittyvistä opinnoista mm. opiskelumahdollisuuksista, opiskelumuodoista, opintojen rahoituksesta, ulkomailla opiskelusta.
Sivuston kieli: 
http://www.opintopolku.fi

Näytä enemmän
Sivulla on Opetushallituksen maksullisten julkaisujen verkkokauppa että maksuttomia julkaisuja.
http://www.oph.fi/SubPage.asp?path=1,436,22200

Näytä enemmän
Haku perustuu opetusviranomaisten ja lääninhallituksien ylläpitämään OPTI-tietokantaan. Kantaa päivitetään vuodenajasta riippuen n. 1 - 4 kertaa kuukaudessa. Haku mm. koulun nimen mukaan, lisäksi useita rajausmahdollisuuksia.
http://haku.koulutusnetti.fi/koulutusnetti/schoolSearchPage.do

Näytä enemmän
Keskus tarjoaa maksuttomia neuvontapalveluja ulkomaan opinnoista kiinnostuneille. Kohdemaita ovat Australia, Uusi-Seelanti, Englanti, Singapore, Irlanti, Hong Kong, Sveitsi ja Dubai. Sivulla on tietoa opiskelusta ulkomailla ja keskuksen edustamien yliopistojen opiskelutarjonnasta ja hakuprosessista.
http://www.kilroyeducation.fi

Näytä enemmän

Sivut