23 osumaa haulle. Näytetään 1 - 23 tulosta.
Uusikaupunki-kokoelma sisältää viitteitä ja tietoa kirjallisuudesta, artikkeleista, videoista ja äänitallenteista, jotka käsittelevät aluetta tai ovat siellä luotuja. Luettelot on myös dia-materiaalista ja kirkonkirjamikrofilmeistä. Kokoelmassa on erikseen Helmer Winterin lahjoittama kokoelma Winter, joka sisältää Vakka-Suomea ja Uuttakaupunkia käsitteleviä teoksia. Sivustossa on luettelo myös Winter-kokoelmasta.
Sivuston kieli: 
http://uusikaupunki.fi//template_1.asp?id=528

Näytä enemmän
Pohjoista kirjallisuutta -kokonaisuus sisältää digitoituja pohjois-pohjalaisia teoksia, kuvausta pohjoisen kirjallisuuselämästä sekä tietoa pohjoisista kirjailijoista. Aineistosta suuri osa on historiallista, joukossa on myös kaunokirjallisia teoksia sekä teoksia lapsille. Aineisto on jaoteltu teemoittain.
Sivuston kieli: 
http://www.ouka.fi/oulu/pohjoista-kirjallisuutta

Näytä enemmän
Tornio -kokoelman sivusto sisältää tietoa ja viitteitä torniolaiseen kirjallisuuteen ja Tornio-aiheiseen materiaaliin. Sivuun on koottu tietoa lisäksi torniolaisista ja Tornion seudulla vaikuttaneista merkkihenkilöistä.
Sivuston kieli: 
http://www.tornio.fi/index.php?p=Torniokokoelma

Näytä enemmän
Kymenlaakso-tietokanta sisältää Kymenlaakson maakuntaa käsitteleviä kirjallisuus- ja artikkeliviitteitä vuodesta 1987 alkaen.
Sivuston kieli: 
http://kymenlaakso.prettybit.fi/kmk/search_fi.htm

Näytä enemmän
Meri-Lapin kirjastojen toteuttama aluetietokanta Kemin, Keminmaan, Tornion, Tervolan ja Simon alueen paikallistiedosta. Tietokanta sisältää viitteitä kirjallisuuteen sekä artikkeleihin, kokotekstiaineistoja sekä kuvatiedostoja.
Sivuston kieli: 
http://www.lasmarkki.fi

Näytä enemmän
Porstua on Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjastojen yhteistyön tulos, jonka tarkoituksena on tuoda verkkoon Pohjanmaata koskevaa paikallista aineistoa.
Sivuston kieli: 
http://www.porstuakirjastot.fi

Näytä enemmän
Arvi on Hämeenlinnan seudun yleisten kirjastojen yhteinen tietokanta, johon tallennetaan Hämeenlinnaa, Hattulaa ja Janakkalaa käsitteleviä artikkeliviitteitä. Tietokannasta voi hakea em. kuntiin ja myös laajemmin Hämeeseen, esim. historiaan, kulttuuriin, luontoon, elinkeinoelämään, arkkitehtuuriin, huomattaviin tapahtumiin, merkkihenkilöihin ja yhteisöihin liittyviä artikkeliviitteitä.
Sivuston kieli: 
http://arvi.kirjas.to

Näytä enemmän
Kurkijoki oli pitäjä luovutetulla alueella Karjalassa. Luettelo Kurkijokea käsittelevästä kirjallisuudesta sisältää monografioita ja tieteellisissä julkaisuissa ilmestyneitä artikkeleita. Lisäksi tietoa julkaisujen saatavuudesta.
Sivuston kieli: 
http://www.kurkijoki.fi/kirjallisuus/kj_kirj0.html

Näytä enemmän
Luettelo Kivennapaa käsittelevästä kirjallisuudesta.
Sivuston kieli: 
http://www.kivennapa.fi/kkirjat.html

Näytä enemmän
Hiitolan pitäjä sijaitsi Karjalassa luovutetulla alueella Laatokan rannikolla. Sivulla on luettelo aluetta koskevasta kirjallisuudesta.
Sivuston kieli: 
http://www.hiitola.fi/?sivu=kirjallisuus

Näytä enemmän
Tietokanta muodostuu Tampereen museoiden ja kaupunginarkiston esine- ja kuva-kokoelmista. Kuvatietokannassa on valokuvia Tampereelta ja Pirkanmaalta 1860-luvulta eteenpäin. Esinetietokannassa voi katsella museoiden Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan alueen historiaan, kulttuuriin ja perinteeseen liittyviä esineitä. Kumpaankin tietokantaan on tallennettu vain osa museoiden kokoelmista.
http://siiri.tampere.fi

Näytä enemmän
Tähän valikoimaluetteloon on koottu Suomussalmea käsittelevää kirjallisuutta ja kirjoja, jotka suomussalmelaiset kirjailijat ovat kirjoittaneet.
Sivuston kieli: 
http://www.suomussalmi.fi/kuntalainen/palvelut/kirjasto/kokoelmat

Näytä enemmän
Kotiseutumme Kokkola -tietokanta sisältää viitteitä Kokkola-aiheiseen materiaaliin. Tietokannassa on viitteitä kirjallisuuteen, artikkeleihin, videoihin, äänitteisiin sekä www-sivuihin.
Sivuston kieli: 
http://lib.kokkola.fi/kotiseutu

Näytä enemmän
Luettelo Metsäportti-aiheisesta kirjallisuudesta.
Sivuston kieli: 
http://www.metsapirtti.net/frames.htm

Näytä enemmän
Hausjärven, Hyvinkään ja Riihimäen kirjastojen yhteisestä aluetietokannasta voi hakea aineistoa, joka liittyy alueen kuntien historiaan, kulttuuriin, luontoon, yhteisöihin ja henkilöihin jne. Tietokantaan on tallennettu kirjastojen kotiseutuaineistoja: kirjoja, artikkeleiden viitetietoja, äänitteitä, verkkoaineistoja.
Sivuston kieli: 
http://www.hyrinet.fi/apila

Näytä enemmän
KUOMA on valikoidun Pohjois-Savoa koskevan lehtiartikkeli- ja www-aineiston viitetietokanta. Tietokantaa täydennetään jatkuvasti ja kehitetään edelleen alueelliseksi digitaaliseksi kirjastoksi.
Sivuston kieli: 
http://kirjasto.kuopio.fi/kuoma

Näytä enemmän
Kirjallisuutta, painamattomia käsikirjoituksia ja artikkeleita Loimaalta, Loimaan kunnasta, Mellilästä ja Oripäästä. Bibliografia sisältää ennen 31.12.2004 julkaistuja teoksia.
Sivuston kieli: 
http://www.loimaanseutu.fi/_FileRoot/347549.pdf

Näytä enemmän
Luettelo Impilahtea käsittelevästä kirjallisuudesta.
Sivuston kieli: 
http://www.impilahti.net/kirjoja.html

Näytä enemmän
Kuopion kaupunginkirjaston tuottama \Aapeli ja muita tuttavia\ tarjoaa pohjoissavolaisten kirjailijoiden henkilö- ja teostietoja. Kirjailijat löytyvät aakkosellisesta luettelosta.
Sivuston kieli: 
http://bibliografia.kuopio.fi

Näytä enemmän
Junan tuomia Puputin kulmassa -verkkosivusto esittelee Riihimäkeä kaunokirjallisuuden tapahtumapaikkana. Mukaan on valittu otteita 19 kirjailijan teoksista. Tekstien aikajana ulottuu 1890-luvulta 2000-luvulle. Sivuilla käydään läpi myös Riihimäen historiaa 1850-luvulta lähtien.
Sivuston kieli: 
http://www.riihimaki.fi/kirjasto/rmkkaunokirjallisuus/

Näytä enemmän
Keskisuomalaisen paikallistiedon tietopankissa on viitteitä aluetta käsitteleviin julkaisuihin, kuten kirjoihin, artikkeleihin, musiikkiin ja verkkosivuihin. Volmari sisältää myös vanhaa, Keski-Suomea käsittelevää aineistoa digitoituna sekä tietoa alueen kirjailijoista.
Sivuston kieli: 
https://volmari.verkkokirjasto.fi/web/arena/1

Näytä enemmän
Apila-aluetietokantaan on tallennettu Hausjärven, Hyvinkään ja Riihimäen kirjastojen kotiseutukokoelmia. Sieltä voi etsiä muun muassa ko. kuntiin ja niiden historiaan, kulttuuriin, luontoon ja henkilöihin liittyvää aineistoa sekä alueen kirjailijoiden kaunokirjallisia teoksia.
Sivuston kieli: 
http://www.riihimaki.fi/kirjasto/apila/

Näytä enemmän