16 osumaa haulle. Näytetään 1 - 16 tulosta.
Kansalliskirjaston tuottama tieteellisten kirjastojen yhteistilasto antaa kokonaiskuvan Suomen tieteellisten kirjastojen voimavaroista, kokoelmista ja palveluista.
Sivuston kieli: 
https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/

Näytä enemmän
Opetusministeriön asettaman työryhmän 9.3.2001 jätetty muistio kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi 2001-2004.
Sivuston kieli: 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2001/liitteet/kirjastopoliittinenohjelma_200...

Näytä enemmän
Sivulta löytyvät kaikki keskeiset kirjastoalaan liittyvät lait ja asetukset. Mukana yleisiin kirjastoihin liittyvän lainsäädännön lisäksi myös Laki ja Asetus Varastokirjastosta, Laki ja Asetus Näkövammaisten kirjastosta sekä Yliopistolaki ja -asetus.
Sivuston kieli: 
http://www.minedu.fi/OPM/Lainsaeaedaentoe/voimassa_oleva_lainsaeaedaentoe/kirjastot/?lang=fi

Näytä enemmän
Raportissa analysoidaan kirjastopalveluiden määrittelyä ja mitattavuutta sekä soveltuvuutta sopimusohjausjärjestelmään.
Sivuston kieli: 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2006/liitteet/opm_20_opm3.pdf?lang=fi

Näytä enemmän
Esteetön kirjasto käsittelee kirjaston saavutettavuutta erikoisryhmille. Siinä opastetaan fyysisen esteettömyyden ongelmien havatsemisessa ja ratkaisussa, aineistomuotojen valinnan vaikutuksesta esteettömyyteen sekä palvelujen ja tiedottamisen kehittämisessä esteettömiksi.
Sivuston kieli: 
http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/tyoeryhmaet_ja_selvitykset/esteettomyys/esteeton_kirjastonkaytto....

Näytä enemmän
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu tarjoaa tietoa yleisten kirjastojen laatusuosituksista englanniksi. Julkaisussa kerrotaan myös Suomen kirjastoverkostosta, yleisiin kirjastoihin liittyvästä lainsäädännöstä ja rahoituksesta.
http://www.okm.fi/OPM/Julkaisut/2010/Yleisten_kirjastojen_laatusuositus.html?lang=en

Näytä enemmän
Noin vuoden mittaisen hankkeen tavoitteena oli kehittää maakuntakirjastoille työvälineitä laadun arviointiin ja kehittämiseen sekä edistää alueen kirjastojen verkostoitumista. Hanke toteutettiin Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Hämeenlinnan, Lahden ja Kouvolan yhteisrahoituksella vuosien 2012-2013 aikana.
https://vanamo.verkkokirjasto.fi/c/document_library/get_file?uuid=1334f865-8d6c-4fd0-9fd1-7f85a3e38b...

Näytä enemmän
Kirjastoalan keskiössä kirjoittajat pohdiskelevat kirjastoalan nykyhetkeä ja alan uusia vaatimuksia.
Sivuston kieli: 
http://blogit.kirjastot.fi/

Näytä enemmän
Täällä voi tutustua Suomen yleisten kirjastojen tilastoihin. Tilastoja voi tarkastella myös visualisointinäkymässä, jossa on nähtävillä kirjastojen avaintunnusluvut sekä niiden muutokset vuodesta 1999 lähtien.
Sivuston kieli: 
http://tilastot.kirjastot.fi/

Näytä enemmän
Julkaisu esittelee yleisten kirjastojen arvoja, toiminnan painopisteitä ja haasteita sekä ehdottaa käytännön toimia haasteiden ratkaisuiksi.
Sivuston kieli: 
http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/yleisten-kirjastojen-suunta-2016-2020-web.pdf

Näytä enemmän
Celia-kirjaston ohjeita saavutettavuudesta julkaisuissa sekä erikseen ohjeita kirjastoille.
Sivuston kieli: 
https://www.celia.fi/celia-asiantuntijana/saavutettavuus/

Näytä enemmän
Tukholman Internationella biblioteket on oiva esimerkki kirjastopalveluiden järjestämisestä monikulttuuriselle väestölle. Sivuilla on yhteystiedot, palveluiden tiedot, luettelo sekä tietoa ja informaatiota kirjaston käytöstä useilla kielillä.
http://www.interbib.se/

Näytä enemmän
Esimerkkejä siitä, miten yleiset kirjastot ovat vastaanottaneet pakolaiset käyttäjäkuntaansa.
Sivuston kieli: 
http://www.eblida.org/special-event.html

Näytä enemmän
Tanskalaisen monikulttuurisen kirjaston sivuilta löytyvät kirjaston kokoelmat: kirjat, artikkelit, musiikki, elokuvat.
https://verdensbiblioteket.dk/

Näytä enemmän
Artikkeli kertoo tavoista, joilla norjalaiset kirjastot ovat vastaanottaneet ja kotouttaneet maahanmuuttajanaisia.
Sivuston kieli: 
http://www.ifla.org/past-wlic/2011/150-gundersen-en.pdf

Näytä enemmän
Finna on arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteinen hakupalvelu, joka tarjoaa pääsyn muistiorganisaatioiden aineistoihin ja palveluihin.
Sivuston kieli: 
http://www.finna.fi/

Näytä enemmän