256 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Colorado, Nevada, Arizona, New Mexico, Utah ja California, mukana myös Grand Canyon, Yosemite, Zion jne
http://www.americansouthwest.net

Näytä enemmän
AAAS:n txarkoituksena on linkittää yhteen tärkeitä väestö- ja ympäristöteemoja ja tuoda kaikkien saataville niitä käsittelevää tietoa. Teemoja ovat luonnonvarat, ilmakehä, jätteet ja kemikaalit, ekosysteemit ja biodiversiteetti. Sivuilla on graafeja, karttoja ja tekstiä ja case-tutkimuksia näistä aiheista.
http://atlas.aaas.org

Näytä enemmän
Aapasuot, suotyypit ja niiden ekologia esitellään tiiviissä muodossa. Sivuilla kerrotaan myös suokasveista ja suon linnustosta. Sivuilta kattavasti luonnon- ja ympäristönsuojelua koskettavia linkkejä.
Sivuston kieli: 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=9455&lan=FI

Näytä enemmän
Akustisen ekologian seuran sivuille on koottu ääniympäristöä käsitteleviä tutkimuksia ja artikkeleita, jotka ovat luettavissa verkossa.
Sivuston kieli: 
http://www.akueko.com

Näytä enemmän

Näytä enemmän
Alue ja Ympäristö -lehdessä julkaistaan artikkeleita yhteiskunta- ja kulttuuriteoreettisen tutkimuksen sekä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen aloilta. Lehti on vapaasti luettavissa.
Sivuston kieli: 
http://www.ays.fi/aluejaymparisto/

Näytä enemmän
Alueellista ympäristötietoa liittyen mm. vesitilanteeseen, kaavoitukseen ja ympäristön tilaan. Sisältö on pääosin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tuottamaa.
Sivuston kieli: 
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Alueellista_ymparistotietoa

Näytä enemmän
Aiheina mitä on biodiversiteetti, kuinka luonnon monimuotoisuutta suojellaan sekä Australian ainutlaatuinen luonto.
http://australianmuseum.net.au/Biodiversity

Näytä enemmän
SYKE tarjoaa avointa dataa ja tietoa kestävän ympäristön ja yhteiskunnan rakentamiseen: tietoa vesivaroista, pinta- ja pohjavesistä, eliölajeista, ympäristön kuormituksesta ja alueiden käytöstä sekä ympäristöä koskevia paikkatietoaineistoja.
Sivuston kieli: 
http://www.syke.fi/avointieto

Näytä enemmän
Sivuilla on esitelty maailman 25 biodiversiteetiltään rikkainta ja samalla uhanalaisinta paikkaa.
http://www.biodiversityhotspots.org/xp/Hotspots

Näytä enemmän
Meksikon luonto on monimuotoisuudeltaan maailman huippua. Luonnonsuojelujärjestö Viva Naturan tuottamilla sivuilla on Meksikon eläin- ja kasvikunnasta sekä maan luonnon ainutlaatuisuudesta kertovia artikkeleita, paljon kuvia, ääninäytteitä ja karttoja.
http://www.vivanatura.org

Näytä enemmän
Sivuilla kerrotaan jätteistä ja niiden vaikutuksista luontoon sekä kierrätyksestä ja mahdollisuuksista vähentää jätteitä. Erityisesti käsitellään kiinteitä jätteitä, ongelmajätteitä ja viemärijätteitä, saastumisen ja jätteiden maailmanlaatuisia vaikutuksia sekä toimenpiteitä tulevaisuuden varalle. Sivuilla on aiheeseen liittyviä tehtäviä.
Sivuston kieli: 
http://www.learner.org/exhibits/garbage

Näytä enemmän
Tietoa autoilun haitoista, miten autoton kaupunki voitaisiin toteuttaa ja miten autottomat kaupunkialueet toimivat.
http://www.carfree.com

Näytä enemmän
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus englanniksi.
http://www.cites.org

Näytä enemmän
Organisaatio käyttää ääntään sademetsien ja muiden uhanalaisten ekosysteemien puolesta.
http://www.conservation.org

Näytä enemmän
Rion ympäristökokouksessa solmitun kansainvälisen sopimuksen tavoitteena on maapallon luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja kestävä kehitys. Sivuilla on mm. sopimuksen historia, sopimusteksti, vaikutustavat, ohjelmat, raportteja sekä informaatiota YK:n asettamasta biodiversiteetin teemavuodesta 2010.
http://www.cbd.int

Näytä enemmän
Yleissopimus muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta.
Sivuston kieli: 
http://www.cms.int

Näytä enemmän
Yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta (numero 104 listassa, kieli: englanti)
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?MA=42&CM=7&CL=ENG

Näytä enemmän
Vuonna 1995 perustetun ympäristöjärjestön tavoitteena on tuoda keskustelu ympäristöongelmista lähelle päättäjiä ja kansalaisia. Sivuilla esitellään järjestön toimintaa ja projekteja eri puolilla Suomea.
Sivuston kieli: 
http://www.dodo.org

Näytä enemmän
Maailmanlaajuisen ympäristönsuojelujärjestön sivulla on mm. yli neljänkymmenen projektin lyhyet esittelyt linkkeineen, Earth Island -lehden tilaustiedot ja arkisto sekä tietoa osallistumismahdollisuuksista.
http://www.earthisland.org

Näytä enemmän
National Geographicin luonnonsuojelusivustolla käsitellään laajasti ympäristöaiheita. Teemoja ovat mm. valtameret, ilmasto, energia, teknologia, luonnontilaiset alueet, luonnonvaraiset eläinlajit, väestö ja asutus. Sivuston virtuaalimaailmoista voit valita esimerkiksi Borneon sademetsän yöllisine äänineen ja asukkeineen.
http://www.nationalgeographic.com/earthpulse

Näytä enemmän
The International Ecotourism Societyn tehtävänä on edistää luontoa ja paikallista kulttuuria säästävää matkailua. Yhdistyksellä on jäseniä yli 70 maassa. Sivuilla esitellään yhdistyksen toiminnan lisäksi laajasti ekomatkailua. Matkaohjeita, matkakohteita, vinkkejä. Linkkejä mm. sähköiseen The Ecotourism Observer -lehteen. Monipuoliset sivut.
Sivuston kieli: 
http://www.ecotourism.org

Näytä enemmän
\Luomulaatua ekometsistä\ -motolla, luonnonmukaisen metsänhoidon puolesta toimivan kansalaisjärjestön kotisivu.
http://elonmerkki.net/eml

Näytä enemmän
Ekomies.fi tarjoaa ympäristönsuojeluun ja ympäristöystävälliseen kuluttamiseen liittyviä uutisia ja artikkeleita, joissa käsitellään mm. asumista, ruokaa, liikennettä ja kierrätystä.
http://www.ekomies.fi

Näytä enemmän
Ekologisen tavaratalon kotisivu, joka esittelee kaupan tuotevalikoiman ja yrityksen ideologian. Ruohojuuressa myydään esim. luonnonmukaisesti tuotettuja elintarvikkeita ja oikeudenmukaisen maailmankaupan periaatteella maahantuotuja tavaroita.
Sivuston kieli: 
http://www.ruohonjuuri.fi

Näytä enemmän
Tietoa ekotehokkuudesta ja jätteen määrän vähentämisestä lähinnä kuluttamisen näkökulmasta. Eri kohderyhmille sopivia neuvonta- ja koulutusmateriaaleja. Tietopankin ovat koonneet Jätelaitosyhdistys ry. ja ekotehokkuusneuvonnan verkosto.
http://www.jly.fi/ekoteho

Näytä enemmän
Ekovinkit auttavat tekemään ympäristöystävällisiä valintoja jokapäiväisessä elämässä.
Sivuston kieli: 
http://www.wwf.fi/ymparisto/ekovinkit/ekovinkit.html

Näytä enemmän
Ekoyhteisöt -viitetietokanta sisältää tietoja ekoyhteisöjä, niiden toimintaa ja niissä asumista käsittelevistä nettisivuista, kirjoista ja artikkeleista 1990 -luvun alusta lähtien.Tietokannassa on 63 viitettä. Tietokantaa ei päivitetä.
Sivuston kieli: 
http://www.info.uta.fi/kurssit/a9/ekot

Näytä enemmän
ELLIin on koottu ajankohtaista tietoa ja linkkejä elinympäristön ja liikenteen välisistä vuorovaikutussuhteista sekä tavallisen kansalaisen mahdollisuuksista vaikuttaa niihin. ELLI keskittyy pääosin taajamien ja kaupunkien liikenteellisiin ongelmiin. Sivusto on suunnattu kansalaisjärjestöille, kansalaisille ja varttuneemmille koululaisille. Se koostuu viidestä teemasta, joiden pohtimiseen kannustetaan erilaisten kysymysten kautta. Teemojen yhteyteen on sijoitettu ”vinkkejä”, työkaluja toiminta-ajatusten toteuttamiseksi. Kuhunkin teemaan liittyy myös erillinen tausta -osio.
Sivuston kieli: 
http://www.viestintäministeriö.fi/www/sivut/suomi/ymparisto/elli

Näytä enemmän
Luonnon äänenkannattajaksi julistautuvassa verkkolehdessä on mm. uutisia, artikkeleita ja kolumneja sekä painetun lehden tilaustiedot ja otsikoita.
http://www.elonkeha.fi

Näytä enemmän

Sivut