184 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Hemsida för organisationen Albaeco, som sprider miljörelaterad tvärvetenskap från den internationella frontforskningen om samspelet mellan ekologi, ekonomi och samhälle. Information om tjänster och projekt.
Sivuston kieli: 
http://www.albaeco.com

Näytä enemmän
Finlands miljöcentral är en forsknings- och utvecklingscentral för miljöfrågor. På sidorna finns uppgifter om verksamheten och organisationen och information om miljöcentralens forskning, tjänster och publikationer.
http://www.syke.fi/sv

Näytä enemmän
På webbplatsen presenteras organisationen och dess verksamhet. På sidorna finns information om bl.a. klimat, skogsskydd, kärnkraft och miljögifter.
Sivuston kieli: 
http://www.greenpeace.se

Näytä enemmän
Miljöorganisationen Håll Skärgården Ren rf:s verksamhet presenteras; denna syftar till renare och trivsammare vattenmiljö både i skärgårds- och kustområdena och i insjö-Finland.
Sivuston kieli: 
http://www.hallskargardenren.fi/sv

Näytä enemmän
Broschyren behandlar säker hantering av kemikalier i hemhushållen, med fokus på såväl hälsa som miljö. Info om olika säkerhetsmärkningar, problemavfall och alternativa handlingssätt ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.tukes.fi/Tiedostot/Kemikaalituotteet/valvonta/konsumenten.pdf

Näytä enemmän
Tips och inspiration för grönare bostadsområden. Info om t.ex. hur du kan hjälpa grodor, fåglar, bin och fjärilar samt hur du kan bygga holkar.
Sivuston kieli: 
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/hjalp-naturen-nara-dig

Näytä enemmän
WWF Utbildning är till för alla som vill lära sig om hållbar utveckling och för pedagoger som vill hitta former, metoder och innehåll inom lärande för hållbar utveckling.
Sivuston kieli: 
http://www.wwf.se/utbildning/utbildning/1522412-utbildning

Näytä enemmän
Miljo.fi är den statliga miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst. Tjänsten upprätthålls av miljöministeriet, Finlands miljöcentral (SYKE), närings-, trafik- och miljöcentralerna (NMT-centralerna) och regionförvaltningsverken. På webbplatsen finns information om bl.a. vattensituationen och vattenskydd, Östersjön, naturtyper, arter, skyddsområden, klimat, luftvård, konsumtion och produktion samt byggande och boende. Dessutom finns det information om tillstånd, anmälningar och registrering och kartor och statistik,
Sivuston kieli: 
http://www.miljo.fi

Näytä enemmän
Miljö Online Sverige AB är ett kunskapsföretag specialiserat på omvärldsbevakning av miljöfrågor i media och andra digitala informationskällor. Möjlighet att prenumerera på nyhetstjänsten (avgiftsbelagt).
http://www.miljo-online.se

Näytä enemmän
Mångsidigt om djur- och naturskydd från naturvårdsorganisationen WWF i Sverige. Kampanjer och fakta om mängder av såväl svenska som mer exotiska djur och om naturtyper som regnskog, hav, sötvatten m.fl.
Sivuston kieli: 
http://www.wwf.se

Näytä enemmän
Maa- ja metsätalousministeriön sivuilla esitellään ministeriön organisaatio ja toiminta, hallinnonalan laitokset ja virastot sekä Suomea koskevat tukimuodot, tukien hakuajat ja -ohjeet. Sivuilla on julkaisulista ja ministeriön tiedotteita, hallinnonalaa koskeva kysymyspalsta sekä Euroopan unioniin liittyviä ohjeita ja säädöksiä.
Sivuston kieli: 
http://www.mmm.fi

Näytä enemmän
Valtioneuvoston tulevaisuusprojektiin liittyvän väliraportin alaotsikko on Luonnos kansalliseksi tulevaisuushankkeeksi. Raportin on laatinut Pekka Himanen.
Sivuston kieli: 
http://valtioneuvosto.fi/documents/10616/1093242/J2213_Kestävän%20kasvun%20malli.%20Globaali%20näkök...

Näytä enemmän
Opetustyön tueksi tehdyssä materiaalissa tarkastellaan ilmastonmuutosta eri oppiaineiden näkökulmasta. Oppaaseen on koottu myös vinkkejä monialaiseen oppimiseen ja alakoulun ilmastokasvatukseen sekä yleistietoa ilmastonmuutoksesta ja ilmastokasvatuksesta.
Sivuston kieli: 
http://openilmasto-opas.fi/

Näytä enemmän
Käsittelee vesien, maaperän ja ilman tilaa Suomessa sekä ilmastonmuutosten, happamoitumisen, otsonikadon, rehevöitymisen, kemikaalien ja jätteiden vaikutusta ympäristön tilaan.
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Ympariston_tila_Suomessa_2013/Ympariston_tila_Suome...

Näytä enemmän
Unescon kulttuuriperintölistan Ruotsalaiset kohteet: Drottningholm, Birka/Adelsö Hovgården, Engelsberg, Tanum, Visby, Luleån vanhakaupunki, Lappi
http://www.raa.se/varv

Näytä enemmän
Ympäristöalalla toimivien luonnon- tai ympäristötieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneiden ja alaa opiskelevien henkilöiden akavalainen edunvalvontajärjestö. Tiedot liitosta, jäenyydestä, edunvalvonnasta sekä opiskelijan tietopaketti.
Sivuston kieli: 
http://www.ykl.fi

Näytä enemmän
Sivuilta löytyy tietoa yrityksen ympäristövastuista, työkaluja ympäristöasioiden hallintaan, ympäristösanasto sekä tietoa ympäristöviranomaisista ja muista asiantuntijoista.
Sivuston kieli: 
http://www.yrityssuomi.fi/web/guest/ymparistotietoa-a-o

Näytä enemmän
Palkitulla sivulla on lapsille suunnitellut kokonaisuudet tähtitieteestä, luonnon monimuotoisuudesta, muinaiseläimistä ja perinnöllisyystieteestä. Genetiikan osiossa käsitellään mm. DNA:ta, geenitekniikkaa ja kloonaamista.
http://www.ology.amnh.org

Näytä enemmän
Tietoa Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiristä, hallituksesta, paikallisyhdistyksistä ja niiden tapahtumista, piirin lausunnoista ja tiedotteista. Lisäksi osiot perinnemaisemien hoidosta ja liito-oravista.
Sivuston kieli: 
http://www.sll.fi/varsinais-suomi

Näytä enemmän
Kulttuuriympäristökasvatuksen opetuspakettiin perustuva sivusto on suunnattu peruskoulujen 3-9 -luokille ja lukiolaisille. Sisältää eri oppiaineisiin liittyviä tekstejä ja tehtäviä Pirkanmaan maisemista eri aikakausina, esihistoriasta lähtien.
Sivuston kieli: 
http://www.tampere.fi/ekstrat/vapriikki/pmv

Näytä enemmän
Euroopan komisission tietopaketti uhanalaisten eläinten ja kasvien kaupasta. Lainsäädäntöosio ja erityissivustot, joissa tietoa luonnoneläimillä ja -kasveilla käytävän kaupan säännöksistä ja velvollisuuksista. Tietoa myös matkailijoille.
Sivuston kieli: 
http://www.eu-wildlifetrade.org

Näytä enemmän
Sivuilla on tietoa säätiöstä ja sen toiminnasta sekä säätiön hallussa olevista suojelualueista.
Sivuston kieli: 
http://www.luonnonperintosaatio.fi

Näytä enemmän
Sivuilla kerrotaan Vantaan kaupungin ympäristökeskuksesta ja sen toiminnasta. Linkit ympäristönsuojeluun, ympäristöterveydenhuoltoon ja elintarvike- ja ympäristölaboratoriotutkimuksiin.
Sivuston kieli: 
http://www.vantaa.fi/i_alaetusivu.asp?path=1;135;137;221;224

Näytä enemmän
Ympäristöaiheisista tapahtumista tiedottava kalenteri, jota kaikki voivat päivittää.
Sivuston kieli: 
http://www.ylihuominen.fi/nyt

Näytä enemmän
Nuorisotiedotuskeskus Kompassi on kerännyt oppaaseen käytännön vinkkejä jokapäiväiseen, ekologisempaan elämään. Oppaassa neuvotaan, miten ympäristöstä huolehtiva ekoeläjä mm. hankkii vaatteet, sisustaa, meikkaa, liikkuu, harrastaa ja vaikuttaa.
http://www.kompassi.info/page.asp?_item_id=520

Näytä enemmän
Tiehallinnon ympäristösivulla on tietoa mm. tieliikenteen päästöistä, liikenteen aiheuttamista meluhaitoista ja vaikutuksesta pohjavesistöön. Sivu löytyy Tienpito-osiosta.
http://www.tiehallinto.fi/servlet/page?_pageid=68&_dad=julia&_schema=PORTAL30&kieli=fi&menu=3471&_pa...

Näytä enemmän
Euroopan komission pääosasto: Ympäristö, ydinturvallisuus ja pelastuspalvelut.
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm

Näytä enemmän
Akustisen ekologian seuran sivuille on koottu ääniympäristöä käsitteleviä tutkimuksia ja artikkeleita, jotka ovat luettavissa verkossa.
Sivuston kieli: 
http://www.akueko.com

Näytä enemmän

Sivut