248 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Käsittelee vesien, maaperän ja ilman tilaa Suomessa sekä ilmastonmuutosten, happamoitumisen, otsonikadon, rehevöitymisen, kemikaalien ja jätteiden vaikutusta ympäristön tilaan.
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Ympariston_tila_Suomessa_2013/Ympariston_tila_Suome...

Näytä enemmän
Unescon kulttuuriperintölistan Ruotsalaiset kohteet: Drottningholm, Birka/Adelsö Hovgården, Engelsberg, Tanum, Visby, Luleån vanhakaupunki, Lappi
http://www.raa.se/varv

Näytä enemmän
The Consortium for International Earth Science Information Networkin (CIESIN) hakutietokanta aiheina ympäristön muutokset ja kestävä kehitys. Haku voi kestää, koska tietokanta on hajautettu.
http://sedac.ciesin.org/cgi-bin/charlotte?protocol=gw

Näytä enemmän
Ympäristöalalla toimivien luonnon- tai ympäristötieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneiden ja alaa opiskelevien henkilöiden akavalainen edunvalvontajärjestö. Tiedot liitosta, jäenyydestä, edunvalvonnasta sekä opiskelijan tietopaketti.
Sivuston kieli: 
http://www.ykl.fi

Näytä enemmän
Sivuilta löytyy tietoa yrityksen ympäristövastuista, työkaluja ympäristöasioiden hallintaan, ympäristösanasto sekä tietoa ympäristöviranomaisista ja muista asiantuntijoista.
Sivuston kieli: 
http://www.yrityssuomi.fi/web/guest/ymparistotietoa-a-o

Näytä enemmän
METSO on metsien monimuotoisuusohjelma, jonka tavoitteena on suojella uhanalaisten eliölajien elinympäristöjä. Sivuilta löytyy yksityisille metsänomistajille tarkoitettuja ohjeita sekä tietoa arvokkaista elinympäristöistä.
Sivuston kieli: 
http://www.metsonpolku.fi/metso/www/fi/index.php

Näytä enemmän
Galaktori on Kuluttajaviraston julkaisema tietokonepeli, joka ohjaa pelaajaa oikeisiin kulutustottumuksiin. Peli on suunnattu lähinnä nuorille, mutta sitä voivat pelata aikuisetkin.
Sivuston kieli: 
http://www.galaktori.fi

Näytä enemmän
Perinneympäristöjen synty, Suomen perinneympäristöjen tila ja niiden hoito. (Suomen WWF)
Sivuston kieli: 
http://www.wwf.fi/ymparisto/perinneymparistot

Näytä enemmän
Tietoa yhdistyksestä ja sen toimintaperiaatteista, jäsenluettelo.
http://www.ekoyrittajat.org

Näytä enemmän
Sivuston GBR Explorer on ensyklopedia riutan eläimistä ja kasveista, Visual Library vie kymmenien tuhansien kuvien kokoelmaan.
Sivuston kieli: 
http://www.reefed.edu.au

Näytä enemmän
Globe on kansainvälinen ympäristötieteen ja -kasvatuksen verkko. Ohjelmassa havainnoidaan päivittäin ympäristöä ja tuotetaan tietoa, jonka tavoitteena on parempi ympäristön ymmärtäminen. Mukana on 85 maata ja Suomesta 125 koulua.
Sivuston kieli: 
http://www.edu.fi/projektit/globe

Näytä enemmän
Palkitulla sivulla on lapsille suunnitellut kokonaisuudet tähtitieteestä, luonnon monimuotoisuudesta, muinaiseläimistä ja perinnöllisyystieteestä. Genetiikan osiossa käsitellään mm. DNA:ta, geenitekniikkaa ja kloonaamista.
http://www.ology.amnh.org

Näytä enemmän
Tietoa Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiristä, hallituksesta, paikallisyhdistyksistä ja niiden tapahtumista, piirin lausunnoista ja tiedotteista. Lisäksi osiot perinnemaisemien hoidosta ja liito-oravista.
Sivuston kieli: 
http://www.sll.fi/varsinais-suomi

Näytä enemmän
Kulttuuriympäristökasvatuksen opetuspakettiin perustuva sivusto on suunnattu peruskoulujen 3-9 -luokille ja lukiolaisille. Sisältää eri oppiaineisiin liittyviä tekstejä ja tehtäviä Pirkanmaan maisemista eri aikakausina, esihistoriasta lähtien.
Sivuston kieli: 
http://www.tampere.fi/ekstrat/vapriikki/pmv

Näytä enemmän
Kallioperä, maaperä, maanpinnan muodot, vesistöt ja kasvillisuus lyhyesti
http://www.hameenlinna.fi/yosasto/Moni64.pdf

Näytä enemmän
Euroopan komisission tietopaketti uhanalaisten eläinten ja kasvien kaupasta. Lainsäädäntöosio ja erityissivustot, joissa tietoa luonnoneläimillä ja -kasveilla käytävän kaupan säännöksistä ja velvollisuuksista. Tietoa myös matkailijoille.
Sivuston kieli: 
http://www.eu-wildlifetrade.org

Näytä enemmän
Kansainvälinen järjestö, jossa on mukana n. 80 maata toimii luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja kestävän kehityksen periaatteen puolesta. Sivuilla mm. järjestön ohjelmat ja niihin liittyvää taustatietoa.
Sivuston kieli: 
http://iucn.org

Näytä enemmän
Sivuilla on tietoa säätiöstä ja sen toiminnasta sekä säätiön hallussa olevista suojelualueista.
Sivuston kieli: 
http://www.luonnonperintosaatio.fi

Näytä enemmän
Pohjois-Karjalassa, Patvinsuon kansallispuiston yhteydessä toimii biosfäärialue. Toiminnan tarkoituksena on yhteensovittaa ihmisen toiminta ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan biosfäärialueella tätä toimintaa ovat erikoisviljely- ja luonnontuoteprojekti sekä ympäristönhoitotyöt osana kylien kehittämistä. Sivustolta löytyy lisäksi kattava kirjallisuusluettelo biosfäärialuetoimintaan liittyvästä aineistosta.
Sivuston kieli: 
http://www.joensuu.fi/mekri/biosphere

Näytä enemmän
Sivuilla kerrotaan Vantaan kaupungin ympäristökeskuksesta ja sen toiminnasta. Linkit ympäristönsuojeluun, ympäristöterveydenhuoltoon ja elintarvike- ja ympäristölaboratoriotutkimuksiin.
Sivuston kieli: 
http://www.vantaa.fi/i_alaetusivu.asp?path=1;135;137;221;224

Näytä enemmän
Ympäristöaiheisista tapahtumista tiedottava kalenteri, jota kaikki voivat päivittää.
Sivuston kieli: 
http://www.ylihuominen.fi/nyt

Näytä enemmän
Nuorisotiedotuskeskus Kompassi on kerännyt oppaaseen käytännön vinkkejä jokapäiväiseen, ekologisempaan elämään. Oppaassa neuvotaan, miten ympäristöstä huolehtiva ekoeläjä mm. hankkii vaatteet, sisustaa, meikkaa, liikkuu, harrastaa ja vaikuttaa.
http://www.kompassi.info/page.asp?_item_id=520

Näytä enemmän
Ympäristöministeriö sivulla on mm. Suomen Natura 2000 -alueet, Naturan toteuttaminen ja sen oikeusvaikutukset.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=79440&lan=FI

Näytä enemmän
Tiehallinnon ympäristösivulla on tietoa mm. tieliikenteen päästöistä, liikenteen aiheuttamista meluhaitoista ja vaikutuksesta pohjavesistöön. Sivu löytyy Tienpito-osiosta.
http://www.tiehallinto.fi/servlet/page?_pageid=68&_dad=julia&_schema=PORTAL30&kieli=fi&menu=3471&_pa...

Näytä enemmän
Euroopan komission pääosasto: Ympäristö, ydinturvallisuus ja pelastuspalvelut.
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm

Näytä enemmän
Valtakunnallisen ympäristöjärjestön sivusto. Roska-Roope -palvelun tarkat sijaintipaikat. Veneen jätevesisäiliön ja pilssin imutyhjennyspaikat. Septijärjestelmän piirustukset ja septipumpun asennusohjeet.
Sivuston kieli: 
http://www.pidasaaristosiistina.fi

Näytä enemmän
Ympäristökasvatusaineisto kaupunkialueelta. Artikkeleita, kuvia, tehtäviä.
Sivuston kieli: 
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/munkkin2.html

Näytä enemmän
Akustisen ekologian seuran sivuille on koottu ääniympäristöä käsitteleviä tutkimuksia ja artikkeleita, jotka ovat luettavissa verkossa.
Sivuston kieli: 
http://www.akueko.com

Näytä enemmän

Sivut