17 osumaa haulle. Näytetään 1 - 17 tulosta.
Kommunikationsministeriets webbplats innehåller information om ministeriets organisation, verksamhet och uppgifter. Ministeriets förvaltningsområden trafik respektive kommunikation presenteras. Där ingår bl.a. uppgifter om trafikpolitik och transportformer samt information om kommunikationsmarknaden med fakta om företag, teleområden, masskommunikation, tv- och radioverksamhet och presstöd samt posten. Aktuell information, pressmeddelanden, länkar till EU-organ och kontaktuppgifter ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.lvm.fi/sv/framsida

Näytä enemmän
Liikennevirasto esittelee sivuillaan kaikki liikennemerkit. Merkit on ryhmitelty käyttötarkoituksen mukaan. Merkin voi hakea ja tallentaa wmf- tai ai-tiedostona. Liikennemerkeistä ja muista liikenteenohjauslaitteista on sivulla myös pdf-muodossa oleva esite.
Sivuston kieli: 
http://www.liikennevirasto.fi/liikennemerkit

Näytä enemmän
Valtakunnallinen joukkoliikenteen reitti- ja aikataulupalvelu. Palveluun on koottu bussien, junien ja paikallisliikenteen aikatauluja ja reittejä koko maasta. Palvelu täydentyy koko ajan. Matka.fi palvelun avulla voi etsiä joukkoliikenteen kulkuyhteyksiä annettujen lähtö- ja määräpaikkojen välille. Palvelu yhdistää eri joukkoliikennevälineitä matkaketjuksi yhdellä haulla. Matka-aikaan lasketaan myös kävelymatkat. Palvelusta voi siirtyä suoraan VR:n lipunmyyntiin.
Sivuston kieli: 
http://www.matka.fi

Näytä enemmän
Sivuilla esitellään Liikenne- ja viestintäministeriön organisaatio, tavoitteet, toimintatavat ja historia. Sivusto sisältää tietoa liikenne- ja viestintäpolitiikasta, liikennemuodoista, televiestinnästä ja postitoiminnasta. Lisäksi sivuilta löytyvät tiedot ministeriön julkaisuista ja tutkimuksesta, henkilöhakemisto ja erilaisia tiedotteita.
Sivuston kieli: 
http://www.lvm.fi/

Näytä enemmän
Sakkolaskurilla voi laskea sakon suuruuden tietyissä yleisimmissä liikennerikkomuksissa.
Sivuston kieli: 
https://www.poliisi.fi/turvallisuus_ja_valvonta/sakkolaskuri

Näytä enemmän
Trafiikki-museot ovat liikenne- ja viestintäalan erikoismuseoita. Yhdistys perustettiin parantamaan museoiden palvelutarjontaa ja siinä on mukana Mediamuseo Rupriikki, Mobilia, Postimuseo, Radio- ja TV-museo, Suomen Ilmailumuseo, Suomen merimuseo ja Suomen Rautatiemuseo. Verkkosivuilla on tietoa ajankohtaisista asioista, näyttelyistä, tapahtumista ja palveluista. Lisäksi sivuilta on luettavissa museoiden asiakaslehti Trafiikki.
Sivuston kieli: 
http://www.trafiikki.fi

Näytä enemmän
Liikennevirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, joka vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Liikennevirastoon yhdistyivät 1.1.2010 Merenkulkulaitoksen väylätoiminnot, Ratahallintokeskus sekä Tiehallinnon keskushallinto.
Sivuston kieli: 
http://www.liikennevirasto.fi

Näytä enemmän
Liikenteen turvallisuusvirasto on liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä vastaava hallinto- ja turvallisuusviranomainen, jonka tehtävänä on edistää liikenteen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Viraston toimialaan kuuluvat entiset Ajoneuvohallintokeskuksen, Ilmailuhallinnon ja Rautatieviraston tehtävät sekä Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustehtävät. Sivuille on koottu tilastoja, tutkimuksia ja ympäristötietoa.
Sivuston kieli: 
http://www.trafi.fi

Näytä enemmän
Olycksutredningscentralen undersöker alla storolyckor i Finland oberoende av olyckstyp, samt olyckor och olyckstillbud som berör luftfart, sjöfart och spårtrafik.
http://www.onnettomuustutkinta.fi/sv/index.html

Näytä enemmän
Liikenneturvan sivut sisältävät tietoa liikenneturvallisuudesta ja liikenteen turvalaitteista, liikennesäännöistä, liikennemerkeistä sekä Liikenneturvan palveluista. Sivuilla on myös tilastotietoja liikenneonnettomuuksista.
Sivuston kieli: 
http://www.liikenneturva.fi

Näytä enemmän
Eri liikennemuotojen päästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmän esittely ja mallin käytön antamat tulokset. Mallilla lasketaan pakokaasupäästöt ja energiankulutus.
Sivuston kieli: 
http://lipasto.vtt.fi

Näytä enemmän
Sivuille on kerätty tietoa Suomen maanteille ja rautateille rakennetuista holvatuista kivisilloista. Silloista on valokuvat sekä karttalinkki, joka ilmoittaa sillan sijainnin.
http://personal.inet.fi/luonto/kiviholvisillat/

Näytä enemmän
Rajaliikenne.fi tarjoa tietoa Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Karjalan raja-asemista ja liikennetilanteesta.
Sivuston kieli: 
http://www.rajaliikenne.fi/

Näytä enemmän
På Trafikverkets sida finns information om trafiknätet I Finland, dess drift och underhåll, miljö och säkerhet. Tjänsten innehåller kartor och statistik, samt information om trafikläget,
Sivuston kieli: 
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/s/

Näytä enemmän
Trafi utvecklar transportsystemets säkerhet, främjar trafikens miljövänlighet och svarar för de myndighetsuppgifter som anknyter till transportsystemet. På Trafis webbsidor finns information om luftfart, sjöfart, vägtrafik och båtliv.
Sivuston kieli: 
http://www.trafi.fi/sv

Näytä enemmän
Aikamatkalla Suomessa -kartta esittelee Liikenneviraston arvokohteiksi nimeämiä museoteitä, majakoita, siltoja, kanavia, väylämuseoita ja museorautateitä. Osa kohteista toimii edelleen sille määrätyssä tehtävässä.
Sivuston kieli: 
https://liikennevirasto.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=237973a7fcf94f75a4398aedd674...

Näytä enemmän
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin palvelu tarjoaa tietoa liikenteen markkinoista, toimintavarmuudesta, turvallisuudesta ja ympäristövaikutuksista. Mukana ovat kaikki liikennemuodot: ilmailu, merenkulku, raidaliikenne ja tieliikenne.
Sivuston kieli: 
https://www.liikennefakta.fi/

Näytä enemmän