114 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Stöd- och inspirationsresurser för skolans arbete med källkritisk granskning, etik och moralfrågor vad gäller t.ex. upphovsrätt och Internet som läromedel. Det kan vara webbaserade resurser
Sivuston kieli: 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan

Näytä enemmän
Media & Viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta.
Sivuston kieli: 
http://www.mediaviestinta.fi

Näytä enemmän
Kuvanlukutaito-oppimateriaali jakaantuu viiteen kokonaisuuteen. Lähtökohtia -osassa tutkitaan, mitä kuvanlukutaito on, havaintoprosessia sekä kuvaa sinänsä. Tutkimusperinteet -osa käsittelee taiteentutkimuksen ja mediatutkimuksen perinteitä. Kolmas osa esittelee aiheelle tärkeää semiotiikkaa. Näkökulmia tulkintaan esittelee taiteentutkimuksen metodeja kuvantulkintaan. Taideperinne mainonnassa -osiossa käsittelee taiteen perinteiden hyväksikäyttöä mainonnassa.
Sivuston kieli: 
https://viestintatieteet-wiki.wikispaces.com/Kuvanlukutaito

Näytä enemmän
Suomen humanistiverkko sisältää dokumentteja, tietoa historian tutkimuksesta, opetuksesta ja seuroista sekä linkkejä arkistojen, kirjastojen ja museoiden sivuille historian, median, perinteen ja taiteen aloilta.
https://agricolaverkko.fi/

Näytä enemmän
Sivuston materiaali on laadittu tukemaan seurakuntien viestintää, mutta sopinee myös muille. Käsiteltäviä aiheita ovat sisäinen viestintä, julkinen viestintä, viestintäsuunnittelu, työyhteisön kehittäminen ja henkilökohtainen vuorovaikutus. Lisäksi mukana on sanasto ja kirjallisuusluettelo. Suomen ev.lut. kirkon tiedotuskeskus.
Sivuston kieli: 
http://www.evl.fi/vv

Näytä enemmän
Information om teleförvaltningen i Finland. Presentation av Kommunikationsverkets administration, uppgifter och målsättning inom de olika verksamhetsområdena. Hänvisningar till lagar och förordningar, standardiseringsarbete, telentreprenad, teknisk planering och tjänster, arbetsgrupper och kontakter. Anvisningar om inlämnande av besvär som rör postförmedling och för ansökningar om televisionslicenser och domännamn med avgiftsförteckningar.
Sivuston kieli: 
https://www.viestintavirasto.fi/sv/index.html

Näytä enemmän
Naistoimittajat ry:n yhtenä tarkoituksena on toimia eri viestimissä työskentelevien naisten yhdyssiteenä. Yhdistys valitsee vuosittain Vuoden Kellokkaan eli henkilön, joka on merkittävällä tavalla kiinnittänyt huomiota ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen kysymykseen. Yhdistyksen esittelyn lisäksi sivuilta löytyy tietoa toimintaryhmistä ja Afganistan-hankkeesta sekä mediaan ja naisiin liittyviä ajankohtaisia kirjoituksia.
Sivuston kieli: 
http://www.naistoimittajat.fi

Näytä enemmän
Yhteystietoja Barentsin lehdistöön ja radioon.
Sivuston kieli: 
http://www.barentspress.org

Näytä enemmän
Mediakasvatusseuran julkaisun artikkelit käsittelevät mm. mediakasvatuksen historiaa Suomessa, mediaosaamista, visuaalista mediatajua ja -taitoa, mediakasvatusta kouluopetuksessa sekä lasten mediakulttuuria ja nuorten digitaalista maailmaa. Julkaisu on PDF-muodossa.
Sivuston kieli: 
http://www.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-99964-1-4.pdf

Näytä enemmän
Medialukutaidon kurssin aineistoa Kotkan aikuislukiosta (syksy 2003)
http://www.peda.net/veraja/kotka/aikuislukio/opo/media

Näytä enemmän
Sivusto on tarkoitettu tukemaan koulujen mediakasvatustyötä. Se sisältää Pertti Näräsen artikkelin Elokuva luokkaopetuksessa, kysymyksiä oppilaille esitettäväksi sekä raportit kahdessa koulussa järjestetyistä videokursseista.
Sivuston kieli: 
http://www.elokuvakeskus.com/mediakasvatus/Mediakasvatus.htm

Näytä enemmän
Suomen Nordicomin, pohjoismaisen tiedotustutkimuksen tietopalvelun sivuilla julkaisuja ja tietokantoja.
http://www.uta.fi/laitokset/tiedotus/nordicom

Näytä enemmän
Radio Moreeni toimii Tampereella, yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikössä. Sivuilta löytyy mm. radion esittelyä, ohjelmatietoja, ohjelma-arkisto ja tietoa opetuksesta Moreenissa.
http://moreeni.uta.fi/

Näytä enemmän
Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus toimii Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikössä. Sivulla on luettelot käynnissä olevista ja päättyneistä projekteista sekä tietoa julkaisuista ja keskuksen järjestämästä koulutuksesta.
http://www.uta.fi/cmt/tutkimus/comet

Näytä enemmän
Sivusto tutustuttaa kulttuurienvälisen viestinnän ja monikulttuurisuuden opetukseen, tutkimukseen ja julkaisuihin Suomessa ja ulkomailla. Se on tarkoitettu viestinnän opiskelijoille ja ammattilaisille sekä monikulttuurisuudesta kiinnostuneille. Jyväskylän yliopiston Viestintätieteiden laitoksen tuottama.
http://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/kp

Näytä enemmän
Medierådet är ett kunskapscentrum om barns och ungas medievardag som arbetar med barns och ungas mediesituation, med syfte att minska riskerna för skadlig mediepåverkan samt att öka förståelsen för barns och ungas kreativitet och aktiviteter på internet. Uppdraget gäller alla rörliga bildmedier, exempelvis internet, film, tv, dvd och dataspel. I den omfattande Kunskapbanken finns artiklar som rör de områden Medierådet arbetar med, men även information gällande mediepåverkan, pornografi och mediekunskap i skolan.
Sivuston kieli: 
http://www.mediaradet.se

Näytä enemmän
Yksikkö koostuu tiedotusopin, teatterityön, puheviestinnän sekä teatterin ja draaman tutkimuksen oppiaineista. Sivulla on mm. tietoja opiskelijavalinnoista ja opiskelusta, tutkimuksesta ja hallinnosta sekä opetusohjelma.
Sivuston kieli: 
http://www.uta.fi/cmt

Näytä enemmän
Sivuston hyödyllisin anti lienee Country Reports: maakohtainen katsaus sananvapauden tilaan ja loukkauksiin.
Sivuston kieli: 
http://www.cpj.org

Näytä enemmän
KENGURU on opetushallituksen tuottama tieto- ja viestintätekniikan oppimateriaali opettajille. Se koostuu neljästä osiosta: tieto- ja viestintätekniikan käyttötaidot, mediataidot, tiedonhankintataidot sekä oppimisprosessin suunnittelu ja toimintamalleja.
Sivuston kieli: 
http://www.edu.fi/kenguru

Näytä enemmän
Julkisen sanan neuvoston päätökset vuodesta 1995 alkaen. Päätöksiä voi hakea sanahakuna. Sivuilla on journalistin ohjeet sekä kerrottu miten kantelu tehdään. Tietoa yksityiselämän suojasta.
Sivuston kieli: 
http://www.jsn.fi

Näytä enemmän
Portaali tarjoaa Jyväskylän yliopiston journalistiikan opiskelijoiden tekemiä juttuja, tutkivien toimittajien haastatteluja, artikkeleita tutkivasta journalismista ja kommentoituja linkkejä.
Sivuston kieli: 
http://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/tutkiva

Näytä enemmän
Tuija Aallon ja Marylka Yoe uusisaaren kirjoittamassa kirjassa tutustutaan sosiaalisen median palveluihin (esim. Facebook, Twitter), selvitetään käsitteitä, käydään läpi tekniikan perusteita ja opastetaan verkkokulttuuriin. Kirja on pdf-muodossa ja vapaasti ladattavissa.
Sivuston kieli: 
http://www.nettielamaa.fi

Näytä enemmän
Etelä-Afrikassa ilmestyvän lehden verkkoarkistossa on jutut vuodesta 1994. Hyvä tiedonlähde Afrikasta kiinnostuneille.
Sivuston kieli: 
http://www.mg.co.za

Näytä enemmän
Tietoa Julkisen alan tiedottajat ry:n toiminnasta, jäsentiedotteita ja yhdistyksen ajankohtaisia uutisia.
http://www.julkisenalantiedottajat.fi

Näytä enemmän
Hallinto, tiedotteet ja julkaisut, koulutus ja tapahtumät, jäseneksi liittyminen.
http://www.procom.fi

Näytä enemmän
Mediakompassi on Ylen tuottama mediakasvatuksen ja medialukutaidon kokonaisuus, johon kuuluu ohjelmasarjat, maata kiertävä Mediabussi ja verkkosivusto. Sivuilla on tietoa Mediabussista ja ohjelmista sekä omat osiot 0-3 -luokkalaisille, lasten vanhemmille, opettajille ja kaikille aikuisille. 4-6 -luokkaisten Kuvakoulu on luvassa marraskuussa 2006.
Sivuston kieli: 
http://mediakompassi.yle.fi

Näytä enemmän
Bloggtoppen.fi är en tjänst som gör det enklare att hitta intressanta finlandssvenska bloggar.
http://www.bloggtoppen.fi

Näytä enemmän
Tidningarnas Förbund är de finländska tidningarnas och deras utgivares intresseorganisation och samarbetsorgan. Webbsidan innehåller information om förbundet och tidningar i Finland. En alfabetisk förteckning över alla dagstidningar i Finland.
Sivuston kieli: 
http://www.sanomalehdet.fi/sv-fi

Näytä enemmän
International Freedom of Expression Exchange Clearing House on sananvapauden valpas vahti. The IFEX Action Alert Service hakutietokannassa on 4500 jäsenorganisaatioiden toimittamaa raporttia sananvapauden loukkauksista maailmassa.
http://www.ifex.org

Näytä enemmän

Sivut