108 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Media & Viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta.
Sivuston kieli: 
http://www.mediaviestinta.fi

Näytä enemmän
Sivuston materiaali on laadittu tukemaan seurakuntien viestintää, mutta sopinee myös muille. Käsiteltäviä aiheita ovat sisäinen viestintä, julkinen viestintä, viestintäsuunnittelu, työyhteisön kehittäminen ja henkilökohtainen vuorovaikutus. Lisäksi mukana on sanasto ja kirjallisuusluettelo. Suomen ev.lut. kirkon tiedotuskeskus.
Sivuston kieli: 
http://www.evl.fi/vv

Näytä enemmän
Yhteystietoja Barentsin lehdistöön ja radioon.
Sivuston kieli: 
http://www.barentspress.org

Näytä enemmän
Mediakasvatusseuran julkaisun artikkelit käsittelevät mm. mediakasvatuksen historiaa Suomessa, mediaosaamista, visuaalista mediatajua ja -taitoa, mediakasvatusta kouluopetuksessa sekä lasten mediakulttuuria ja nuorten digitaalista maailmaa. Julkaisu on PDF-muodossa.
Sivuston kieli: 
http://www.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-99964-1-4.pdf

Näytä enemmän
Medialukutaidon kurssin aineistoa Kotkan aikuislukiosta (syksy 2003)
http://www.peda.net/veraja/kotka/aikuislukio/opo/media

Näytä enemmän
Suomen Nordicomin, pohjoismaisen tiedotustutkimuksen tietopalvelun sivuilla julkaisuja ja tietokantoja.
http://www.uta.fi/laitokset/tiedotus/nordicom

Näytä enemmän
Radio Moreeni toimii Tampereella, yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikössä. Sivuilta löytyy mm. radion esittelyä, ohjelmatietoja, ohjelma-arkisto ja tietoa opetuksesta Moreenissa.
http://moreeni.uta.fi/

Näytä enemmän
Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus toimii Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikössä. Sivulla on luettelot käynnissä olevista ja päättyneistä projekteista sekä tietoa julkaisuista ja keskuksen järjestämästä koulutuksesta.
http://www.uta.fi/cmt/tutkimus/comet

Näytä enemmän
Sivusto tutustuttaa kulttuurienvälisen viestinnän ja monikulttuurisuuden opetukseen, tutkimukseen ja julkaisuihin Suomessa ja ulkomailla. Se on tarkoitettu viestinnän opiskelijoille ja ammattilaisille sekä monikulttuurisuudesta kiinnostuneille. Jyväskylän yliopiston Viestintätieteiden laitoksen tuottama.
http://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/kp

Näytä enemmän
Yksikkö koostuu tiedotusopin, teatterityön, puheviestinnän sekä teatterin ja draaman tutkimuksen oppiaineista. Sivulla on mm. tietoja opiskelijavalinnoista ja opiskelusta, tutkimuksesta ja hallinnosta sekä opetusohjelma.
Sivuston kieli: 
http://www.uta.fi/cmt

Näytä enemmän
Sivuston hyödyllisin anti lienee Country Reports: maakohtainen katsaus sananvapauden tilaan ja loukkauksiin.
Sivuston kieli: 
http://www.cpj.org

Näytä enemmän
Portaali tarjoaa Jyväskylän yliopiston journalistiikan opiskelijoiden tekemiä juttuja, tutkivien toimittajien haastatteluja, artikkeleita tutkivasta journalismista ja kommentoituja linkkejä.
Sivuston kieli: 
http://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/tutkiva

Näytä enemmän
Etelä-Afrikassa ilmestyvän lehden verkkoarkistossa on jutut vuodesta 1994. Hyvä tiedonlähde Afrikasta kiinnostuneille.
Sivuston kieli: 
http://www.mg.co.za

Näytä enemmän
Tietoa Julkisen alan tiedottajat ry:n toiminnasta, jäsentiedotteita ja yhdistyksen ajankohtaisia uutisia.
http://www.julkisenalantiedottajat.fi

Näytä enemmän
Hallinto, tiedotteet ja julkaisut, koulutus ja tapahtumät, jäseneksi liittyminen.
http://www.procom.fi

Näytä enemmän
International Freedom of Expression Exchange Clearing House on sananvapauden valpas vahti. The IFEX Action Alert Service hakutietokannassa on 4500 jäsenorganisaatioiden toimittamaa raporttia sananvapauden loukkauksista maailmassa.
http://www.ifex.org

Näytä enemmän
Journalistinen pro gradu -tutkielma käsittelee verkkoreportaasia. Esimerkkitapauksena on Tehtaan kuolema -reportaasi, lyhyesti analysoidaan myös muita suomalaisia verkkoreportaaseja. (Anni Kämäräinen, Nicklas Koski)
http://www.nicklaskoski.com/gradu

Näytä enemmän
Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijoiden ainejärjestön sivulla on tietoa järjestön toiminnan lisäksi aiheesta ja sen opiskelusta.
Sivuston kieli: 
http://www.mediary.fi

Näytä enemmän
Tietoa Kultti ry:stä. Luonnehdinta yli 120 Suomessa ilmestyvästä lehdestä yhteys- ja julkaisutietoineen. Osasta lehdistä tietoa viimeisimmän numeron sisällöstä. Lehdet selattavissa aihe-, aakkos- tai ilmestymisjärjestyksessä. Pieni valikoima lehdissä ilmestyneistä jutuista. Linkkejä eurooppalaisiin kulttuurilehtiin sekä valikoitu tapahtumakalenteri kotimaisista tapahtumista.
Sivuston kieli: 
http://www.kultti.net

Näytä enemmän
Oikeustoimittajat ry antaa lausuntoja julkisuus- ja sananvapauskysymyksiin liittyvistä lainsäädäntöhankkeista sekä tekee kanteluita julkisuuden rajoittamisesta. Sivuilta löytyvät kantelut ja lausunnot sekä tietoa yhdistyksen jakamista Valokeila ja Sumuverho-palkinnoista.
Sivuston kieli: 
http://www.oikeustoimittajat.fi

Näytä enemmän
Yahoon palvelu: uutispalvelut omien mieltymystesi mukaisesti, vaatii ilmaisen rekisteröinnin, News Alerts tuo uutiset sähköpostiisi. Ruotsinkielinen.
http://my.yahoo.com

Näytä enemmän
Mediakasvatus.fi tarjoaa aineistoa ammattilaisille mediakasvatukseen. Mediakasvattajan työkalupakista löytyy kuvaus mediakasvatuksesta, sen keinoista ja apuvälineistä. Kokonaisuudesta löytyy tietopaketti myös vanhemmille.
http://www.mediakasvatus.fi

Näytä enemmän
Media Smart on peruskouluille tarkoitettu mainonnan lukutaitoa kehittävä oppimateriaalipaketti, johon kuuluu opettajan opas, tehtäviä ja opetusfilmi.
http://www.mediasmart.fi

Näytä enemmän
Pusha.se är en samlingsplats där medlemmarna själva bestämmer innehållet genom att dela med sig av, rösta på och diskutera roliga och intressanta länkar. Med Pusha hittar du snabbt det som är hetast på internet just nu.
http://www.pusha.se

Näytä enemmän
Viestinnän Keskusliitto on joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö. Sivuilla on tietoa alan työmarkkinoista, edunvalvonnasta ja sopimuksista sekä eri koulutusvaihtoehdoista alasta kiinnostuneille.
http://www.vkl.fi

Näytä enemmän
Decibel är en ungdomsportal främst riktad till ungdomar i åldern 13-25. Decibels syfte är att enligt Ungdomslag 27.1.2006/72 erbjuda informations- och rådgivningstjänster till ungdomar. Decibel upprätthålls och finansieras av åtta österbottniska kommunerna samt med bidrag från Undervisningsministeriet i Finland och Länsstyrelsen i Västra Finlands län
http://www.decibel.fi

Näytä enemmän
Kansainvälinen kirjailija-, toimittaja- ja kustantajayhdistys pyrkii edistämään 15000 jäsenensä voimin ilmaisun vapautta. Sivulla on uutisia, raportteja ja tietoa järjestön toiminnasta.
Sivuston kieli: 
http://www.pen-international.org/

Näytä enemmän
Sivuston kautta voit lukea sinua kiinnostavia artikkeleita. Voit opettaa Scoopinionille mikä sinua kiinnostaa ja osallistua valitsemaan tarinoita Scoopinioniin asentamalla selainlaajennuksen. Asennuksen jälkeen sinun ei tarvitse kuin lukea, laajennus pitää huolen muusta. Se esimerkiksi oppii lempitoimittajasi.
Sivuston kieli: 
https://www.scoopinion.com/

Näytä enemmän

Sivut