65 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Aurinkoenergiaa käsittelevä verkkolehti.
http://www.aurinkoenergiaa.fi

Näytä enemmän
Motivan tietopaketti aurinkosähkölaitteiston hankinnasta, asentamisesta ja käytöstä. Sivuilla käsitellään myös lupa-asioita, lainsäädäntöä, verkkoon liittymistä ja ylijäämäsähkön myyntiä.
Sivuston kieli: 
http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/aurinkoenergia/aurinkosahko

Näytä enemmän
Bioenergia.fi tarjoaa tietoa bioenergiasta, energian lähteistä, tuotannosta, käytöstä sekä energiatehokkuudesta. Hankehakemistosta löytyy tietoa käynnissä olevista bioenergiaan liittyvistä kehittämis-, tutkimus- ja koulutushankkeista.
Sivuston kieli: 
http://www.bioenergia.fi

Näytä enemmän
Tietoa bioenergiasta ja bioenergian tuotannosta sekä alan hankkeista.
Sivuston kieli: 
http://www.bioenergiatieto.fi/

Näytä enemmän
Tietoa ekoenergian eri muodoista, myyjistä ja ekoenergiamerkin käytöstä. Sivuilla voi tehdä tarjouspyynnön ekosähköstä usealle yhtiölle samalla kertaa.
Sivuston kieli: 
http://www.ekoenergia.fi/

Näytä enemmän
Tietoa Suomen energiapolitiikasta, energiaveroista, energiamarkkinoista, energiahuollon varmuudesta ja ydinenergiasta. Lisäksi kerrotaan kansallisesta ilmastostrategiasta, kestävästä kehityksestä, uusiutuvista energialähteistä ja energiasäästöstä sekä kansainvälisestä energiayhteistyöstä.
Sivuston kieli: 
http://www.tem.fi/index.phtml?s=2070

Näytä enemmän
Ilmatieteen laitoksen sivulla on lyhyitä artikkeleita energian tuotannon ja ilmakehän suhteesta, tuulienergiasta ja Suomen tuulioloista.
http://www.fmi.fi/tutkimus_yhteiskunta/yhteiskunta_6.html

Näytä enemmän
Sukupuolen ja kestävien energiaratkaisujen kysymyksiä käsittelevän verkoston historia, tehtävä ja toiminta, mm. ilmastonmuutokseen, energiaan ja sukupuoleen liittyviä julkaisuja (.pdf) sekä uutisia.
http://www.energia.org

Näytä enemmän
Kampanjaviikon tiedotteiden lisäksi sivuilta löytyy vinkkejä energiansäästöön niin kotona kuin työpaikallakin.
Sivuston kieli: 
http://www.energiansaastoviikko.fi

Näytä enemmän
Sivuilla on tietoa sähkön tuotannosta, myyjistä, hinnoista, käytöstä. Tietoa eri tavoin tuotetusta sähköstä Suomessa ja muualla maailmassa sekä tuotannon ymäristövaikutuksista. Tietoa energiateollisuuden työntekijöille työmarkkinoista, työsopimuksista ja -hyvinvoinnista
Sivuston kieli: 
http://www.energia.fi

Näytä enemmän
Energiateollisuus ry:n esitesarjassa on julkaistu muun muassa sähkömarkkinoista, ydinvoimasta ja hiilestä kertovat tietopaketit.
Sivuston kieli: 
http://www.energia.fi/fi/julkaisut/hyvatietaa-sarja

Näytä enemmän
Lehden aiheita ovat ilmasto- ja energiapolitiikka sekä energiatoimialan tapahtumat. Lehti ilmestyy paperimuodossa kahdeksan kertaa vuodessa. Sivulla on tilaustiedot ja viimeisimmän numeron sisällysluettelo. Pääkirjoitus on luettavissa.
http://www.energiauutiset.fi

Näytä enemmän
Asiantuntijavirasto, joka valvoo mm. sähkö- ja maakaasuverkkotoimintaa, siirtohinnoittelua ja sähkö- ja maakaasumarkkinalain noudattamista. Linkit sähköyhtiöihin, sähkön hinnastoihin, hintavertailuihin, tilastoihin ja sähkömarkkinalakiin.
Sivuston kieli: 
http://www.energiavirasto.fi

Näytä enemmän
USA:n hallituksen tuottamia energiatilastoja voi tutkia mm. maantieteellisen alueen, polttoaineen, tuotantosektorin tai hinnan mukaan. Myös erityisaiheita, mm. ympäristö ja ennusteet.
http://www.eia.doe.gov

Näytä enemmän
Yleiskatsaus erilaisiin energialähteisiin. Myös eri energiamuotojen ympäristövaikutuksista ja tulevaisuuden näkymistä.
http://www.nfcrc.uci.edu/EnergyTutorial

Näytä enemmän
ETDEWEB on tiedonlähde, jonka kautta sekä välitetään eneriga-alan ja ympäristöalan tietoa. Sekä suomalaisen että kansainvälisen tiedeyhteisön tuottamaa tutkimustietoa.
Sivuston kieli: 
https://www.etde.org/etdeweb

Näytä enemmän
Sisältää esimerkiksi tilastoja ja tietoa lämpöpumppujen laatumerkistä.
http://www.ehpa.org

Näytä enemmän
EWEA:n (European Wind Energy Association) tarkoituksena on edistää tuulienergian käyttöönottamista Euroopassa ja kansainvälisesti. Se toimii tuulienergian informaatiofoorumina ja keskusteluareenana, organisoi konferensseja ja työpajoja, julkaisee julkaisuja ja tiedotteita. Sivuilla on katsaus Euroopan tuulivoimatilanteeseen, julkaisuja, tiedotteita, EWEA:n jäsenten hakemisto, EWEA:n Wind Directions-lehden sisällysluettelo ja linkkejä. Lisäksi sivustolla on vain jäsenille tarkoitettu osio, jonne pääsee ainoastaan salasanalla.
Sivuston kieli: 
http://www.ewea.org

Näytä enemmän
Fingrid Oyj myy kantaverkkopalveluja sähkömarkkinaosapuolille. Sivuilta saatavissa uusimmat tiedotteet, palvelut, yhteystiedot sekä mahdollisuus yhtiön omaan hakupalveluun.
Sivuston kieli: 
http://www.fingrid.fi

Näytä enemmän
Energiayhtiö, joka vastaa öljyn, kaasun, sähkön ja lämmön tuotannosta ja jalostuksesta siirtoon ja myyntiin. Fortumin sivuilta löytyy ympäristötietoutta, liikennepalvelua, hakupalveluja ja tietopaketti Fortumista.
Sivuston kieli: 
http://www.fortum.fi

Näytä enemmän
Gasum Oy:n esittely, omistajat. Tietoa maakaasusta ja sen historiasta Suomessa. Sivuilta selviää myös maakaasun käyttö ja ympäristövaikutukset. Kuva maakaasun siirtoverkostosta. Maakasu-sanasto.
Sivuston kieli: 
http://www.gasum.fi

Näytä enemmän
Monikielinen tanskalainen sivu tarjoaa yli 100 animaatiolla elävöitettyä sivua tuulienergiasta, tuulienergiatekniikasta, energiataloudesta ja tuulienergian ympäristövaikutuksista.
http://guidedtour.windpower.org/en/tour/wres/index.htm

Näytä enemmän
Sivuilla selitetään tuuleen ja tuulienergiaan liittyviä käsitteitä ja kerrotaan tuulivoimaloiden toimintaperiaatteista, suunnittelusta ja rakentamisesta. Tuulivoimaloiden ympäristövaikutuksia, kustannuksia ja historiaa käsitellään myös.
Sivuston kieli: 
http://www.talentfactory.dk/en/tour

Näytä enemmän
Talkoovoimin ylläpidetty sivusto seuraa Pyhäjoen ydinvoimala-hankkeen kulkua. Sivulla on myös taustatietoa sijoituspaikaksi suunnitellusta Hanhikiven niemestä sekä ydinvoimalan ympäristövaikutuksista.
http://www.hanhikivi.net

Näytä enemmän
Energiayhtiö Helen esittelee tuotteitaan ja palveluitaan.
Sivuston kieli: 
https://www.helen.fi/

Näytä enemmän
Sivustolla esitellään eri valmistajien ilmalämpöpumppuja ja jäähdytyslaitteita ja kerrotaan yleisesti ilmalämpöpumpun toiminnasta.
http://www.ilmalampopumppu.fi

Näytä enemmän
Ydinvoimaloiden turvallisuutta ja riskejä arvioiva tietokanta. Lisäksi kartta ydinvoimareaktoreista ja maakohtaista ajankohtaista tietoa ydinvoimaloista.
Sivuston kieli: 
http://www.insc.anl.gov

Näytä enemmän

Näytä enemmän
International Energy Agencyn tuottama kirja on ladattavissa pdf-muotoisena ilmaiseksi.
http://www.iea.org/bookshop/add.aspx?id=144

Näytä enemmän
Opas on jaettu kolmeen osaan: Sähkö kotona, Sähkö pihapiirissä ja ulkona, Tee-se-itse-työt. Hyödyllistä tietoa mm. kodin sähkölaitteista, sähkötöiden teettämisestä, sähköpaloista ja -tapaturmista, sähkölaitteiden käytöstä ulkona sekä ohjeet itsetehtäviä pieniä korjaustöitä varten.
Sivuston kieli: 
http://www.tukes.fi/kodinsahkoturvallisuus/etu.html

Näytä enemmän

Sivut