70 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Fortum antaa sivuillaan kuluttajille vinkkejä energian säästöön. Osioissa kerrotaan, mihin energiaa kuluu ja miten kulutuksen saa vähenemään.
Sivuston kieli: 
http://www.fortum.fi/document.asp?path=14020;14028;31772;31773;31781;31792;32227

Näytä enemmän
Energiateollisuus ry:n esitesarjassa on julkaistu muun muassa sähkömarkkinoista, ydinvoimasta ja hiilestä kertovat tietopaketit.
Sivuston kieli: 
http://www.energia.fi/fi/julkaisut/hyvatietaa-sarja

Näytä enemmän
Sivuilla on tietoa sähkön tuotannosta, myyjistä, hinnoista, käytöstä. Tietoa eri tavoin tuotetusta sähköstä Suomessa ja muualla maailmassa sekä tuotannon ymäristövaikutuksista. Tietoa energiateollisuuden työntekijöille työmarkkinoista, työsopimuksista ja -hyvinvoinnista
Sivuston kieli: 
http://www.energia.fi

Näytä enemmän
Suomen Tuulivoimayhdistyksen ylläpitämiltä sivuilta löytyy tietoa ja uutisia tuulivoimasta ja -voimaloista. Linkkejä sähkölaitosten ja alan yritysten sivuille.
Sivuston kieli: 
http://www.tuulivoimayhdistys.fi

Näytä enemmän
Sivuilla kerrotaan yleisesti tuulienergiasta ja Suomen johtavan tuulisähkön myyjän Lumituuli Oy:n toiminnasta. Mahdollisuus ostaa Lumituuli Oy:n osakkeita.
Sivuston kieli: 
http://www.lumituuli.fi

Näytä enemmän
Tietoa ekoenergian eri muodoista, myyjistä ja ekoenergiamerkin käytöstä. Sivuilla voi tehdä tarjouspyynnön ekosähköstä usealle yhtiölle samalla kertaa.
Sivuston kieli: 
http://www.ekoenergia.fi/

Näytä enemmän
Lehden aiheita ovat ilmasto- ja energiapolitiikka sekä energiatoimialan tapahtumat. Lehti ilmestyy paperimuodossa kahdeksan kertaa vuodessa. Sivulla on tilaustiedot ja viimeisimmän numeron sisällysluettelo. Pääkirjoitus on luettavissa.
http://www.energiauutiset.fi

Näytä enemmän
Monikielinen tanskalainen sivu tarjoaa yli 100 animaatiolla elävöitettyä sivua tuulienergiasta, tuulienergiatekniikasta, energiataloudesta ja tuulienergian ympäristövaikutuksista.
http://guidedtour.windpower.org/en/tour/wres/index.htm

Näytä enemmän
Eri lämpöpumpputyyppien ominaisuuksia, niiden edut ja haittapuolet, teknistä tietoa, artikkeleita...
Sivuston kieli: 
http://www.svepinfo.se

Näytä enemmän
Ilmatieteen laitoksen sivulla on lyhyitä artikkeleita energian tuotannon ja ilmakehän suhteesta, tuulienergiasta ja Suomen tuulioloista.
http://www.fmi.fi/tutkimus_yhteiskunta/yhteiskunta_6.html

Näytä enemmän
Sivuilla kerrotaan ekosähkön tuotantomuodoista ja niiden ympäristövaikutuksista. Mahdollisuus vertailla sähköntuottajia ja tilata sopimuslomake.
Sivuston kieli: 
http://www.vaihdavirtaa.net

Näytä enemmän
International Energy Agencyn tuottama kirja on ladattavissa pdf-muotoisena ilmaiseksi.
http://www.iea.org/bookshop/add.aspx?id=144

Näytä enemmän
Oululaista sähkön- ja energiantuotantoa v.1889 alkaen. Sivut sisältävät yritysesittelyyn, tietoa palveluista, sähköntuotantotekniikoista, tuotannon ympäristövaikutuksista sekä asiakaspalvelusta.
Sivuston kieli: 
http://www.oulunenergia.fi

Näytä enemmän
ETDEWEB on tiedonlähde, jonka kautta sekä välitetään eneriga-alan ja ympäristöalan tietoa. Sekä suomalaisen että kansainvälisen tiedeyhteisön tuottamaa tutkimustietoa.
Sivuston kieli: 
https://www.etde.org/etdeweb

Näytä enemmän
Suomen Biokaasuyhdistys ry edistää biokaasuteknologian käyttöönottoa ja tutkimusta. Yhdistyksen sivuilla on tietoa biokaasun tuotannosta ja käytöstä sekä julkaisuja.
Sivuston kieli: 
http://www.biokaasuyhdistys.net

Näytä enemmän
Vuosittain julkaistavassa raportissa on analyyseja maapallon energiamarkkinoista ja eri energiamuotojen tarpeesta ja riittävyydestä sekä tietoa alan erityisaiheista, esim. turvallisuudesta, kaupasta ja ympäristökysymyksistä. - International Energy Agency
http://www.worldenergyoutlook.org

Näytä enemmän
Bioenergia.fi tarjoaa tietoa bioenergiasta, energian lähteistä, tuotannosta, käytöstä sekä energiatehokkuudesta. Hankehakemistosta löytyy tietoa käynnissä olevista bioenergiaan liittyvistä kehittämis-, tutkimus- ja koulutushankkeista.
Sivuston kieli: 
http://www.bioenergia.fi

Näytä enemmän
Sukupuolen ja kestävien energiaratkaisujen kysymyksiä käsittelevän verkoston historia, tehtävä ja toiminta, mm. ilmastonmuutokseen, energiaan ja sukupuoleen liittyviä julkaisuja (.pdf) sekä uutisia.
http://www.energia.org

Näytä enemmän

Näytä enemmän
Talkoovoimin ylläpidetty sivusto seuraa Pyhäjoen ydinvoimala-hankkeen kulkua. Sivulla on myös taustatietoa sijoituspaikaksi suunnitellusta Hanhikiven niemestä sekä ydinvoimalan ympäristövaikutuksista.
http://www.hanhikivi.net

Näytä enemmän
Sähköhankintaan ja markkinointiin keskittynyt yhteistyöverkko, johon kuuluu itsenäisiä paikallisia sähköyhtiöitä kautta Suomen.
http://www.voimatori.fi

Näytä enemmän
Antaa perusperiaatteet pientuulivoimalan omatoimiseen rakentamiseen.
http://www.finnwind.fi/web-content/sivut/rakennusohjeita.html

Näytä enemmän
Järjestön tavoitteena on mm. ylläpitää ja kehittää maakaasun imagoa ja edistää biokaasualan kehitystä. Sivuilla ontietoa yhdistyksen toiminnasta, tilastoja, tietoa kursseista ja tilaisuuksista, asiaa maakaasun turvallisuudesta, Suomen kaasukartta sekä Maakaasukäsikirja, jossa käsitellään maakaasun perusteita ja maakaasutekniikkaa.
Sivuston kieli: 
http://www.maakaasu.fi

Näytä enemmän
Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen sivuilla on tietoa sähköstä, sähköjärjestelmistä ja neuvoja kodin sähköasioissa (esim. kodin sähkölaitteet, sähkövalaistus, sähkölämmitys). Sivustossa on lisäksi tietoa sähköturvallisuuden edistämisavustuksista sekä lomakkeet avustusten hakemista varten. Täällä voi myös kysyä asiantuntijoilta sähköstä.
Sivuston kieli: 
http://www.sahkoturva.info

Näytä enemmän
EWEA:n (European Wind Energy Association) tarkoituksena on edistää tuulienergian käyttöönottamista Euroopassa ja kansainvälisesti. Se toimii tuulienergian informaatiofoorumina ja keskusteluareenana, organisoi konferensseja ja työpajoja, julkaisee julkaisuja ja tiedotteita. Sivuilla on katsaus Euroopan tuulivoimatilanteeseen, julkaisuja, tiedotteita, EWEA:n jäsenten hakemisto, EWEA:n Wind Directions-lehden sisällysluettelo ja linkkejä. Lisäksi sivustolla on vain jäsenille tarkoitettu osio, jonne pääsee ainoastaan salasanalla.
Sivuston kieli: 
http://www.ewea.org

Näytä enemmän
Neuvoja kodin energian, erityisesti sähkön, veden ja lämmön kulutuksen säästämiseen.
Sivuston kieli: 
http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/nain_saastat_energiaa

Näytä enemmän
Yleiskatsaus erilaisiin energialähteisiin. Myös eri energiamuotojen ympäristövaikutuksista ja tulevaisuuden näkymistä.
http://www.nfcrc.uci.edu/EnergyTutorial

Näytä enemmän
Energiakoulu on suunnattu lähinnä peruskoulun tokaluokkalaisille ja heidän opettajilleen opetustilanteeseen, mutta se soveltuu myös lasten itsenäiseen tutkimiseen. Asioita energiasta, energiansäästöstä ja sähköstä opitaan pelien ja tehtävien avulla. Wattilassa toimiminen vaatii uusimman Flash-laajennuksen.
Sivuston kieli: 
http://www.energiakoulu.fi

Näytä enemmän
Informatiivinen sivu energiasta esittelee tämän päivän ja huomisen vaihtoehtoisia energiamuotoja, keksijöitä ja keksintöjä ja tarjoaa myös perustietoja: miten toimii...
http://library.thinkquest.org/C004471

Näytä enemmän
Sivuilla selitetään tuuleen ja tuulienergiaan liittyviä käsitteitä ja kerrotaan tuulivoimaloiden toimintaperiaatteista, suunnittelusta ja rakentamisesta. Tuulivoimaloiden ympäristövaikutuksia, kustannuksia ja historiaa käsitellään myös.
Sivuston kieli: 
http://www.talentfactory.dk/en/tour

Näytä enemmän

Sivut