57 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Sivuilla kerrotaan Uudenmaan liiton toiminasta, organisaatiosta ja taloudesta. Sivuilta löytyy Uudenmaan maakuntatunnukset, tietoja aluekehityksestä, kansainvälisestä yhteistyöstä ja kaavoituksesta sekä Uuttamaata käsitteleviä tilastoja ja tutkimuksia.
Sivuston kieli: 
http://www.uudenmaanliitto.fi

Näytä enemmän
På ingångssidan till Landskapsförbunden i Finland finns länkar till de olika landskapsförbundenen och kontaktinformation. Information om landskapsförbundens uppgifter ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.kommunerna.net/sv/kommuner/landskap/Sidor/default.aspx

Näytä enemmän
Eläke-edut, eläkelaki, eläkkeiden hakeminen, linkkejä. Kattava tietopaketti kuntien eläkeasioista sekä tiedot myös Kuntien eläkevakuutus-yhteisön toiminnasta.
Sivuston kieli: 
http://www.keva.fi

Näytä enemmän
Suomen Kuntaliiton ylläpitämä perustietopaketti kuntalaisen osallistumisesta, tietoa osallistujalle tärkeistä perustaidoista, vinkkejä osallistumisen mahdollisuuksista sekä käsitepankki. Julkaistu vuonna 2009.
Sivuston kieli: 
http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/demokratia/osallistuminen/vallakas/Documents/Vallakas%20-%20k...

Näytä enemmän
Kuntien, sairaanhoitopiitien, maakuntaliittojen sekä muiden tärkeimpien kuntayhtymien osoitteet, puhelinnumerot, linkit nettisivuille ja muut yhteystiedot.
Sivuston kieli: 
http://www.kunnat.net/fi/Yhteystiedot/kunta-alan-yhteystiedot/Sivut/default.aspx

Näytä enemmän
Nylands förbund är Helsingforsregionens regionutvecklings- och regionplaneringsmyndighet på landskapsnivå, en samkommun för 24 medlemskommuner. På webbplatsen presenteras förbundets organisation, uppgifter och verksamhet. Aktuella meddelanden, föredragningslistor, protokoll och evenemangskalender ingår. Information om regionutveckling (med anvisningar för ansökan om regionutvecklingspengar) och om internationellt samarbete (med ansökan om EU-stöd). Uppgifter om aktuella regionplaner. Presentation av landskapssymbolerna. Därtill finns information om publikationer och biblioteksservice.
Sivuston kieli: 
http://www.uudenmaanliitto.fi/sv

Näytä enemmän
Helsingin Sanomien tuottama vaalikone. Koneessa voi etsiä omaa ehdokastaan vastaamalla kysymyksiin, jotka on esitetty myös ehdokkaille.
Sivuston kieli: 
http://www.vaalikone.fi

Näytä enemmän
Tilasto- ja tutkimustietoa Helsingistä. Näiltä sivuilta löytyy Tietokeskuksen organisaation yksikköjen tehtävät, yhteystiedot ja julkaisuja.
Sivuston kieli: 
http://www.hel.fi/www/tieke/fi

Näytä enemmän
Sivuilla on tietoa Pohjanmaan liitosta, siihen kuuluvista kunnista, organisaatiosta, maakuntasuunnittelusta, kaavoituksesta, kulttuuritoiminnasta ja muista kuntayhtymän hallintoon liittyvistä asioista.
Sivuston kieli: 
http://www.obotnia.fi/etusivu/

Näytä enemmän
Kuntalehti sisältää ajankohtaisia asioita kuntien toimista ja päätöksenteosta. Kuntalehdessä on myös juttuarkisto.
Sivuston kieli: 
http://www.kuntalehti.fi

Näytä enemmän
Etelä-Karjalan liiton sivulla esitellään liiton toiminnan tavoitteet, organisaatio, henkilökunta, Etelä-Karjalan EU-ohjelmat ja rahoituspäätökset.
Sivuston kieli: 
http://www.ekliitto.fi

Näytä enemmän
Ålands kommunförbunds webbplats innehåller information om Kommunernas avtalsdelegation, kompetensutveckling och konsumentrådgivning. Vidare presenteras publikationer inom kommuninformationen. Förteckning över medlemskommunerna.
Sivuston kieli: 
http://www.kommun.aland.fi

Näytä enemmän
Ersätter sedan 2015 den tidigare tidningen "Finlands kommuntidning". Tidningen utkommer i pappersform, men alla artiklar finns även på webbsidan. Även nyheter, bloggar, lediga jobb m.m.
Sivuston kieli: 
http://kommuntorget.fi

Näytä enemmän
Kunnallisalan kehittämissäätiö rahoittaa kuntia palvelevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja myöntää tutkijoille apurahoja.
Sivuston kieli: 
http://www.kaks.fi

Näytä enemmän
Hakemisto johdattelee Ruotsin julkisen sektorin sivuille. Sisältää linkkejä verkkopalveluihin, eri alojen tietoihin ja organisaarioiden yhteystietoja. Suurin osa sivuista on ruotsiksi, opastus ja perustiedot Ruotsin julkisen sektorin toiminnasta on muillakin kielillä, myös suomeksi.
http://www.sverigedirekt.se

Näytä enemmän
Kommunförbundets portal som innehåller uppgifter om kommunsektorn och tjänster inom sektorn. Portalen riktar sig kommunalt anställda samt ledare och förtroendevalda i kommunerna och samkommunerna och andra som är engagerade i kommunalt arbete. Webbplatsen ger information om kommunerna till alla intresserade.
http://www.kommunerna.net

Näytä enemmän
Tietoja Suomen kaupungeista maakunittain ja lääneittäin. Kaupungista mm. seuraavat tiedot: väkiluku, pinta-ala, yhteystiedot, kaupungin yritykset aloittain sekä suurimmat työnantajat.
Sivuston kieli: 
http://www.kaupunkiopas.com

Näytä enemmän
Kuntaliiton ilmaisessa palvelussa voi vertailla kuntien, seutukuntien tai maakuntien tilastotietoja toisiinsa. Tiedot voi halutessaan tulostaa suoraan Excel-taulukoksi.
Sivuston kieli: 
http://www.kunnat.net/tilastot

Näytä enemmän
Sivuilla kerrotaan Varsinais-Suomen liiton toiminnasta, organisaatiosta, ajankohtaisista suunnitelmista ja hankkeista. Sivuilta löytyy myös tietoa aluekehityksestä, tilastoja ja julkaisuja sekä Varsinais-Suomen maakuntatunnukset.
Sivuston kieli: 
http://www.varsinais-suomi.fi

Näytä enemmän
Information om kommunernas webbtjänster med länkar till svensk- och tvåspråkiga kommuner. Uppgifter om språkförhållandena i svensk- och tvåspråkiga kommuner, kontaktuppgifter till kommunerna samt kommunnumren ingår. Förteckning över samkommunernas webbtjänster (landskapsförbund, sjukvårdsdistrikt, samkommuner för folkhälsoarbete, samkommuner för yrkesutbildning, specialomsorgsdistrikt). Allmän information om hur kommunen fungerar, statistik och kartor ingår också.
http://www.kommunerna.net/sv/kommuner/svensk-tvasprakiga/Sidor/default.aspx

Näytä enemmän
Tilastokeskuksen keskeiset tilastotiedot kaikista Suomen kunnista ja kaupungeista.
Sivuston kieli: 
http://tilastokeskus.fi/tup/kunnat/index.html

Näytä enemmän
Sivut sisältävät tietoa jäsenkunnista, liiton organisaatiosta, toiminnasta ja tiedotuksesta sekä hankerekisterin.
Sivuston kieli: 
http://www.pohjois-karjala.fi

Näytä enemmän
Allmän information om landskapet Österbotten, ekonomi, kultur sysselsättning och statistik. Information om Österbottens förbunds verksamhet, uppgifter och organisation regionplanering regionplanering ingår. Uppgifter om EU-projekt och finansiering, publikationsförteckning, aktuella meddelanden och beslutsprotokoll ingår på sidorna. Förbundets 18 medlemskommuner presenteras, likaså Österbottens energikontor. Länkförteckning och bildgalleri ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.obotnia.fi

Näytä enemmän
Sivuilta löytyy käytännön tietoa kuntavaalista, ehdokasasettelusta, vaalikelpoisuudesta, äänioikeudesta, rahoituksesta sekä usein kysyttyjä kysymyksiä.
Sivuston kieli: 
http://www.vaalit.fi/fi/index/vaalit/kunnallisvaalit.html

Näytä enemmän
Kommunförbundets svenska webbplats är en port till den finlandssvenska kommunförvaltningen, men också en brygga till alla kommuner i hela landet. Sidorna innehåller info om kommunförbundet, kommunala informationstjänster, serviceregister, presentation av svenska sekretariatet, förteckningar över svenska, tvåspråkiga och finska kommuner och kommunala arbetsmarknadsverket.
Sivuston kieli: 
http://www.kommunerna.net/sv/Sidor/default.aspx

Näytä enemmän
Juhtan JHS-suositusten tarkoituksena on valtion ja kuntien viranomaisten käyttämien tietojärjestelmien standardointi. Tavoitteena on eri viranomaisten käyttämien tietojen vaihdon nopeutuminen ja rekistereiden yhdenmukaistaminen. Keskeisimmät standardoinnin kohteet ovat väestöä, kiinteistöjä, rakennuksia, yrityksiä, verotusta ja kuntien taloutta koskevat tiedot.
Sivuston kieli: 
http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs

Näytä enemmän
Helsinginseutu.fi on Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan tuottama portaali. Portaaliin on koottu palvelut, jotka ovat kuntalaisten käytettävissä yli kuntarajojen. Sivuilla on linkit kaupunkien sähköisiin palveluihin ja lomakkeisiin. Sivusto sisältää tietoa myös pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun yhteistyöstä, tilastoja, uutisia sekä perustietoa kaupungeista.
http://www.helsinginseutu.fi

Näytä enemmän
Maakuntien liittojen portaalityyppinen sivusto, jossa on linkit maakuntien omille sivustoille. Lisäksi sivuilla on yleistä tietoa maakuntien liitosta sekä muutamia muita tärkeitä linkkejä.
Sivuston kieli: 
http://www.reg.fi

Näytä enemmän
Runsaasti tietoa liiton tehtävistä ja organisaatiosta, maakunnan kehittämisrahasta, pöytäkirjoista, lausunnoista ja tiedotteista, julkaisuista sekä EU:sta ja Keski-Suomesta. Mukana tiedot mm. maakuntahallituksen ja -valtuuston sekä tarkastuslautakunnan jäsenistä.
Sivuston kieli: 
http://www.keskisuomi.fi

Näytä enemmän
Lapin liiton toiminnan ja tekijöiden esittelyn lisäksi tietoa Tavoite 6 -ohjelmasta ja Barents II-ohjelmasta sekä EU-rahoituksen hakemisesta.
Sivuston kieli: 
http://www.lapinliitto.fi

Näytä enemmän

Sivut