54 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
HSL:n sivut sisältävät pääkaupunkiseudun reittioppaan, aikatauluhaun, matkustajan oppaan, tietoa lipuista ja hinnoista sekä liikenteen suunnittelusta seudulla. Palvelussa toimii myös poikkeusinfo.
http://www.hsl.fi/FI/sivut/default.aspx

Näytä enemmän
Kainuun liiton sivuilta löytyy tietoa mm. liiton tehtävistä, hallinnosta ja kokouksista, maakuntasuunnitelmasta ja -kaavasta, Kainuuta koskevista kehittämisohjelmista ja -projekteista, EU-hankerahoituksesta, maakuntatunnuksista ja Kainuun kunnista.
http://www.kainuu.fi/kainuunliitto

Näytä enemmän
Sivuilla kerrotaan Uudenmaan liiton toiminasta, organisaatiosta ja taloudesta. Sivuilta löytyy Uudenmaan maakuntatunnukset, tietoja aluekehityksestä, kansainvälisestä yhteistyöstä ja kaavoituksesta sekä Uuttamaata käsitteleviä tilastoja ja tutkimuksia.
Sivuston kieli: 
http://www.uudenmaanliitto.fi

Näytä enemmän
Etelä-Karjalan liiton sivulla esitellään liiton toiminnan tavoitteet, organisaatio, henkilökunta, Etelä-Karjalan EU-ohjelmat ja rahoituspäätökset.
Sivuston kieli: 
http://www.ekliitto.fi

Näytä enemmän
Ålands kommunförbunds webbplats innehåller information om Kommunernas avtalsdelegation, kompetensutveckling och konsumentrådgivning. Vidare presenteras publikationer inom kommuninformationen. Förteckning över medlemskommunerna.
Sivuston kieli: 
http://www.kommun.aland.fi

Näytä enemmän
Runsaasti tietoa liiton tehtävistä ja organisaatiosta, maakunnan kehittämisrahasta, pöytäkirjoista, lausunnoista ja tiedotteista, julkaisuista sekä EU:sta ja Keski-Suomesta. Mukana tiedot mm. maakuntahallituksen ja -valtuuston sekä tarkastuslautakunnan jäsenistä.
Sivuston kieli: 
http://www.keskisuomi.fi

Näytä enemmän
Tietoa Loimaan seutukunnan 12 kunnan toiminnasta, taloudesta ja palveluista.
Sivuston kieli: 
http://www.loimaanseutu.fi

Näytä enemmän
Sivuilla on tietoa Pohjanmaan liitosta, siihen kuuluvista kunnista, organisaatiosta, maakuntasuunnittelusta, kaavoituksesta, kulttuuritoiminnasta ja muista kuntayhtymän hallintoon liittyvistä asioista.
Sivuston kieli: 
http://www.obotnia.fi/etusivu/

Näytä enemmän
Sivuilla kerrotaan Varsinais-Suomen liiton toiminnasta, organisaatiosta, ajankohtaisista suunnitelmista ja hankkeista. Sivuilta löytyy myös tietoa aluekehityksestä, tilastoja ja julkaisuja sekä Varsinais-Suomen maakuntatunnukset.
Sivuston kieli: 
http://www.varsinais-suomi.fi

Näytä enemmän
Sivut sisältävät tietoa jäsenkunnista, liiton organisaatiosta, toiminnasta ja tiedotuksesta sekä hankerekisterin.
Sivuston kieli: 
http://www.pohjois-karjala.fi

Näytä enemmän
Allmän information om landskapet Österbotten, ekonomi, kultur sysselsättning och statistik. Information om Österbottens förbunds verksamhet, uppgifter och organisation regionplanering regionplanering ingår. Uppgifter om EU-projekt och finansiering, publikationsförteckning, aktuella meddelanden och beslutsprotokoll ingår på sidorna. Förbundets 18 medlemskommuner presenteras, likaså Österbottens energikontor. Länkförteckning och bildgalleri ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.obotnia.fi

Näytä enemmän
Maakuntien liittojen portaalityyppinen sivusto, jossa on linkit maakuntien omille sivustoille. Lisäksi sivuilla on yleistä tietoa maakuntien liitosta sekä muutamia muita tärkeitä linkkejä.
Sivuston kieli: 
http://www.reg.fi

Näytä enemmän
Lapin liiton toiminnan ja tekijöiden esittelyn lisäksi tietoa Tavoite 6 -ohjelmasta ja Barents II-ohjelmasta sekä EU-rahoituksen hakemisesta.
Sivuston kieli: 
http://www.lapinliitto.fi

Näytä enemmän
Information om egentliga Finlands förbund, dess organisation, verksamhet och uppgifter. Upplysningar om regionplanering och utvecklingsprogram: nationella utvecklingsprogram, landskapets utvecklingspengar, Interreg-projekt och finansieringsansökningar. Projektregister med ansökningsinstruktioner. Presentation av förbundets intressebevakning inom olika områden och av det internationella samarbetet. Länkar till andra regionplanemyndigheter. Landskapssymbolerna ingår på sidorna.
http://www.varsinais-suomi.fi/sv/

Näytä enemmän
Kommunförbundets svenska webbplats är en port till den finlandssvenska kommunförvaltningen, men också en brygga till alla kommuner i hela landet. Sidorna innehåller info om kommunförbundet, kommunala informationstjänster, serviceregister, presentation av svenska sekretariatet, förteckningar över svenska, tvåspråkiga och finska kommuner och kommunala arbetsmarknadsverket.
Sivuston kieli: 
http://www.kommunerna.net/sv/Sidor/default.aspx

Näytä enemmän
Huvudstadsregionens trafik innehåller information om trafik: linjekartor, tidtabeller, biljetter och priser.
https://www.hsl.fi/sv

Näytä enemmän
Information om kommunernas webbtjänster med länkar till svensk- och tvåspråkiga kommuner. Uppgifter om språkförhållandena i svensk- och tvåspråkiga kommuner, kontaktuppgifter till kommunerna samt kommunnumren ingår. Förteckning över samkommunernas webbtjänster (landskapsförbund, sjukvårdsdistrikt, samkommuner för folkhälsoarbete, samkommuner för yrkesutbildning, specialomsorgsdistrikt). Allmän information om hur kommunen fungerar, statistik och kartor ingår också.
http://www.kommunerna.net/sv/kommuner/svensk-tvasprakiga/Sidor/default.aspx

Näytä enemmän
På ingångssidan till Landskapsförbunden i Finland finns länkar till de olika landskapsförbundenen och kontaktinformation. Information om landskapsförbundens uppgifter ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.kommunerna.net/sv/kommuner/landskap/Sidor/default.aspx

Näytä enemmän
Nylands förbund är Helsingforsregionens regionutvecklings- och regionplaneringsmyndighet på landskapsnivå, en samkommun för 24 medlemskommuner. På webbplatsen presenteras förbundets organisation, uppgifter och verksamhet. Aktuella meddelanden, föredragningslistor, protokoll och evenemangskalender ingår. Information om regionutveckling (med anvisningar för ansökan om regionutvecklingspengar) och om internationellt samarbete (med ansökan om EU-stöd). Uppgifter om aktuella regionplaner. Presentation av landskapssymbolerna. Därtill finns information om publikationer och biblioteksservice.
Sivuston kieli: 
http://www.uudenmaanliitto.fi/sv

Näytä enemmän
Eläke-edut, eläkelaki, eläkkeiden hakeminen, linkkejä. Kattava tietopaketti kuntien eläkeasioista sekä tiedot myös Kuntien eläkevakuutus-yhteisön toiminnasta.
Sivuston kieli: 
http://www.keva.fi

Näytä enemmän
Kuntien, sairaanhoitopiitien, maakuntaliittojen sekä muiden tärkeimpien kuntayhtymien osoitteet, puhelinnumerot, linkit nettisivuille ja muut yhteystiedot.
Sivuston kieli: 
http://www.kunnat.net/fi/Yhteystiedot/kunta-alan-yhteystiedot/Sivut/default.aspx

Näytä enemmän
Kuntalehti sisältää ajankohtaisia asioita kuntien toimista ja päätöksenteosta. Kuntalehdessä on myös juttuarkisto.
Sivuston kieli: 
http://www.kuntalehti.fi

Näytä enemmän
Hakemisto johdattelee Ruotsin julkisen sektorin sivuille. Sisältää linkkejä verkkopalveluihin, eri alojen tietoihin ja organisaarioiden yhteystietoja. Suurin osa sivuista on ruotsiksi, opastus ja perustiedot Ruotsin julkisen sektorin toiminnasta on muillakin kielillä, myös suomeksi.
http://www.sverigedirekt.se

Näytä enemmän
Helsingin kaupunginarkisto on digitoinut kunnallishallinnon painettuja asiakirjakokoelmia, joiden avulla voi tutustua Helsingin kaupungin päätöksenteon historiaan. Sivuilta löytyy kunnalliskertomuksia, kaupunginvaltuuston painettuja asiakirjoja sekä Helsingin esikaupunkiliitos -selvitys.
Sivuston kieli: 
http://www.hel.fi/static/tieke/digitoidut_asiakirjat/

Näytä enemmän
Nuorille suunnattu Virtuaalikunta.net tarjoaa tietoa kuntien toiminnasta ja tiedon omaksumista tukevia pelisovelluksia.
Sivuston kieli: 
http://www.virtuaalikunta.net/fi/Sivut/default.aspx

Näytä enemmän
Suomen kuntien ja kaupunkien yhteystiedot aakkosellisessa listassa.
Sivuston kieli: 
http://www.kunnat.net/fi/Yhteystiedot/kunta-alan-yhteystiedot/kunnat/Sivut/default.aspx

Näytä enemmän
Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voi tehdä palvelussa mukana oleville kunnille kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.
Sivuston kieli: 
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi

Näytä enemmän
I webbtjänsten Invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som är med i tjänsten samt stödja och följa upp initiativ som lagts fram av andra.
Sivuston kieli: 
https://www.kuntalaisaloite.fi/sv

Näytä enemmän
Palvelussa voi selata Helsingin kaupungin hallinnossa vireille tulleita asioita ja niiden käsittelyä eri toimielimissä. Aineistoja voi selata aiheiden, alueiden ja asiasanojen mukaan tai katsoa tietyn toimielimen kokouksissa käsiteltyjä asialistoja.
Sivuston kieli: 
http://dev.hel.fi/paatokset/

Näytä enemmän
Palveluun on koottu tietoa kuntauudistuksesta ja kuntarakennemuutosten valmistelusta.
Sivuston kieli: 
https://www.kuntarakenne.fi/kao-wiki/fi

Näytä enemmän

Sivut