64 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Oppaaseen on koottu tietoja ja vinkkejä sosiaalisesta mediasta ja sen käytöstä opettamisessa ja oppimisessa. oppimisympäristönhankkeitten vetäjille. Esiteltäväksi on valikoitu opetus-, ohjaus- ja oppimiskäyttöön soveltuvia sosiaalisen median verkkopalveluita ja ohjelmia, esimerkiksi blogit, wikit ja verkostoitumispalvelut. Verkkoviestinnän taidoille on varattu oma lukunsa.
http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/mika_ihmeen_sosiaalinen_media

Näytä enemmän
Kielitoimiston sivulla on asiaa e-oppimisesta, aiheina mm. verkkokirjoittaminen, oppimisympäristö, oppimiskäsitykset ja medialukutaito. Sana viikonvaihteeksi tarjoaa verkko-oppimisen termejä ja niihin liittyvää kielenhuoltoa kerran viikossa.
http://www.yksityinenkielitoimisto.net

Näytä enemmän
Kielitaituri on tiedotus- ja ideointifoorumi kielten oppimisesta ja kehittämisestä kiinnostuneille. Kielitaituri on Opetushallituksen rahoittama hanke, jonka tavoitteena on edistää uusien oppimisympäristöjen käyttöä kielten opetuksessa ja oppimisessa.
http://kielitaituri.ilooppia.fi/

Näytä enemmän
Mitä verkko-opetus on, tietoverkot opiskelun apuna, verkko-opetuksen työtapoja, verkon mahdollisuudet, verkkopedagogiikka, sisällöntuotanto, verkossa oppiminen ja tutorointi. Sivusto sisältyy Liedon verkkokouluun.
http://www.edu.lieto.fi/edulieto/eoppi/index.htm

Näytä enemmän
Sivuilta saa tietoa tietokoneavusteisista ohjelmista, koulutuksesta, kuntoutuksesta ja apuvälineistä.Mukana on kaavake, jolla voi tilata ilmaisia materiaali- ja koulutusluetteloita.
Sivuston kieli: 
http://www.compaid.fi

Näytä enemmän
Institute of Learning Technologies, Columbian ylipisto
http://www.ilt.columbia.edu

Näytä enemmän
Sisältää kaikkea mahdollista koulujen kehittämishankkeisiin liittyvää aineistoa - poimi idea!
http://www.nea.org

Näytä enemmän
Verkko-opetuksen kehittämiseksi tuotettu sivusto sisältää monipuolista aineistoa organisaatioiden ja yksittäisten henkilöiden työn tueksi. Sivuilla on artikkeleja, laadunhallinnan malleja ja käsitteistöä, laatuverkostojen esittelyjä sekä verkko-opetuksen laatukäsikirja. Lisäksi löytyvät Vopla-hankkeen julkaisut ja esitysmateriaalit sekä tietoa hankkeen piloteista.
http://www.vopla.fi

Näytä enemmän
Someopistosta löytyy tietoa sosiaalisen median työkaluista ja toimintatavoista sekä sosiaalisen median käytöstä opetuksessa. Sivustoa voi muokata ja käyttää vapaasti omassa opetustyössä.
http://someopisto.wikispaces.com/

Näytä enemmän
Verkko-opettaja Anne Rongas bloggaa sosiaalisen median käytöstä opetuksessa.
Sivuston kieli: 
http://www.opeblogi.blogspot.com

Näytä enemmän
LukiMat on lapsille, vanhemmille ja opettajille suunnattu verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa lukutaidosta, lukivaikeuksista ja matemaattisista oppimisvaikeuksista. Tietopalvelu-osio sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa matemaattisten taitojen kehityksestä. Palvelusta löytyy vinkkejä ja pelejä opetuksen tueksi sekä sanasto.
Sivuston kieli: 
http://www.lukimat.fi

Näytä enemmän
Ekapeli on tietokoneella verkossa pelattava oppimispeli, joka harjoittaa lukutaidon perusteita. Peli on tehty 6–7-vuotiaille eli esikouluikäisille ja ensimmäisellä luokalla oleville lapsille. Se sopii myös vanhemmille oppilaille, jos lukeminen tuottaa hankaluuksia. Ekapelin saa käyttöön ilmoittautumalla. Sivulla on tietoa pelistä, ohjeita, kuvia sekä demo, jolla pelin toimintaa voi kokeilla kirjautumatta.
Sivuston kieli: 
http://www.lukimat.fi/lukeminen/materiaalit/ekapeli

Näytä enemmän
Verkko-oppimisen klusterissa ovat mukana Tampereen yliopisto, teknillinen korkeakoulu, ammattikorkeakoulut, kaupungin koululaitos ja elinkeinokeskus. Klusteri kokoaa yhteen Tampereen alueen e-oppimisen toimijat ja tutkimuksen. Se on foorumi tutkijoille, opettajille ja verkko-opetuksen asiantuntijoille.
Sivuston kieli: 
http://www.eoppiminen.uta.fi

Näytä enemmän
Vinkkiverkko kokoaa yhteen opettajia, opiskelijoita ja muita uusista opiskeluympäristöistä kiinnostuneita. Palvelu tarjoaa valtakunnallisen foorumin, jossa voi kohdata kollegoita aine- ja teemaryhmissä ja kehittää yhdessä oppimisratkaisuja.
Sivuston kieli: 
http://vinkkiverkko.ning.com

Näytä enemmän
Oppaassa esitellään opetuskäyttöön soveltuvia sosiaalisen median verkkopalveluita ja ohjelmia. Oppaassa käsitellään myös tekijänoikeuksia, tietoturvaa ja lähdekriittisyyttä.
Sivuston kieli: 
http://www.edu.fi/tvt_opetuksessa/mika_ihmeen_sosiaalinen_media

Näytä enemmän
Lukimat är en nätbaserad inlärnings- och utvärderingsplattform som erbjuder information och metoder som stöder läs- och matematikinlärning för barn i förskolan och årskurserna 1 och 2 i grundskolan. Lukimat riktar sig till både lärare och föräldrar. Tjänsten innehåller också verktyg och handböcker för bedömning av lärandet och olika datorspel som tränar bokstäver och läsning och grundfärdigheter i matematik.
http://www.lukimat.fi/lukimat-sv

Näytä enemmän
Suomen eOppimiskeskus pyrkii edistämään verkko-opetuksen ja digitaalisten toteutusten käyttöä oppilaitoksissa, yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Sivuilla on tietoa keskuksen palveluista ja hankkeista. Tietopalvelut-linkistä löytyy verkko-oppimista käsitteleviä julkaisuja, kuten artikkeleita, opinnäytetöitä ja selvityksiä.
Sivuston kieli: 
http://www.eoppimiskeskus.fi

Näytä enemmän
Sometu on avoin verkosto kaikille sosiaalisesta mediasta ja oppimisesta kiinnostuneille. Sivuilta löytyy keskustelupalsta, ryhmiä, videoita, blogeja ja tapahtumatietoja.
Sivuston kieli: 
http://sometu.ning.com

Näytä enemmän
KENGURU on opetushallituksen tuottama tieto- ja viestintätekniikan oppimateriaali opettajille. Se koostuu neljästä osiosta: tieto- ja viestintätekniikan käyttötaidot, mediataidot, tiedonhankintataidot sekä oppimisprosessin suunnittelu ja toimintamalleja.
Sivuston kieli: 
http://www.edu.fi/kenguru

Näytä enemmän
Jamie McKenzien verkkolehti on ilmestynyt jo vuodesta 1991 ja ilmestyy kuukausittain vieläkin. Sivusto keskittyy tutkimaan eri näkökulmista tietotekniikan käyttöä opetuksessa. Mukana sekä käytännönläheistä neuvontaa, että filosofista pohdiskelua. Säännöllisiä artikkelisarjoja mm. arvionnista, muutoksesta, eri oppiaineista, informaatiolukutaidosta, kirjastoista, tiedonhakutaidoista ja tietotekniikan käyttöönoton suunnittelusta. Toimiva vapaasanahaku artikkeleista.
Sivuston kieli: 
http://www.fno.org

Näytä enemmän
Turun kauppakorkeakoulun Pk-instituutin laatimalla sivustolla on etäopiskelukursseja moduleina: Yrittäjyys yksilötasolla, Liiketoiminta, Yrityksen dynamiikka, Tuotanto ja markkinointi, Yrittäjyys yhteiskunnassa
Sivuston kieli: 
http://www2.edu.fi/etalukio/yrittajyysvayla

Näytä enemmän
Sisältää Isossa-Britanniassa toimivan avoimen yliopiston oppimateriaalia seuraavista aiheista: humanistiset tieteet ja historia, liiketalous, kasvatus, terveys, tietotekniikka, laki, matematiikka ja tilastot, luonnontieteet, yhteiskunta, opiskelutaidot ja teknologia. Materiaali on kaikkien käytettävissä. Ilmainen rekisteröinti antaa mahdollisuuden muun muassa osallistua keskusteluihin. Myös Suomessa asuva voi suorittaa suurimman osan kursseista.
Sivuston kieli: 
http://openlearn.open.ac.uk

Näytä enemmän
Ompelun perusasioita on Edu.fi:n oppimateriaalina julkaistu ompeluopas.
Sivuston kieli: 
http://www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/ompelun_perusasioita

Näytä enemmän
Kerhokeskus toimittaa nuorten ja koulujen käyttöön verkko-oppimateriaaleja sekä muutakin materiaalia. Kerhokeskus kehittää kerho- ja harrastustoiminnan edellytyksiä tuottamalla tukea, palveluja, materiaaleja, uusia työmuotoja sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Sivustossa löytyy materiaalia näistä asioista.
http://www.opinkirjo.fi/

Näytä enemmän
Turvallisuustiedon sivusto, jossa on kaksi aihepiiriä. Yksilön ja yhteiskunnan turvallisuus-osiossa käsitellään mm. kodin ja vapaa-ajan turvallisuuta sekä liikenneturvallisuutta. Turvallinen kouluympäristö-osiossa keskitytään oppilaan ja koulun turvallisuuteen sekä terveyden ja turvallisuuden edistämiseen koulussa.
Sivuston kieli: 
http://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/aihekokonaisuudet/turvallisuus_ja_liikenne/turvanetti

Näytä enemmän
Opi blogilla esittelee blogin käyttöä opetuksessa. Blogissa on ajankohtaisasioita, artikkeleita sekä muuta tietoa blogiopetuksesta ja -pedagogiikasta. Lisäksi blogissa luetellaan suuri määrä blogeja, jotka liittyvät opetukseen.
Sivuston kieli: 
http://opiblogilla.blogspot.com

Näytä enemmän
Artikkelipankki tarjoaa aikakauslehtitekstejä opetuskäyttöön oppiaineiden sisältöjä täydentämään. Artikkelit on ryhmitelty uusimpien opetussuunnitelmien mukaisina aihekokonaisuuksina. Osaan liittyy opettajien laatimia tehtäviä.
http://www.aikakauslehdet.fi/Etusivu/Mediakasvatus/Oppimateriaalit/Artikkelipankki/

Näytä enemmän
Nuoren Voiman Liiton kirjoittajakoulu tarjoaa maksutonta opetusta 9-17 -vuotiaille. Opetus tapahtuu kokonaan verkossa. Ohjaajina toimivat kirjailijat ja sanataideopettajat. Sivuilta löytyy tietoa kursseista ja kurssien satoa.
http://www.sulkasato.fi

Näytä enemmän
Sivuilta löytyy opettajien opetuksessa käyttämiä linkkejä eri oppiaineista. Linkit on jaettu myös kouluasteittain (ala-aste, ylä-aste, lukio).
http://www.tkukoulu.fi/vlinkit/db

Näytä enemmän
Voie expresse on ranskan kielen opetuskokonaisuus verkossa. Siinä toimii useita opettajia ja se sisältää oppimateriaaleja, joita voi käyttää verkon välityksellä.
http://www.expresse.fi

Näytä enemmän

Sivut