25 osumaa haulle. Näytetään 1 - 25 tulosta.
Ruotsalaisten kirjastonhoitajien tietopalvelu vastaa kysymyksiin monilla kielillä.
Sivuston kieli: 
http://bibblansvarar.se/

Näytä enemmän
Cambridge Scientific Abstracts (CSA) Illumina sisältää tietokantoja, lyhennelmiä, viitteitä ja tietoja tieteellisistä julkaisuista. Aloja ovat taiteet ja humanistiset tieteet, luonnontieteet, yhteiskuntatieteet ja teknologia.
Sivuston kieli: 
http://www.csa.com

Näytä enemmän
Alunperin proseminaariesitelmäksi Tampereen informaatiotutkimuksen laitokselle 1999 tehty tutkimus Kysy kirjastonhoitajalta -etätietopalvelusta. Tekijä tarkastelee etätietopalvelun asiakkaita, heidän odotuksiaan ja on tehnyt kyselytutkimuksen siitä, miten tyytyväisiä he ovat saamaansa palveluun.
http://pandora.lib.hel.fi/julkaisut/etaista

Näytä enemmän
Hope Tillman pitkässä artikkelissa käytetään apuna maalaisjärkeä arvioitaessa sitä miten voidaan arvoida internettiä tiedonlähteenä. Vertailukohtina ja työvälineinä mm. perinteiset tiedonlähteet, arvoinnin yleiset kriteerit, verkosta löytyvät arvoinnin apuvälineet ja laatua ilmaisevat tärkeimmät indikaattorit.
Sivuston kieli: 
http://www.hopetillman.com/findqual.html

Näytä enemmän
Ruotsalaisten kirjastojen tietopalvelu: kysy, vastaus sähköpostiin kolmen päivän kuluesssa. Aiemmat kysymykset ja vastaukset on arkistoitu tietokantaan, josta voit hakea hakusanalla.
Sivuston kieli: 
http://www.fragabiblioteket.nu

Näytä enemmän
Virtuaaliopistohankkeen, informaatiolukutaidon opintosuunnitelma, verkkosivut. Sivuilla hankkeen taustaa, hankeorganisaatio, ajankohtaistiedotteita ja linkkejä informaatiolukutaidon oppimateriaaleihin.
Sivuston kieli: 
http://www.helsinki.fi/infolukutaito

Näytä enemmän
Vantaan kaupunginkirjaston kokoama paketti informaatiolukutaidosta ja sen kehittämisestä. Kokonaisuuden tavoitteena on antaa lukioikäiselle käsitys tiedonhausta sekä löytyneen tiedon arvioinnista.
Sivuston kieli: 
http://informaatiolukutaito.libvantaa.fi/etusivu.htm

Näytä enemmän
Kaunokki-ontologia on kaunokirjallisuuden asiasanaston, Kaunokin, ontologisointi.
Sivuston kieli: 
http://www.yso.fi/onki/kauno

Näytä enemmän
Tiedonhaun ja tiedonlähteiden verkkokurssi. Tiedonhaun välineistä käydään läpi hakuteoksia, bibliografioita, tietokantoja, artikkelitietokantoja. Tiedonhaku Internetistä. Virallis-, laki- ja tilastotiedon lähteet. Tiedonlähteiden arviointi.
Sivuston kieli: 
http://www.abo.fi/fak/esf/bii/infokurs/frames.htm

Näytä enemmän
Suomen kirjastojen yhteinen verkkotietopalvelu. Vastaus kysymykseen luvataan kolmen työpäivän kuluessa. Palvelu on kolmikielinen ja se sisältää arkiston, jossa on vastauksia palvelun perustamisesta, vuodesta 1999 lähtien.
Sivuston kieli: 
http://www.kirjastot.fi/tietopalvelu

Näytä enemmän
Piritta Nummisen pro gradu-tutkielmassa tutkitaan Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun kysymystyyppejä vuosina 1999 (palvelun aloitusvuosi) ja 2006. Tekijä analysoi kysymyksiä, kysymystyyppien painotusten muuttumista ja mahdollisia syitä ilmiöihin.
Sivuston kieli: 
http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu02320.pdf

Näytä enemmän
Seitsemän suomalaisen museon yhteinen verkkotietopalvelu, jossa museot vastaavat erikoisalaansa liittyviin kysymyksiin.
Sivuston kieli: 
http://www.kysymuseolta.fi/

Näytä enemmän
Lapin maakuntakirjaston Lappi-osaston ylläpitämä pohjoinen erikoiskokoelma, joka sisältää tietoa Lapista, Pohjoiskalotilta ja Barentsin alueelta.
Sivuston kieli: 
http://www.rovaniemi.fi/suomeksi/Palveluhakemisto/Kirjasto/Lappi_ja_saamelaiset.iw3

Näytä enemmän
Lapponica-tietopankki sisältää Lappia, Pohjoiskalottia ja Barentsin aluetta koskevaa ja tällä alueella tuotettua tietoa. Lapponica-verkkotietopalvelu vastaa näitä alueita koskeviin kysymyksiin. Tiedontuottajina ja verkkotietopalvelun asiantuntijoina on Lapin läänin museoita, kirjastoja ja tutkimuslaitoksia
Sivuston kieli: 
http://www.lapponica.net

Näytä enemmän
Musiikkikirjastot-sivustolla voi esittää musiikkiaiheisia kysymyksiä. Vastaajina toimivat suomalaisten musiikkikirjastojen ammattilaiset. Palvelun kautta löytyy myös tiedonhaun apuvälineitä, verkkopalveluita, blogeja ja uutisia.
Sivuston kieli: 
http://www.musiikkikirjastot.fi/

Näytä enemmän

Näytä enemmän
\Ontologiapohjainen kysymys-vastaus -palvelu\ esittelee semanttisen webin ja ontologioiden soveltamisen mahdollisuutta kysy-vastaus -palveluihin. Diplomityön yhteydessä on kehitetty ontologiapohjainen sovellus, Opas, jo olemassa olevaan Kirjastot.fi:n Kysy kirjastonhoitajalta -palveluun. Työ kuvaa sen toimintaa ja soveltuvuutta käytäntöön.
Sivuston kieli: 
https://www.seco.tkk.fi/publications/2008/vehvilainen-et-al-opas-2008.pdf.

Näytä enemmän
Opas tarjoaa työkaluja informaatiolukutaidon opetuksen tueksi. Kohderyhmänä ovat ammattikorkeakoulut ja niiden kirjastot.
Sivuston kieli: 
http://www.cop.fi/kirjastosivut/julkaisumyynti/julkaisut/opas_informaatioluku.pdf

Näytä enemmän
Lapin maakuntakirjaston Lappi-osastolla toimivan Suomen saamelaisen erikoiskirjaston sivulla on kuvaus kokoelmista sekä tietoa saamelaisista sekä saamenkielistä verkkomateriaalia.
Sivuston kieli: 
http://www.rovaniemi.fi/suomeksi/Palveluhakemisto/Kirjasto/Lappi_ja_saamelaiset/Saamelainen_erikoisk...

Näytä enemmän
Tampereen yliopiston kirjaston Kysy kirjastonhoitajalta -etätietopalveluun voi kaavakkeen avulla lähettää tietopalvelukysymyksiä. Palvelua voivat käyttää kaikki kirjaston asiakkaat ja kysymyksiin pyritään vastaamaan parin vuorokauden kuluessa. Osa palveluista on maksullisia. Etätietopalvelussa on myös arkisto.
http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/kirjastonhoitaja/index.php

Näytä enemmän
Tiedonhakijan opas tarjoaa apua tiedonhakuun ja neuvoo, miten etsimäsi tieto löytyy kirjastosta. Oppaassa kerrotaan esimerkiksi kirjastoluokituksesta ja aineiston sisällönkuvailussa käytettävistä asiasanoista.
http://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/tiedonhakijan-opas

Näytä enemmän
Verkko-Kaunokki on kaunokirjallisuuden asiasanasto. Asiasanoja voi etsiä hakusana-kentässä, selaamalla asiasanoja, selaamalla ryhmän mukaan (genre, teema, henkilö, paikka, aika tai muut). Hakusanan voi myös rajata kohdistumaan ryhmiin.
Sivuston kieli: 
http://kaunokki.kirjastot.fi

Näytä enemmän
Verkko-YKL on yleisissä kirjastoissa käytössä olevan Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmän verkkoversio. Se sisältää YKL:n taulukot ja hakemiston myös musiikin osalta.
Sivuston kieli: 
http://ykl.kirjastot.fi

Näytä enemmän
VESA -verkkosanasto sisältää suomenkieliset YSA:n (Yleinen suomalainen asiasanasto) ja MUSA:n (Musiikin asiasanasto) sekä ruotsinkieliset vastaavat sanastot Allärs ja Cilla.
Sivuston kieli: 
http://vesa.lib.helsinki.fi

Näytä enemmän
Veturi-verkkotutoriaali ohjaa tiedonhankinnassa. Se opastaa analysoimaan tiedontarvetta, tunnistamaan ja arvioimaan tiedonlähteitä sekä paikantamaan niitä.
Sivuston kieli: 
http://www3.jkl.fi/kirjasto/veturi/etusivu.htm

Näytä enemmän