62 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Sisältää runsaasti tietoa päänsärystä, mm. lasten päänsärystä sekä laajan osion Women and migraine.
http://www.achenet.org

Näytä enemmän
Suomen ADHD-liiton kotisivuilta löytyy tietoa siitä, mikä ADHD- eli vähäinen aivotoiminnan häiriö on, samoin tiedot jäsenyhdistyksistä ja toimintapiireistä. Sivulta löytyy linkkejä opetus- ja kuntoutusprojekteista, sopeutumisvalmennuksesta, eri-ikäisten kurssi- ja lomatoiminnasta sekä tapahtumakalenteri. Sivulla on myös useiden ulkomaisten vastaavien yhdistysten linkkitiedot.
Sivuston kieli: 
http://www.adhd-liitto.fi

Näytä enemmän
Aivohalvaus- ja dysfasialiiton sivuilta löytyy tietoa aivohalvauksesta ja dysfasiasta sekä terapiamuodoista. Liiton palvelut: tuetut lomat, koulutukset ja tapahtumat, kommunikaatiokeskus ja nuortentalo esitellään.
Sivuston kieli: 
http://www.stroke.fi

Näytä enemmän
Aivovammaliitto on on aivovammayhdistysten keskusjärjestö ja aivovamman saaneiden ja heidän läheistensä tuki- ja edunvalvontajärjestö. Sivuilla on tietoa liiton toiminnasta, kursseista, lomista, päivätoiminnasta, vertaistuesta ja julkaisuista. Sivuille on koottu myös tietopaketti aivovammoista. Se sisältää mm. sosiaaliturvaoppaan.
Sivuston kieli: 
http://www.aivovammaliitto.fi

Näytä enemmän
Sivusto tarjoaa tietoa ja tukea tapaturmaisesti aivovammautuneille, aivoverenkiertohäiriön sairastaneille ja aivokasvaimeen sairastuneille sekä heidän läheisilleen.
Sivuston kieli: 
http://www.aivovaurio.fi/

Näytä enemmän
Yli 200 web-sivua sisältää runsaasti tietoa taudista alkaen oireista. Sivusto on suunnattu lähinnä terveysalan ammattilaisille.
http://www.alz.org

Näytä enemmän
\Aspergerin oireyhtymä on eräs autismin muoto. Se on keskushermoston neurobiologinen kehityshäiriö, jonka vaikutukset näkyvät henkilön käyttäytymisessä. Henkilöillä on vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa ja kehon hallinnassa. Lisäksi heillä on toistuvaa ja rutiininomaista käyttäytymistä ja erikoisia mielenkiinnon kohteita.\ Mitä Aspergerin syndrooma on, mitä se ei ole? Lisäksi AS-lyhyesti, kuntoutus, koulunkäynti, kirjoituksia, keskustelualue sekä Riikka Koiviston ja Kirsi Laineen proseminaaritutkielma aiheesta Asperger -lapsi päiväkodissa.
Sivuston kieli: 
http://javu.kapsi.fi/aspergerinfo

Näytä enemmän
Autismi- ja Aspergerin syndrooma -yhdistyksen kotivulta löytyvät Suomen autismiyhdistysten yhteystiedot, tietoa autismista ja sen hoidosta, liiton viimeinen jäsenkirje, liiton lainattavien kirjojen kirjaluettelo sekä lisäksi linkkikokoelma aiheesta.
Sivuston kieli: 
http://www.autismiliitto.fi

Näytä enemmän
Tietoa aivojen toiminnasta ja aivotutkimuksesta. Mukana myös mm. kuvagalleria, optisia harhoja ja aivojumppaa sekä jatkolinkkejä.
http://www.brainconnection.com

Näytä enemmän
CFS-sivustossa kuvaillaan sairautta, kroonista väsymystä, ja kerrotaan sen hoitomuodoista.
Sivuston kieli: 
http://cfs.gehennom.org

Näytä enemmän
Yhdysvaltalaisen järjestön sivulta löytyy tietoa ADHD:n syistä, oireista ja hoidoista.
Sivuston kieli: 
http://www.chadd.org

Näytä enemmän
Kun potilas valittaa laaja-alaisia lihassärkyjä, diagnoosi on useassa tapauksessa fibromyalgia, josta lääkärit usein käyttävät vähättelevää nimitystä joka-paikan-sairas. Sivulla on asiallista tietoa fibromyalgiasta sekä kroonisesta väsymysoireyhtymästä: määritelmä, taudin syyt, diagnoosi, hoito, myös vaihtoehtohoidot, verkkotiedonlähteet, uutisia ja tutkimustuloksia.
http://chronicfatigue.about.com

Näytä enemmän
Dysfasialasten Tuki ry:n tuottamat sivut on tarkoitettu dysfaattisten lasten ja nuorten perheiden yhteiseksi foorumiksi, jossa voi mm. osallistua keskusteluun ja saada tukea ja neuvoja.
Sivuston kieli: 
http://www.kaapeli.fi/dysfasia

Näytä enemmän
Tietoa dysleksiasta sekä oppimisvaikeuksien tutkimuksesta Suomessa. (Niilo Mäki Instituutti)
Sivuston kieli: 
http://aselin03.nmi.jyu.fi/dysleksiakeskus/

Näytä enemmän
Säätiön sivuilla on informaatiota sekä potilaille että lääkäreille, mm. dystonian määrittely, sen eri muodot ja syyt sekä hoitovaihtoehdot.
http://www.dystonia-foundation.org

Näytä enemmän
Epilepsialiiton kotisivu sisältää tietoa epilepsiasta, epilepsian ensiavusta ja kuntoutuksesta sekä liiton toiminnasta.
Sivuston kieli: 
http://www.epilepsia.fi

Näytä enemmän
Tietoa sikiön alkoholioireyhtymästä, mm. siitä kärsivien lasten tyypilliset ominaisuudet
http://www.cdc.gov/ncbddd/fas

Näytä enemmän
Laaja ja kattava fibromyalgiaa käsittelevä sivusto.
Sivuston kieli: 
http://www.fmnetnews.com

Näytä enemmän
Mm. oireet, riskitekijät, kokemuksia, joitakin selviämisvinkkejä sairastuneen läheisille ja ideoita yhteiseksi tekemiseksi
http://www.pbs.org/theforgetting

Näytä enemmän
Yhdysvaltalaisen Autismin tutkimuskeskuksen sivuilla on paljon tietoa autismista, sen alaisista oireyhtymistä ja myös muista kehityshäiriöistä. Omina osioinaan käydään läpi autismin aiheuttamia oireita, hoitokeinoja ja menetelmiä ja erilaisia harjoitteita. Samoin sivustolla on haastatteluita, autististen henkilöiden kehityskertomuksia ja kokemuksia. Lisäapuna linkkilista muihin autismia käsitteleviin sivustoihin.
Sivuston kieli: 
http://www.autism.org/

Näytä enemmän
Harvinaisia neurologisia sairauksia (Harnes) ovat mm. ataksia, Fabryn tauti, polyradikuliitti, spastiset parapareesit ja syringomyelia. Suomen MS-liiton alaisena toimivan Harnes-verkoston sivuilla on tietoa näistä sairauksista sekä runsaasti aiheeseen liittyviä linkkejä. Tapahtumakalenteri.
Sivuston kieli: 
http://harnesverkosto.org

Näytä enemmän
Julkaisu on tehty vastaamaan tämän päivän käsityksiä muistisairaan ihmisen hyvästä hoidosta. Lähtökohtana on ollut muistisairautta sairastavien ja heidän läheistensä kuuleminen omannäköisen elämän ja hyvän hoidon järjestämiseksi.
Sivuston kieli: 
http://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/luettavaa-ja-tekemista/hyvan-hoidon-kriteeristo/

Näytä enemmän
Miten musiikki vaikuttaa aivoihin? Entä pelaaminen? Mitä kohdussa oppii? Muun muassa näihin kysymyksiin tarjoaa vastauksen Ylen ja Helsingin yliopiston yhteistyössä tekemä sivusto, joka on tarkoitettu kaikille aivoista ja oppimisesta kiinnostuneille.
Sivuston kieli: 
http://yle.fi/teos/ihmeellisetaivot/

Näytä enemmän
Tietoa ihmisaivojen anatomiasta ja fysiologiasta. Sivuilla perehdytään aivojen rakenteeseen ja toimintaan myös solutasolla, käsitellään aivotoiminnan biokemiallista perustaa ja sähköfysiologisia ilmiöitä sekä tutustutaan aisteihin, motoriseen järjestelmään ja muistiin. Bibliografia.
Sivuston kieli: 
http://www.biomag.hus.fi/braincourse/L1.html

Näytä enemmän
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on 1961 perustettu kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä valtakunnallinen edunvalvontajärjestö. Liiton sivuilta mm. löytyy perustietoa kehitysvammoista ja oireyhtymistä, ajankohtaista palsta, kurssi- ja tapahtumakalenteri, liiton julkaisut, liiton lehti sisältöineen, tietoa aluetoiminnasta ja -yhdistyksistä ja kehitysvammaisten edunvalvonnasta. Lisäksi kulttuuria, taidetta, kirjallisuutta, pikku-uutisia, apuvälineitä ja paljon muuta. Todella paljon tietoa sisältävä, mutta siitä huolimatta selkeän lempeästi toimitettu sivusto.
Sivuston kieli: 
https://www.tukiliitto.fi/

Näytä enemmän
Kehitysvammaliiton kotisivulta löytyy tietoa Kehitysvammaliitosta, kehitysvammaisuudesta, liiton järjestämästä koulutuksesta, heidän tekemästään tutkimustyöstä ja julkaisuista sekä liiton kansainvälisestä toiminnasta. Sivuilta löytyy myös tietoa Kehitysvammaliiton kirjastosta ja mahdollisuus tehdä haku kirjaston kokoelmista. Tiedot on esitetty myös selkokielellä.
Sivuston kieli: 
http://www.kehitysvammaliitto.fi

Näytä enemmän
Lastenneurologian hoitajien sivuilla on tietoa yhdistyksen toiminnasta sekä lasten neurologisen hoitotyön kehittämisestä ja tutkimisesta. Sivulta löytyy Lasten asialla -lehti ja tietopankki, johon on koottu materiaalia lasten hoitotyöstä, yhdistysten ja säätiöiden yhteystietoja, linkkejä kuntoutuksesta, vammaisuudesta, diagnoosiryhmistä, perheiden tukemisesta, koulunkäynnistä, lasten oikeuksista sekä hyvinvoinnista. Linkkejä löytyy myös Lanen jäsenten julkaisuihin, lehtiin, keskustelupalstoihin ja blogeihin.
Sivuston kieli: 
https://lastenneurologianhoitajat.yhdistysavain.fi/

Näytä enemmän
Yhdistys toimii lastenneurologisessa kuntoutuksessa toimivien ammattihenkilöiden järjestönä. Sivulla on tietoa yhdistyksen valtakunnallisesta ja paikallisesta toiminnasta, sen järjestämästä koulutuksesta ja paikallisjärjestöjen yhteystiedot.
Sivuston kieli: 
http://www.laneku.fi

Näytä enemmän
Lääkeyhtiön sivulla on oireyhtymän yleiskuvaus, artikkeli unen laadusta ja kooste hoitokeinoista.
Sivuston kieli: 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00294

Näytä enemmän

Sivut