11 osumaa haulle. Näytetään 1 - 11 tulosta.
Förädling av trä inbegriper bl.a. virke, spånskivor, fanerträ, möbler, träenergi, papper och kartong - här ett omfattande, illustrerat undervisningsmaterial om träindustri, producerat i samarbete med Utbildningsstyrelsen.
Sivuston kieli: 
http://www.smy.fi/smy/Materiaalitdeve.nsf/Images/A5437A8009494F87C2257173002D82C0/$file/Produkteravt...

Näytä enemmän
Opetushallituksen oppimateriaalissa käydään läpi puutuoteprosessit: puu raaka-aineena, puun jalostus, puurakentaminen ja puutuotteet. Välineosaamiseen keskittyvässä osuudessa käsitellään puutuoteteollisuuden teknisiä ja työsuojelullisia kysymyksiä sekä yritystoimintaa.
Sivuston kieli: 
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/puutuoteteollisuus

Näytä enemmän
Oulun maakunta-arkiston verkkonäyttely esittelee tervakauppaan liittyvää aineistoa 1700- ja 1800-luvuilta.
Sivuston kieli: 
http://www.narc.fi/Arkistolaitos/oma/tervaporvarit/etusivu.html

Näytä enemmän
Puualan ja puurakentamisen sivusto, jonka kuluttajasivuilla on neuvoja puutavaran hankkimiseen ja puun käyttöön. Mm. hakemisto puutavaraliikkeistä Suomessa, ammattilaissivulla linkit puurakentamisen RT-kortteihin sekä kuvia ja ohjeita. Hakemiston tuotteita voi hakea tuotteen, yrityksen ja paikkakunnan mukaan.
Sivuston kieli: 
http://www.puuinfo.fi

Näytä enemmän
Sivusto, jossa kerrotaan puusta erilaisten tuotteiden materiaalina. Puulajista yleiskuvaus, tieteelliset ja kaupalliset nimet, levinneisyys, puun käyttökohteet ja -ominaisuudet.
Sivuston kieli: 
http://www.puuproffa.fi/arkisto/puulajit.php

Näytä enemmän
Sivut esittelevät Verlan tehtaan historiaa, arkkitehtuuria, koneita sekä tehdasmuseon sijainnin ja aukioloajat.
Sivuston kieli: 
http://www.verla.fi

Näytä enemmän
Viiden pirkanmaalaisen kunnan (Nokia, Tampere, Mänttä, Valkeakoski, Viljakkala) teollisuushistoriaa esittelevä sivusto. Tekstit kertovat G.A. Serlachius Oy:n, Tampellan, Finlaysonin, Viljakkalan Haverin kaivosten, Nokian kumitehtaan vaiheista sekä muiden merkittävien teollisuuslaitosten vaiheista. Sivujen kuvituksena on käytetty historiallisia valokuvia ja taideteoksia.
http://www.tampere.fi/akseli

Näytä enemmän
Metsäteollisuuden tietopalvelusivuilla kerrotaan mm. järjestön toiminnasta ja roolista suomalaisen metsäteollisuuden edunvalvojana. Sivuilta löytyy tietoa metsäalasta, metsäteollisuusyrityksistä, metsäteollisuuden tuotannosta ja tuotteista, metsäalaan liittyvistä ympäristökysymyksistä ja metsäteollisuuden markkinoista. Lisäksi mm. tilastoja ja työmarkkinatietoa.
Sivuston kieli: 
http://www.metsateollisuus.fi/Sivut/default.aspx

Näytä enemmän
PuuProffa sisältää tietoa puutöistä, puun työstämisestä ja sen käytöstä. Erityisesti aiheeseen perehdytään puusepän työn ja puuarkkitehtuurin näkökulmista. Sivustosta voi etsiä tietoa puun kasvusta, rakenteesta, kaadosta, sahauksesta, mittauksesta, laadusta, varastoinnista ja liimauksessa. Lisäksi kerrotaan luonnonsuojelusta.
Sivuston kieli: 
http://www.puuproffa.fi/

Näytä enemmän
Metsäteollisuus ry:n sivustossa luetellaan Metsäteollisuus ry:n jäsenet, toiminnan painopisteet ja strategia sekä organisaatio.
Sivuston kieli: 
http://www.metsateollisuus.fi

Näytä enemmän
Iskun tarina -yrityshistoriikki kertoo suomalaisten kotien ja julkisten tilojen sisustamisesta ja kalusteista 1920-luvulta 2010-luvulle. Eri vuosikymmeniltä ovat mukana ajan tuotteet"
http://www.iskugdl.com/iskuntarina/

Näytä enemmän