9 osumaa haulle. Näytetään 1 - 9 tulosta.
Oikeusministeriö esite edunvalvontavaltuutuksesta, mitä asiakirjan tulee sisältää, milloin valtuutus tulee voimaan ja miten valtuutettua valvotaan.
Sivuston kieli: 
http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Esitteet/Edunvalvontavaltuutus

Näytä enemmän
Maistraatti antaa tietoja isyyden tunnustamisesta ja sen vaikutuksista.
Sivuston kieli: 
http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/kotikunta_ja_vaestotiedot/Isyyden-tunnustamisen-vahvistaminen/

Näytä enemmän

Näytä enemmän
Etunimien antamista ja sukunimen määräytymistä säädellään Suomessa nimilailla. Kielitoimiston ohjepankissa kerrotaan yleistajuisesti nimilain sisällöstä: millaisen etunimen lapselle voi antaa, miten lapsen sukunimi määräytyy, miten nimeään voi muuttaa?
Sivuston kieli: 
http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/280

Näytä enemmän
Otteita sukunimilaista ja käytännön ohjeita sukunimeä muutettaessa. Valikoimaluettelo vapaista sukunimistä.
Sivuston kieli: 
http://www.suomalaisuudenliitto.fi/?page_id=314

Näytä enemmän
Oikeusministeriön ylläpitämällä sivustolla tietoa avioliittolaista sekä avioliiton solmimista ja purkamista sekä avioliiton oikeudellisia vaikutuksia koskevista säännöksistä.
Sivuston kieli: 
http://www.oikeus.fi/fi/index/esitteet/avioliittolaki.html

Näytä enemmän
Eduskunnan kirjaston tietopaketissa käsitellään valtiopäivätoimia, jotka liittyvät avioliittoa ja parisuhdetta koskevaan lainsäädäntöön.
Sivuston kieli: 
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/parisuhdelaista-...

Näytä enemmän
Oikeusministeriön ylläpitämillä sivuilla selostetaan lyhyesti parisuhteen rekisteröintiä ja purkamista sekä rekisteröidyn parisuhteen oikeudellisia vaikutuksia.
Sivuston kieli: 
http://www.om.fi/13235.htm#pr

Näytä enemmän
Väestörekisterikeskuksen sivuilta löytyy organisaation itsensä ja väestötietojärjestelmän esittely, osoitepalvelu, muuttoilmoituslomakkeet ja ohjeet muuttoilmoituksen tekemisestä sekä ohjeet tietojen luovutuksen estämiseksi. Sähköinen henkilökortti ja sen mahdollistamat palvelut on esitelty, samoin maistraatit ja niiden palvelut. Esittelyt on myös väestörekisterikeskuksen tieto-ja kansalaispalveluista sekä tilastoja.
Sivuston kieli: 
http://www.vaestorekisterikeskus.fi

Näytä enemmän