47 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Suppea asiasanoitusopas, joka on tarkoitettu erityisesti Viikin tiedekirjaston käyttöön, mutta josta löytyy myös yleistietoa asiasanoituksesta. Opas sisältää yleisohjeita, termien määrittelyn, asiasanoitusohjeita sekä linkkejä asiasanoitusapuvälineisiin.
Sivuston kieli: 
http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/koulutus/tiedostajulk/asiasanoitusopas

Näytä enemmän
Cambridge scientific abstracts -tietokannan ohessa julkaistu sosiologian asiasanasto.
Sivuston kieli: 
http://www.csa.com/factsheets/supplements/sociothes.php

Näytä enemmän
Deweyn kotisivulta löytyvät perustiedot Deweyn kymmenluokitusjärjestelmästä, sieltä voi tilata web-pohjaisen Deweyn luokitusjärjestelmän ja lukea järjestelmän päivitystiedotteita. Sivustoon on koottu linkit internetissä saatavilla oleviin kirjastojen DDC-luetteloihin sekä Deweyn mukaan luokitettuihin www-kokoelmiin. Tutkimusosioista löytyy tietoa aiheeseen liittyvistä tutkimusprojekteista sekä esitelmiä ja tutkimustuloksia. Sivuihin sisältyy myös luokituksen kehittäjän, Melvil Deweyn, lyhyt elämänkuvaus.
Sivuston kieli: 
http://www.oclc.org/dewey

Näytä enemmän
Kansalliskirjaston digitoimat aineistot kattavat sanomalehtiä, aikakauslehtiä, Turun Akatemian väitöskirjat, suomalaisen klassikkokirjaston, Urho Kekkosen tuotannon, pergamenttikokoelman, suomalais-ugrilaisen kokoelman, teollisuuden hinnastoja, pienpainatteita, musiikkiaineistoa sekä muuta.
Sivuston kieli: 
http://digi.kansalliskirjasto.fi/

Näytä enemmän
Verkkopalvelu kokoaa yhteen yleisten kirjastojen digitoituja aineistoja, kuten paikallis- ja erikoiskokoelmiin kuuluvia teoksia.
Sivuston kieli: 
http://digi.kirjastot.fi/

Näytä enemmän
Doria sisältää korkeakoulujen digitaalisia aineistoja. Doriassa ovat mukana Elektra, Stadian elektroniset opinnäytteet, Kulttuurien tutkimuksen laitoksen tutkimusaineisto, Åbo Akademin väitöskirjat, Lappeenrannan teknillisen yliopiston elektroniset julkaisut ja opinnäytteet. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisurekisteri, Tampereen ammattikorkeakoulun elektroniset opinnäytetyöt, Urho Kekkosen julkaistu tuotanto sekä Raita- ja Helmi-tietokannat.
Sivuston kieli: 
http://www.doria.fi

Näytä enemmän
eKirjasto on sivusto yleisten kirjastojen e-aineistoihin. Osa aineistoista on vapaasti käytettävissä, osan käyttämiseen tarvitaan kirjastokortti ja siihen liitetty tunnus.
Sivuston kieli: 
http://ekirjasto.kirjastot.fi/

Näytä enemmän
EUROVOC on monikielinen tesaurus, joka kattaa kaikki Euroopan yhteisöjen toiminnan kannalta tärkeät aihealueet.
http://europa.eu/eurovoc/sg/sga_doc/eurovoc_dif!SERVEUR/menu!prod!MENU?langue=FI

Näytä enemmän
Finto on palvelu sanastojen, ontologioiden ja luokitusten julkaisua ja käyttöä varten. Palvelun kautta on pääsy lähes 30 eri sanastoon.
Sivuston kieli: 
http://finto.fi/fi/

Näytä enemmän
Tietokannasta voi hakea suomen- ja englanninkielisiä geologiaan liittyviä sanoja. Sanastoa voi myös selata aakkosittain.
Sivuston kieli: 
http://info.gsf.fi/info/asiasanasto.html

Näytä enemmän
Helsingin kaupunginkirjaston luokitusjärjestelmä sisältää taulukot ja hakemiston,.
Sivuston kieli: 
http://hklj.kirjastot.fi/fi-FI

Näytä enemmän
Hoidokki on hoitotieteen asiasanasto. Siihen kuuluvat aakkosellinen hakemisto, aiheenmukainen hakemisto ja näiden lisäksi suomi-englanti-ruotsi -sanastot suomen-, ruotsin- ja englanninkielisissä aakkosjärjestyksissä.
Sivuston kieli: 
http://www.shks.fi/hoidokki_hoitotyon_asiasanasto-

Näytä enemmän
Kansallinen ontologiapalvelin Onki sisältää eri alojen ontologioita, Koko-kokoelmana sekä yksilöontologioina. Yksittäisontologioiden joukossa on paikkaontologioita, alakohtaisia ontologioita (esim. terveystieto) sekä sanastoja.
Sivuston kieli: 
http://www.yso.fi/?l=fi

Näytä enemmän
UDK-luokituskaavio ja sen aakkosellinen hakemisto, joita on käytetty Suomen kansallisbibliografiassa Fennicassa 1970 -luvulta lähtien.
Sivuston kieli: 
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/116032/Luokituskaavio_Kansallisbibliografian_kirja-ainei...

Näytä enemmän
Tutkimuksen empiirisen osan muodostaa Suomen kirjastoissa toteutettu vertailu asiakkaiden ja kirjastoammattilaisten suorittamien romaaneiden sisällönkuvailujen välillä. Sisältää katsauksen kaunokirjallisuuden sisällönkuvailua käsittelevään tutkimukseen sekä mallin kaunokirjallisuuden sisällönkuvailujärjestelmän kehittämiselle.
Sivuston kieli: 
http://herkules.oulu.fi/isbn9514254767

Näytä enemmän
Kaunokki-ontologia on kaunokirjallisuuden asiasanaston, Kaunokin, ontologisointi.
Sivuston kieli: 
http://www.yso.fi/onki/kauno

Näytä enemmän
Lapsia tiedonhallintataihtoihin ja tiedonhakuun opastava sivusto sopii erityisesti peruskoulun 1-6-luokkien käyttöön. Sivuilla tutustutaan robottien Ripen ja Riitan avulla kirjastoon ja opetellaan tiedonhaun aakkoset. Iso 6 -osio on tarkoitettu lähinnä 5-6-luokkalaisten avuksi esitelmien ja projektitöiden tekemissä.
Sivuston kieli: 
http://www.kempele.fi/media/lasten-ja-nuorten-kirjasto/index.html

Näytä enemmän
Kielitieteen asiasanasto on luotu kielitieteellisen materiaalin sisällön kuvailun apuvälineeksi. Asiasanastossa on termit neljällä kielellä: suomeksi, englanniksi, viroksi ja saksaksi.
Sivuston kieli: 
http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/asiasanasto.html

Näytä enemmän
Raportti tarjoaa tietoa yleisten kirjastojen järjestelmien kehityksestä, nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Perinteisten kirjastojärjestelmien lisäksi raportissa käsitellään myös kirjastojen tuottamia verkkopalveluja.
Sivuston kieli: 
http://www.kirjastot.fi/File/7f804838-b565-4407-9f1f-49f596106e66/kirjastojarjestelmat_nyt.pdf

Näytä enemmän
Kirjastoautot-sivuille pyritään keräämään kirjastoautotietoutta mahdollisimman kattavasti.
Sivuston kieli: 
http://www.kirjastot.fi/kirjastoautot

Näytä enemmän
Kula on SKS:n kirjaston laatima ja ylläpitämä kaksikielinen asiasanasto (suomi-englanti), joka sisältää folkloristiikan, kulttuuriantropologian, etnomusikologian, uskontotieteen ja kansatieteen alan keskeiset termit.
Sivuston kieli: 
http://dbgw.finlit.fi/asiasanastot/asiasanahaku.php?asiasanasto=KULA

Näytä enemmän
Kongressinkirjaston auktoriteettitietokannoista voi tarkistaa sekä englannin kielisten asiasanojen oikeat muodot että tekijöiden ja kohteiden erisnimien auktorisoidut muodot.
Sivuston kieli: 
http://authorities.loc.gov

Näytä enemmän
Librarythingissä voi luoda luettelon omista kirjoistaan, lisätä niihin kuvailevia sanoja, arvostelun tai kuvauksen. Palvelussa voi tutustua muiden kirjallisuuden ystävien kokoelmiin, lukea muiden kuvauksia sekä etsiä itselleen sopivaa lukemista hakemalla esimerkiksi muuta kirjallisuuden kokoelmasta, jossa on omia kiinnostuksia lähellä olevaa materiaalia.
Sivuston kieli: 
http://www.librarything.com

Näytä enemmän
MASA on museoalojen asiasanasto. Sen systemaattisesta osasta löytyvät arkeologian ja esihistorian, elinkeinojen historian, esineiden historian, heraldiikan, huonekalujen, ihmisryhmien, kirkollisten esineiden historian, konservoinnin, liikkumisvälineiden historian, kulttuurihistorian, raaka-aineiden historian, merihistorian, museologian, rakennushistorian, taidehistorian, työvälineiden, vaatteiden historian sekä alan yleistermien sanastot.
Sivuston kieli: 
http://www.nba.fi/fi/masaetusivu

Näytä enemmän
Mediakasvatus.kirjastot.fi on kirjastoammattilaisille ja kaikille mediakasvatuksesta kiinnostuneille tarkoitettu sivusto. Se tarjoaa vinkkejä ja neuvoja tiedonhakuun sekä tietoa tekijänoikeuksista, peleistä ja pelaamisesta. Sivuille on koottu mediakasvatuksen asiantuntijoiden yhteystietoja.
http://mediakasvatus.kirjastot.fi/

Näytä enemmän
Merialan kirjastojen yhteistyössä kokoama merialan asiasanasto. Sanastoa voi selata aakkosittain tai aiheittain. Sitä voidaan käyttää myös sanahakuna.
Sivuston kieli: 
http://merisanasto.kyamk.fi

Näytä enemmän
MeSH Browser on asiasanahakemisto, joka sisältää englanninkieliset lääketieteelliset asiasanat (Medical Subject Headings). Sen avulla kuvailusanat ja niiden hierarkkinen rakenne löytyvät helposti. Sisältää paljon hakuvaihtoehtoja.
Sivuston kieli: 
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html

Näytä enemmän
MuseoSuomessa voi etsiä Suomen museoiden kokoelmien esineistöä sekä kuvauksia kokoemista ja esineistä. Haun voi tehdä useammasta eri näkökulmasta näkymähaun, käsitehaun tai semanttisen samoilun avulla.
Sivuston kieli: 
http://www.museosuomi.fi

Näytä enemmän

Sivut