55 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Deweyn kotisivulta löytyvät perustiedot Deweyn kymmenluokitusjärjestelmästä, sieltä voi tilata web-pohjaisen Deweyn luokitusjärjestelmän ja lukea järjestelmän päivitystiedotteita. Sivustoon on koottu linkit internetissä saatavilla oleviin kirjastojen DDC-luetteloihin sekä Deweyn mukaan luokitettuihin www-kokoelmiin. Tutkimusosioista löytyy tietoa aiheeseen liittyvistä tutkimusprojekteista sekä esitelmiä ja tutkimustuloksia. Sivuihin sisältyy myös luokituksen kehittäjän, Melvil Deweyn, lyhyt elämänkuvaus.
Sivuston kieli: 
http://www.oclc.org/dewey

Näytä enemmän
Verkko-YKL on yleisissä kirjastoissa käytössä olevan Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmän verkkoversio. Se sisältää YKL:n taulukot ja hakemiston myös musiikin osalta.
Sivuston kieli: 
http://ykl.kirjastot.fi

Näytä enemmän
Librarythingissä voi luoda luettelon omista kirjoistaan, lisätä niihin kuvailevia sanoja, arvostelun tai kuvauksen. Palvelussa voi tutustua muiden kirjallisuuden ystävien kokoelmiin, lukea muiden kuvauksia sekä etsiä itselleen sopivaa lukemista hakemalla esimerkiksi muuta kirjallisuuden kokoelmasta, jossa on omia kiinnostuksia lähellä olevaa materiaalia.
Sivuston kieli: 
http://www.librarything.com

Näytä enemmän
Kaksi englanninkielistä kirjastokäyttöön opastavaa peliä.
Sivuston kieli: 
http://www.library.cmu.edu/Libraries/etc/index.html

Näytä enemmän
Hoidokki on hoitotieteen asiasanasto. Siihen kuuluvat aakkosellinen hakemisto, aiheenmukainen hakemisto ja näiden lisäksi suomi-englanti-ruotsi -sanastot suomen-, ruotsin- ja englanninkielisissä aakkosjärjestyksissä.
Sivuston kieli: 
http://www.shks.fi/hoidokki_hoitotyon_asiasanasto-

Näytä enemmän
Serum Bokförlag förmedlar via sin portal e-böcker över internet. tjänsterna rkäver medlemskap genom personlig registrering.
Sivuston kieli: 
http://www.serum.se

Näytä enemmän
MuseoSuomessa voi etsiä Suomen museoiden kokoelmien esineistöä sekä kuvauksia kokoemista ja esineistä. Haun voi tehdä useammasta eri näkökulmasta näkymähaun, käsitehaun tai semanttisen samoilun avulla.
Sivuston kieli: 
http://www.museosuomi.fi

Näytä enemmän
Webb-KAB är de allmänna bibliotekens klassifikationssystems webbversion. Den innehåller KAB:s tabeller och register.
Sivuston kieli: 
http://ykl.kirjastot.fi/sv-FI

Näytä enemmän
Tietokannasta voi hakea suomen- ja englanninkielisiä geologiaan liittyviä sanoja. Sanastoa voi myös selata aakkosittain.
Sivuston kieli: 
http://info.gsf.fi/info/asiasanasto.html

Näytä enemmän
Kielitieteen asiasanasto on luotu kielitieteellisen materiaalin sisällön kuvailun apuvälineeksi. Asiasanastossa on termit neljällä kielellä: suomeksi, englanniksi, viroksi ja saksaksi.
Sivuston kieli: 
http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/asiasanasto.html

Näytä enemmän
Webb-Bella är en specialtesaurus för fiktivt material.
Sivuston kieli: 
http://kaunokki.kirjastot.fi/sv-FI

Näytä enemmän
EUROVOC on monikielinen tesaurus, joka kattaa kaikki Euroopan yhteisöjen toiminnan kannalta tärkeät aihealueet.
http://europa.eu/eurovoc/sg/sga_doc/eurovoc_dif!SERVEUR/menu!prod!MENU?langue=FI

Näytä enemmän
Doria sisältää korkeakoulujen digitaalisia aineistoja. Doriassa ovat mukana Elektra, Stadian elektroniset opinnäytteet, Kulttuurien tutkimuksen laitoksen tutkimusaineisto, Åbo Akademin väitöskirjat, Lappeenrannan teknillisen yliopiston elektroniset julkaisut ja opinnäytteet. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisurekisteri, Tampereen ammattikorkeakoulun elektroniset opinnäytetyöt, Urho Kekkosen julkaistu tuotanto sekä Raita- ja Helmi-tietokannat.
Sivuston kieli: 
http://www.doria.fi

Näytä enemmän
Kirjastoautot-sivuille pyritään keräämään kirjastoautotietoutta mahdollisimman kattavasti.
Sivuston kieli: 
http://www.kirjastot.fi/kirjastoautot

Näytä enemmän
Työterveyslaitoksen tietokannoissa käytetyt asiasanat.
Sivuston kieli: 
http://trip2.ttl.fi/multites/mtw.exe

Näytä enemmän
Teologinen asiasanasto sisältää teologisen ja uskontotieteellisen aineiston sisällönkuvailuun tarkoitettuja termejä.
Sivuston kieli: 
http://www.helsinki.fi/teol/kirjasto/palvelut/asiasanat.htm

Näytä enemmän
Kaunokki-ontologia on kaunokirjallisuuden asiasanaston, Kaunokin, ontologisointi.
Sivuston kieli: 
http://www.yso.fi/onki/kauno

Näytä enemmän
UDK-luokituskaavio ja sen aakkosellinen hakemisto, joita on käytetty Suomen kansallisbibliografiassa Fennicassa 1970 -luvulta lähtien.
Sivuston kieli: 
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/116032/Luokituskaavio_Kansallisbibliografian_kirja-ainei...

Näytä enemmän
Suppea asiasanoitusopas, joka on tarkoitettu erityisesti Viikin tiedekirjaston käyttöön, mutta josta löytyy myös yleistietoa asiasanoituksesta. Opas sisältää yleisohjeita, termien määrittelyn, asiasanoitusohjeita sekä linkkejä asiasanoitusapuvälineisiin.
Sivuston kieli: 
http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/koulutus/tiedostajulk/asiasanoitusopas

Näytä enemmän
MeSH Browser on asiasanahakemisto, joka sisältää englanninkieliset lääketieteelliset asiasanat (Medical Subject Headings). Sen avulla kuvailusanat ja niiden hierarkkinen rakenne löytyvät helposti. Sisältää paljon hakuvaihtoehtoja.
Sivuston kieli: 
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html

Näytä enemmän
Raportti tarjoaa tietoa yleisten kirjastojen järjestelmien kehityksestä, nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Perinteisten kirjastojärjestelmien lisäksi raportissa käsitellään myös kirjastojen tuottamia verkkopalveluja.
Sivuston kieli: 
http://www.kirjastot.fi/File/7f804838-b565-4407-9f1f-49f596106e66/kirjastojarjestelmat_nyt.pdf

Näytä enemmän
Svenska ämnesord innehåller ungefär 30 000 ämnesordskombinationer inom alla ämnesområden. Här kan man hitta ämnesord för sökning i olika databaser samt för indexering av olika slags material. SAB-klassen anges parallelt. Databasen innehåller endast ämnesorden och klass, ingen information om böcker, artiklar och elektroniska resurser.
Sivuston kieli: 
http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/

Näytä enemmän
Maantieteellisten nimien hierarkkinen sanasto, joka sisältää lyhyet kuvaukset alueista tai paikoista sekä nimien englanninkieliset, historialliset ja paikalliset kieliasut.
Sivuston kieli: 
http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html

Näytä enemmän
Kansallinen ontologiapalvelin Onki sisältää eri alojen ontologioita, Koko-kokoelmana sekä yksilöontologioina. Yksittäisontologioiden joukossa on paikkaontologioita, alakohtaisia ontologioita (esim. terveystieto) sekä sanastoja.
Sivuston kieli: 
http://www.yso.fi/?l=fi

Näytä enemmän
Asiasanastoon on koottu puolustusvoimien, puolustusministeriön ja rajavartiolaitoksen aineistojen kuvailuun soveltuvia asiasanoja. Pdf-tiedosto.
Sivuston kieli: 
http://www.mpkk.fi/fi/kirjasto/asiasanasto

Näytä enemmän
Yso eli yleinen suomalainen ontologia on Ysa:n pohjalta rakennettu yleisontologia. Käsitteet esitetään aakkosellisessa listassa ja hierarkiassa.
Sivuston kieli: 
http://www.yso.fi/onki/yso

Näytä enemmän
Webb-HSKS är Helsingfors stadsbiblioteks klassifikationssystem. Tjänsten innehåller HSKS:s tabeller och registret.
Sivuston kieli: 
http://hklj.kirjastot.fi/sv-FI

Näytä enemmän
VESA -verkkosanasto sisältää suomenkieliset YSA:n (Yleinen suomalainen asiasanasto) ja MUSA:n (Musiikin asiasanasto) sekä ruotsinkieliset vastaavat sanastot Allärs ja Cilla.
Sivuston kieli: 
http://vesa.lib.helsinki.fi

Näytä enemmän
Allärs (Allmän tesaurus på svenska) är en översättning av YSA (Yleinen suomalainen asiasanasto). Tesauren är tvåspråkig och under den svenska huvudtermen syns den finska motsvarigheten. Åbo Akademis bibliotek ansvarar tillsammans med Helsingfors universitetsbibliotek för Allärs.
Sivuston kieli: 
http://vesa.lib.helsinki.fi/allars

Näytä enemmän
Kula on SKS:n kirjaston laatima ja ylläpitämä kaksikielinen asiasanasto (suomi-englanti), joka sisältää folkloristiikan, kulttuuriantropologian, etnomusikologian, uskontotieteen ja kansatieteen alan keskeiset termit.
Sivuston kieli: 
http://dbgw.finlit.fi/asiasanastot/asiasanahaku.php?asiasanasto=KULA

Näytä enemmän

Sivut