55 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Kaukopalveluselvityksen tarkoitus oli verkkokyselyn ja haastattelujen avulla selvittää kaukopalvelun nykytilaa yleisissä kirjastoissa. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa ohjeita, määritelmiä ja suosituksia, joihin kaikki yleiset kirjastot voisivat sitoutua sekä työvälineitä kaukopalvelun tarjoajien käyttöön. Selvitys tehtiin OKM:n toimeksiantona ja se päivittää käsitykset kaukopalvelutoiminnasta tälle vuosituhannelle. Aiemmasta selvityksestä on jo parikymmentä vuotta aikaa.
Sivuston kieli: 
http://www.kirjastot.fi/File/9923d9f7-b7b0-4b34-9663-ce8c3a8a91d4/Kaukopalveluselvitys-2013.pdf

Näytä enemmän
Kansalliskirjaston digitoimat aineistot kattavat sanomalehtiä, aikakauslehtiä, Turun Akatemian väitöskirjat, suomalaisen klassikkokirjaston, Urho Kekkosen tuotannon, pergamenttikokoelman, suomalais-ugrilaisen kokoelman, teollisuuden hinnastoja, pienpainatteita, musiikkiaineistoa sekä muuta.
Sivuston kieli: 
http://digi.kansalliskirjasto.fi/

Näytä enemmän
Selvitys Suomen yleisten kirjastojen atk-kirjastojärjestelmistä ja niiden mahdollistamista kirjasto- ja tietoverkoista sekä laitteistoresursseista ja kustannuksista.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2000/liitteet/opm_50_saarti1.pdf?lang=fi

Näytä enemmän
Raportti tarjoaa tietoa yleisten kirjastojen järjestelmien kehityksestä, nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Perinteisten kirjastojärjestelmien lisäksi raportissa käsitellään myös kirjastojen tuottamia verkkopalveluja.
Sivuston kieli: 
http://www.kirjastot.fi/File/7f804838-b565-4407-9f1f-49f596106e66/kirjastojarjestelmat_nyt.pdf

Näytä enemmän
Kaksi englanninkielistä kirjastokäyttöön opastavaa peliä.
Sivuston kieli: 
http://www.library.cmu.edu/Libraries/etc/index.html

Näytä enemmän
Lapsia tiedonhallintataihtoihin ja tiedonhakuun opastava sivusto sopii erityisesti peruskoulun 1-6-luokkien käyttöön. Sivuilla tutustutaan robottien Ripen ja Riitan avulla kirjastoon ja opetellaan tiedonhaun aakkoset. Iso 6 -osio on tarkoitettu lähinnä 5-6-luokkalaisten avuksi esitelmien ja projektitöiden tekemissä.
Sivuston kieli: 
http://www.kempele.fi/media/lasten-ja-nuorten-kirjasto/index.html

Näytä enemmän
Elmeri-pupun mukana pääset tiedonhakua harjoittelemaan. Opit, miten kirjaston aineistohakuohjelmasta löytää kirjan sen tekijän mukaan tai kirjan nimen mukaan. Opit myös perusasioita kirjastoluokituksesta eli miten kirja löytyy kirjaston hyllystä.
Sivuston kieli: 
http://iis.kuopio.fi/kirjasto/tiedonhaku/index.htm

Näytä enemmän
Mediakasvatus.kirjastot.fi on kirjastoammattilaisille ja kaikille mediakasvatuksesta kiinnostuneille tarkoitettu sivusto. Se tarjoaa vinkkejä ja neuvoja tiedonhakuun sekä tietoa tekijänoikeuksista, peleistä ja pelaamisesta. Sivuille on koottu mediakasvatuksen asiantuntijoiden yhteystietoja.
http://mediakasvatus.kirjastot.fi/

Näytä enemmän
Kirjastoautot-sivuille pyritään keräämään kirjastoautotietoutta mahdollisimman kattavasti.
Sivuston kieli: 
http://www.kirjastot.fi/kirjastoautot

Näytä enemmän
Yksityisen kirjastoautoharrastajan kokoama tietokanta Suomen kirjastoautoista: yli 600 kirjastoautoa, 550 kuvaa. Autoja vuodesta 1961, nykytilanne ja tulevaakin ennakoiva.
Sivuston kieli: 
http://b10m.mbnet.fi/kirjastoautot/

Näytä enemmän
Librarythingissä voi luoda luettelon omista kirjoistaan, lisätä niihin kuvailevia sanoja, arvostelun tai kuvauksen. Palvelussa voi tutustua muiden kirjallisuuden ystävien kokoelmiin, lukea muiden kuvauksia sekä etsiä itselleen sopivaa lukemista hakemalla esimerkiksi muuta kirjallisuuden kokoelmasta, jossa on omia kiinnostuksia lähellä olevaa materiaalia.
Sivuston kieli: 
http://www.librarything.com

Näytä enemmän
Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka keskittyy yleisten kirjastojen e-aineistoihin. Hankkeen tavoitteena on saada yleisiin kirjastoihin kysyntää vastaava e-aineistokokoelma, löytää toimivia jakeluratkaisuja, sekä lisätä e-aineistojen tuntemusta ja henkilökunnan e-aineisto osaamista. Tämän sivuston kautta hanke pyrkii myös jakamaan e-aineistoihin liittyvää informaatiota kirjastokentälle.
Sivuston kieli: 
http://sahkoisetsisallot.kirjastot.fi/

Näytä enemmän
I eBiblioteket hittar du det e-material som erbjuds av de allmänna biblioteken i Finland. För att få tillgång till en del av materialet behöver du ett bibliotekskort med Pin-kod till det bibliotek som erbjuder materialet, men i eBiblioteket finns också fritt tillgängligt material.
http://ekirjasto.kirjastot.fi/sv

Näytä enemmän
eKirjasto on sivusto yleisten kirjastojen e-aineistoihin. Osa aineistoista on vapaasti käytettävissä, osan käyttämiseen tarvitaan kirjastokortti ja siihen liitetty tunnus.
Sivuston kieli: 
http://ekirjasto.kirjastot.fi/

Näytä enemmän
Täällä voi tutustua Pornaisten ensimmäisen yleisen kirjaston, Porneesin lainakirjaston kokoelmasta digitoituun kirjavalikoimaan sekä 1920 – 1950-luvuilla otettuihin valokuviin.
Sivuston kieli: 
http://www.sanapaltti.fi/

Näytä enemmän
Doria sisältää korkeakoulujen digitaalisia aineistoja. Doriassa ovat mukana Elektra, Stadian elektroniset opinnäytteet, Kulttuurien tutkimuksen laitoksen tutkimusaineisto, Åbo Akademin väitöskirjat, Lappeenrannan teknillisen yliopiston elektroniset julkaisut ja opinnäytteet. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisurekisteri, Tampereen ammattikorkeakoulun elektroniset opinnäytetyöt, Urho Kekkosen julkaistu tuotanto sekä Raita- ja Helmi-tietokannat.
Sivuston kieli: 
http://www.doria.fi

Näytä enemmän
Verkkopalvelu kokoaa yhteen yleisten kirjastojen digitoituja aineistoja, kuten paikallis- ja erikoiskokoelmiin kuuluvia teoksia.
Sivuston kieli: 
http://digi.kirjastot.fi/

Näytä enemmän
Serum Bokförlag förmedlar via sin portal e-böcker över internet. tjänsterna rkäver medlemskap genom personlig registrering.
Sivuston kieli: 
http://www.serum.se

Näytä enemmän
Digi innehåller Nationalbibliotekets historiska tidningsbibliotek, historiska tidskrifter och småtryck. Tidskrifter och tidningar som utkommit fram till och med 1910, samt alla småtryck är fritt tillgängligt att läsa via internet. På sidan även länk till Nationalbibliotekets övriga digitala samlingar, samt en instruktionsvideo om hur man kan samla klipp i sin egen klippbok.
Sivuston kieli: 
http://digi.kansalliskirjasto.fi

Näytä enemmän
Agriforest-asiasanasto on metsä- ja puualan termeillä laajennettu entinen Agrisanasto. Apuväline hakusanojen valintaan ja sisällönkuvailuun maatalous-, metsä-, puu-, avitsemus-, elintarvike-, kotitalous-,kuluttaja- ja ympäristöaloilla..
Sivuston kieli: 
http://www-db.helsinki.fi/eviikki/eVIIKKIfreimi.html

Näytä enemmän
Verkko-YKL on yleisissä kirjastoissa käytössä olevan Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmän verkkoversio. Se sisältää YKL:n taulukot ja hakemiston myös musiikin osalta.
Sivuston kieli: 
http://ykl.kirjastot.fi

Näytä enemmän
Hoidokki on hoitotieteen asiasanasto. Siihen kuuluvat aakkosellinen hakemisto, aiheenmukainen hakemisto ja näiden lisäksi suomi-englanti-ruotsi -sanastot suomen-, ruotsin- ja englanninkielisissä aakkosjärjestyksissä.
Sivuston kieli: 
http://www.shks.fi/hoidokki_hoitotyon_asiasanasto-

Näytä enemmän
MuseoSuomessa voi etsiä Suomen museoiden kokoelmien esineistöä sekä kuvauksia kokoemista ja esineistä. Haun voi tehdä useammasta eri näkökulmasta näkymähaun, käsitehaun tai semanttisen samoilun avulla.
Sivuston kieli: 
http://www.museosuomi.fi

Näytä enemmän
Webb-KAB är de allmänna bibliotekens klassifikationssystems webbversion. Den innehåller KAB:s tabeller och register.
Sivuston kieli: 
http://ykl.kirjastot.fi/sv-FI

Näytä enemmän
Tietokannasta voi hakea suomen- ja englanninkielisiä geologiaan liittyviä sanoja. Sanastoa voi myös selata aakkosittain.
Sivuston kieli: 
http://info.gsf.fi/info/asiasanasto.html

Näytä enemmän
Webb-Bella är en specialtesaurus för fiktivt material.
Sivuston kieli: 
http://kaunokki.kirjastot.fi/sv-FI

Näytä enemmän
EUROVOC on monikielinen tesaurus, joka kattaa kaikki Euroopan yhteisöjen toiminnan kannalta tärkeät aihealueet.
http://europa.eu/eurovoc/sg/sga_doc/eurovoc_dif!SERVEUR/menu!prod!MENU?langue=FI

Näytä enemmän
Tutkimuksen empiirisen osan muodostaa Suomen kirjastoissa toteutettu vertailu asiakkaiden ja kirjastoammattilaisten suorittamien romaaneiden sisällönkuvailujen välillä. Sisältää katsauksen kaunokirjallisuuden sisällönkuvailua käsittelevään tutkimukseen sekä mallin kaunokirjallisuuden sisällönkuvailujärjestelmän kehittämiselle.
http://herkules.oulu.fi/isbn9514254767

Näytä enemmän

Sivut