Suosituksessa on kuvattu tukikeinoja, joilla voidaan auttaa äkillisesti kuolleen henkilön läheisiä selviytymään. Suositus on tarkoitettu ohjeistukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle, muille äkillisesti kuolleen ihmisen läheisiä kohtaavalle ammattilaisille, vapaaehtoisjärjestöille sekä psykososiaalista tukea antaville moniammatillisille auttajaryhmille.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.