Oppaan alussa kerrotaan lyhyesti, mikä on digitarina. Sen jälkeen käydään läpi digiprojektin vaiheet ja tarinan teossa tarvittavat välineet ja ohjelmat. Lopussa on pieni sanasto ja linkkejä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.