Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää yksinelävien sosiaalista, terveydellistä, taloudellista ja oikeudellista asemaa yhteiskunnassa. Sivuilla on tietoa toiminnasta ja ajankohtaisista asioista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.