Geologian tutkimuskeskuksen kallioperäkartoista löytyvät Suomen kallioperäkartat. Sivustossa on myös haku.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.