Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskuksen tuottama Työllisyysportti antaa ohjeita työllistymiseen ja opiskeluun Tampereen seudulla.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.