Luki-Luukas sisältää interaktiivisia harjoitustehtäviä lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksista kärsiville oppilaille. Materiaaliin kuuluu tehtävätekstejä ja harjoituskirjoja.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.